Terreinen voor paramotoren

Het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren bepaalt de voorwaarden waaraan terreinen voor paramotoren moeten voldoen.

Er zijn 3 types terreinen voor paramotoren mogelijk:
- terrein voor paramotoren met een permanent karakter;
- terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter;
- terrein voor paramotoren met een recreatief karakter.

Type paramotorterrein Gebruik Vereiste acties Toepasselijke art. van K.B. 10/06/2014
Terrein met een permanent karakter
  • voor een onbepaalde duur (permanent)
  • toelating (‘machtiging van aanleg’) van het Directoraat-generaal Luchtvaart bekomen
Art. 35-42
Terrein met een tijdelijk karakter
  • binnen een periode van 2 jaar, slechts 1 keer voor een maximale duur van 31 opeenvolgende dagen
OF
  • binnen een periode van 2 jaar, slechts 1 keer voor een maximale duur van 20 dagen gespreid over maximaal 2 maanden
  • schriftelijke toelating van de eigenaar of huurder van het terrein bekomen;
  • ten minste 2 werkdagen vóór de ingebruikneming de burgemeester en het Directoraat-generaal Luchtvaart informeren
Art. 35-36
Terrein met een recreatief karakter
  • binnen een periode van één maand, gedurende 6 dagen, met een maximum van 2 opeenvolgende dagen en met een maximum van 8 paramotoren tegelijkertijd
  • toelating van de eigenaar of huurder van het terrein bekomen;
  • ten minste 2 werkdagen vóór de ingebruikneming de burgemeester informeren;
  • ten minste 2 uren vóór de ingebruikneming het Directoraat-generaal Luchtvaart informeren
Art. 35-36

Een terrein voor paramotoren met een permanent karakter mag slechts aangelegd worden mits een toelating van het Directoraat-generaal Luchtvaart.

Gebruikers van een terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter dienen daartoe over de schriftelijke toelating van de eigenaar of huurder van het terrein te beschikken. Ten minste 2 werkdagen vóór de ingebruikneming informeren de
gebruikers de burgemeester en het Directoraat-generaal Luchtvaart (door middel van de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/paramotor-client/?lang=nl#/) over de ligging van het terrein, onder de vorm van een ondertekende verklaring dat het terrein voor paramotoren met een tijdelijk karakter voldoet aan de bepalingen van dit besluit.

Gebruikers van een terrein voor paramotoren met een recreatief karakter dienen over de toelating van de eigenaar of huurder van het terrein te beschikken. Tenminste 2 werkdagen vóór de ingebruikneming informeren de gebruikers de burgemeester.
Tenminste 2 uren vóór de ingebruikneming informeren de gebruikers het Directoraat-generaal Luchtvaart (door middel van de volgende link: https://es.mobilit.fgov.be/paramotor-client/?lang=nl#/) over de ligging van het terrein, onder de vorm van een ondertekende verklaring dat het terrein voor paramotoren met een recreatief karakter voldoet aan de bepalingen van het hierboven vermelde Koninklijk Besluit.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be