Algemeen

DIENST: GEVAARLIJKE GOEDEREN LUCHTVAART

 

Het vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht maakt een wezenlijk aandeel uit van onze goederenstroom in België. Dit soort vervoer is van groot economisch belang en het is noodzakelijk voor onze chemische industrie. Het is  onderhevig aan strenge richtlijnen, zoals etiketterings- en verpakkingsvoorschriften.

 

Het vervoer van gevaarlijke goederen is onderworpen aan de voorschriften van verschillende internationale verdragen afhankelijk van de vervoersmodus: het RID (spoor), het ADR (weg), het ADN (binnenscheepvaart), de IMDG-code (maritieme scheepvaart) en de Technische Instructies van de ICAO (luchtvaart). Iedere twee jaar wordt er een update gedaan van deze reglementering.

 

Voor het luchtvervoer van gevaarlijke goederen is de nationale wetgeving gebaseerd op het Koninklijk Besluit van 18 november 2005. De technische instructies van de ICAO (International Civil Aviation Organization) zijn ook van toepassing op dit type vervoer. Uiteindelijk integreert IATA deze regels ook in de IATA Dangerous Goods Regulations.

 

Naast de gewesten (Vlaanderen, Wallonië, en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is ook de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen. De bevoegdheid van ontplofbare en radioactieve stoffen valt respectievelijk onder de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). Zie verder de links naar deze bevoegde overheden.

 

CONTACT:

 

DG Luchtvaart

Dienst Gevaarlijke Goederen

Vooruitgangstraat 56

1210 BRUSSEL

e-mail: bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be