Goedkeuring en Afwijking

Goedkeuring

 

Wanneer het uitdrukkelijk in de reglementeringen is bepaald, kunnen de betrokken Staten een goedkeuring verlenen om het vervoer van gevaarlijke goederen toe te staan, op voorwaarde dat in dergelijke gevallen het algehele veiligheidsniveau van het vervoer dat ten minste gelijkwaardig is aan het in de reglementeringen voorziene veiligheidsniveau, is bereikt.

Met het oog op goedkeuringen zijn de "betrokken Staten" de Staten van oorsprong en van de exploitant, tenzij anders bepaald in de reglementeringen. Dit formulier is naar behoren ingevuld en de vereiste documenten moeten uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van het vervoer per e-mail (bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be) bij deze autoriteit worden ingediend.

 

 

Afwijkingen

In bijzonder dringende gevallen of wanneer andere vormen van vervoer niet geschikt zijn of wanneer de volledige naleving van de voorschriften in strijd is met het openbaar belang, kunnen de betrokken Staten een afwijking van de bepalingen van de reglementeringen toekennen, mits in dergelijke gevallen alles in het werk is gesteld om een algemeen veiligheidsniveau in het luchtvervoer te bereiken.

Voor de toepassingen van de afwijkingen, zijn de “betrokken Staten” de Staten van oorsprong, van de exploitant, van doorvoer, overvlucht en bestemming.

 

Dit formulier is naar behoren ingevuld en de vereiste documenten moeten uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de voorgestelde datum van het vervoer per e-mail (bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be) bij deze autoriteit worden ingediend.

 

Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft een afwijking (exemption) toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus) op het Koninklijk Besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen met betrekking tot de bijscholingsvormingsprogramma’s.