Arealen voor ballonvaart

Een areaal voor ballonvaart is een permanent opstijgingsterrein voor aërostaten (heteluchtballons en/of gasballons). Wie in België een areaal voor ballonvaart wil aanleggen en uitbaten, moet daarvoor over een toelating van het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) beschikken: de zogenaamde ‘machtiging van aanleg’.

De aanvraag voor het aanleggen van een areaal voor ballonvaart wordt schriftelijk ingediend bij het directoraat-generaal Luchtvaart. Vóór de eventuele afgifte van de machtiging van aanleg kan de dienst Luchthavens van het DGLV ter plaatse een controle uitvoeren. Ook nadien kan de dienst Luchthavens controles uitvoeren op deze arealen.

U vindt de lijst van de erkende Belgische arealen voor ballonvaart onderaan deze pagina. Contacteer de uitbater van het areaal voor ballonvaart voor inlichtingen over de gebruiksvoorwaarden van zijn areaal.

Op onze webpagina over ballonvaart vindt u informatie over het laten opstijgen van kabelballons, over ballonvaartmeetings en over het opstijgen met een bemande vrije ballon buiten arealen voor ballonvaart.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 80, bus 5
1030 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be