Verboden gevaarlijke goederen

Verboden gevaarlijke goederen

 

Gevaarlijke goederen: verboden onder alle omstandigheden

Artikels of stoffen die, wanneer ze voor vervoer worden aangeboden, kunnen ontploffen, gevaarlijk kunnen reageren, of onder normale vervoersomstandigheden een vlam, een brandbare warmteontwikkeling of een gevaarlijke uitstoot van toxische, corrosieve of brandbare gassen of dampen kunnen produceren, mogen onder geen enkele omstandigheid met een luchtvaartuig worden vervoerd.

 

Gevaarlijke goederen: verboden behoudens afwijking

De in alinea’s (a) tot (f) beschreven gevaarlijke goederen mogen niet met een luchtvaartuig worden vervoerd, tenzij er door de Staten een afwijking werd toegekend:

 

 1. radioactief materiaal dat:
  • in colli van type B(M) met ontluchtingsinrichtingen zit;
  • in colli zit die externe koeling door een aanvullend koelingssysteem vereisen;
  • in colli zit die onderworpen zijn aan controles tijdens het vervoer;
  • ontplofbaar is;
  • een pyrofore vloeistof is.
 2. tenzij anders bepaald, artikels en stoffen (met inbegrip van deze die als “niet elders genoemd” worden beschreven) met een UN-nummer, die in de lijst van gevaarlijke goederen als verboden worden aangemerkt;
 3. besmette levende dieren;
 4. vloeistoffen met een dampinhalatietoxiciteit waarvoor verpakkingsgroep I is vereist;
 5. stoffen die in vloeibare toestand bij temperaturen gelijk aan of boven de 100 °C, of in vaste toestand bij temperaturen gelijk aan of boven de 240 °C voor vervoer worden aangeboden;
 6. alle overige artikelen of stoffen die door de bevoegde nationale autoriteit worden vermeld.