Grondafhandeling

De federale regering is bevoegd voor het reglementeren van de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthaven Brussel-Nationaal (Brussels Airport). Het Koninklijk Besluit van 6 november 2010  regelt deze toegang, ter omzetting van de richtlijn 96/67/EG van de Raad van 15 oktober 1996 betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de luchthavens van de Gemeenschap.

Het Directoraat-generaal Luchtvaart ziet toe op de naleving van dit Koninklijk Besluit en speelt een actieve rol in de erkenning van de verleners van grondafhandelingsdiensten en van de zelfafhandelaars. De criteria en de procedures voor het krijgen van een erkenning zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit van 19 november 2014 betreffende de erkenning voor grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal (MB Erkenning).  De regels met betrekking tot rollend en essentieel materieel zijn opgenomen in het Ministerieel Besluit van 19 november 2014  betreffende de goedkeuring van het onderhoudsprogramma van het rollend en essentieel materieel en keuringsvoorwaarden voor rollend materieel op de luchthaven Brussel-Nationaal (MB Materieel). De circulaire GH-01 bepaalt de richtlijnen die het Directoraat-generaal Luchtvaart toepast voor de goedkeuring van het onderhouds- en vernieuwingsprogramma van de gecentraliseerde infrastructuur op de luchthaven Brussel-Nationaal.

De circulaire GH-02 bepaalt de vorm en de nadere voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van een akkoord voor tijdelijke zelfafhandeling.

Voor de volledigheid vermelden we dat de Vlaamse en Waalse regering bevoegd zijn voor het reglementeren van de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de regionale luchthavens.

Contact

Directoraat-generaal Luchtvaart
Dienst Luchthavens
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Mail: BCAA.Airports@mobilit.fgov.be