Verborgen gevaarlijke goederen

Het acceptatiepersoneel van de exploitant moet voldoende opgeleid zijn om hen bij te staan bij de identificatie en opsporing van gevaarlijke goederen die als algemene lading worden aangeboden.

 

Onder een algemene beschrijving aangegeven lading kan gevaarlijke artikelen bevatten die niet zichtbaar zijn. Dergelijke artikelen kunnen ook in bagage worden gevonden. Teneinde te voorkomen dat niet-aangegeven gevaarlijke goederen in een luchtvaartuig worden geladen en dat passagiers deze gevaarlijke goederen die ze niet in hun bagage mogen hebben, mee aan boord nemen, moet vracht- en passagiersacceptatiepersoneel de verladers en passagiers om bevestiging vragen met betrekking tot de inhoud van welk voorwerp van de vracht of bagage dan ook waar er vermoedens bestaan dat het gevaarlijke goederen kan bevatten.