Wetgeving

WETGEVING

  • Bijlage 18 bij de Overeenkomst van Chicago
  • Technische Instructies van de ICAO voor het veilige vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht
  • Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad
  • Koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen

 

AANBEVELING:

  • IATA Dangerous Goods Regulations (DGR)
  • ICAO Emergency Response Guidance (Red Book)

 

ZIE OOK: VERSCHILLENDE SOORTEN GEVAARLIJKE GOEDEREN