Links naar de andere bevoegde overheden

Ontplofbare stoffen

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid

Dienst Reglementering Veiligheid

North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

e-mail: ensure@economie.fgov.be

tel: 02/277 76 96

website: www.economie.fgov.be

 

 

Radioactieve stoffen

 

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), Departement Beveiliging en Vervoer - Dienst Invoer en Vervoer, Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel

e-mail: transport@fanc.fgov.be

tel: 02/289 21 11

website: www.fanc.fgov.be

 

 

Spoorvervoer (RID) en de FOD Mobiliteit en Vervoer

 

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen (DVIS), Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

e-mail: caroline.bailleux@mobilit.fgov.be en caroline.bailleux@nsarail.fgov.be

tel: 02/277 39 16

website: www.mobilit.fgov.be

 

FOD Mobiliteit en Vervoer, DG Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid, Directie Spoorbeleid – Dienst Gevaarlijke Goederen, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

e-mail: rid-tped@mobilit.fgov.be

tel: 02/277 39 04 en 02/277 30 34

website: www.mobilit.fgov.be

 

 

Scheepvaart (IMDG)

 

e-mail : hazmat.mar@mobilit.fgov.be

website : www.mobilit.fgov.be

 

Gewestelijke contactpunten

 

Waals Gewest 

 

Service Public de Wallonie - DRIGM – Cellule ADR/ADN - 15 Avenue Prince de Liège, 5100 Namur

e-mail : adr.adn@spw.wallonie.be

tel : 081 33.66.60

fax : 081 33 65 44

website: http://environnement.wallonie.be/adr-adn

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Brussel Mobiliteit, CCN, Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel

e-mail: mobielbrussel@gob.brussels

tel: 0800 94 001

website: www.brusselmobiliteit.irisnet.be

 

 

Vlaams Gewest

 

Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Cel ADR,

Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

e-mail: adr@mow.vlaanderen.be

tel: 02 553 71 24

website: www.mobielvlaanderen.be

 

Voor ADR-wegcontroles

 

Agentschap Wegen en Verkeer, Planning en Coördinatie, Koning Albert II-Laan 20 bus 4, 1000 Brussel

e-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.b