Luchthavenslots

Een luchthavenslot (ook ‘slot’) is een door een coördinator gegeven toestemming om op een welbepaalde datum en tijd op een gecoördineerde luchthaven te landen of op te stijgen.

Op basis van een capaciteitsanalyse is de luchthaven Brussel-Nationaal (Brussels Airport) sinds 23 juni 2003 een volledig gecoördineerde luchthaven. Dat betekent dat een luchtvaartmaatschappij of andere exploitant van vliegtuigen die op Brussel-Nationaal wil landen of opstijgen, moet beschikken over een slot toegewezen door de coördinator. Uitzonderingen worden gemaakt voor overheidsvluchten, noodlandingen en humanitaire vluchten.

De minister belast met mobiliteit en vervoer heeft de v.z.w. Belgium Slot Coordination (BSC) aangesteld tot coördinator van de luchthaven Brussel-Nationaal. BSC is dus verantwoordelijk voor de toewijzing van de beschikbare slots op deze luchthaven. Mailadres voor de aanvraag van slots: bruacxh@brucoord.org en telefoonnummer +32 (0)2 753 57 93 of +32 (0)2 753 57 94). Voor meer informatie, zie de link hieronder naar Belgium Slot Coordination.

Deze praktijk dient ter uitvoering van de verordening (EEG) 95/93 betreffende gemeenschappelijke regels voor de toewijzing van ’slots‘ op communautaire luchthavens.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be