Ontheffingen (Exemptions) aanvragen


Het directoraat-generaal Luchtvaart kan in geval van onvoorziene dringende operationele omstandigheden of operationele behoeften van beperkte duur ontheffing verlenen van de in de Verordening (EG) No 216/2008 en uitvoeringsvoorschriften daarvan voorgeschreven essentiële eisen, mits de veiligheid daardoor niet in het gedrang komt.

Indien een Belgische luchtvaartorganisatie of persoon wenst gebruik te maken van deze ontheffingen op basis van artikel 14.4 van de Europese regelgeving (EG) 216/2008, dient deze organisatie of persoon hiervoor een formeel verzoek in bij het directoraat-generaal Luchtvaart door onderstaand document in te vullen.

 Exemption template (DOC, 47.5 KB)

Het verzoek bevat een gedocumenteerd dossier, dat de oorzaak en de behoefte voor het gebruik van artikel 14.4 duidelijk aantoont. De aanvrager voert een risicoanalyse uit. Deze risicoanalyse toont aan dat een gelijkwaardig veiligheidsniveau wordt bereikt dan deze beschreven in de Verordening (EG) No 216/2008 en uitvoeringsvoorschriften daarvan voorgeschreven essentiële eisen.

Het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, de Europese Commissie en de lidstaten worden door het directoraat-generaal Luchtvaart van de ontheffingen in kennis gesteld, zodra die bij herhaling worden ontleend of indien zij voor langer dan twee maanden worden verleend.