Helihavens

Een helihaven is een luchtvaartterrein dat uitsluitend bestemd is voor het gebruik door hefschroefvliegtuigen, meestal helikopters.

Wie in België een helihaven wil aanleggen en uitbaten, moet daarvoor over een toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) beschikken: de zogenaamde ‘machtiging van aanleg’.

Dit geldt zowel voor de permanente helihavens als voor de tijdelijke helihavens, die slechts hoogstens 31 opeenvolgende dagen uitgebaat worden.

Permanente helihavens

Het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) bepaalt in de circulaire GDF-02 de administratieve en technische voorwaarden waaraan een permanente helihaven moet voldoen. Vóór de eventuele afgifte van de machtiging van aanleg controleert de dienst Luchthavens van het DGLV de naleving van deze voorwaarden. Ook nadien voert de dienst Luchthavens regelmatig controles uit op de permanente helihavens.

U kunt de lijst van de permanente helihavens in België onderaan downloaden.

Tijdelijke helihavens

Doe je aanvraag online

Tijdelijke helihaven luchtdopen

Tijdelijke helihaven niet-luchtdopen

 

De aanvraagprocedure en de voorwaarden voor de aanleg en de uitbating van een tijdelijke helihaven worden bepaald door de circulaire GDF-02T. Voor tijdelijke helihavens die voor luchtdopen gebruikt worden, zijn er specifieke voorwaarden en een aparte aanvraagprocedure. Raadpleeg daarvoor de webpagina over luchtdopen.

Landen en opstijgen buiten luchtvaartterreinen

Onder bepaalde voorwaarden mogen helikopters landen en opstijgen op terreinen die niet erkend zijn als luchtvaartterrein. Deze voorwaarden worden bepaald door het ministerieel besluit van 29 mei 2013.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be