Transitie naar de Europese regelgeving (van toepassing vanaf 31/12/2020)

transport_aerien_banner

Laatste update: 27/11/2020

 

Opgelet: dit is een vereenvoudigde toelichting, gebaseerd op de gepubliceerde Europese verordening 2019/947 en een ontwerp van koninklijk besluit dat nog aan verandering onderhevig is. Raadpleeg steeds de officiële versie van de regelgeving (van zodra beschikbaar).

 

Vanwege de COVID-19-crisis heeft de Europese Commissie de datum van toepassing van de EU-verordening 2019/947 met 6 maand uitgesteld. Deze zal dus van toepassing zijn vanaf 31/12/2020 in plaats van 01/07/2020, zoals oorspronkelijk voorzien.

 

 

Vanaf 31/12/2020 valt het vliegen met drones onder de Europese regelgeving. EASA heeft recent de ‘Easy Access Rules’(externe link)voor drones gepubliceerd. Dit document groepeert de volledige set van voorschriften en procedures uit de Verordening 2019/947(externe link)(+AMC/GM) voor de exploitatie van drones en Verordening 2019/945 voor technische eisen van UAS.

 

Hoewel de regels dus nagenoeg uitsluitend Europees bepaald zijn, kunnen een beperkt aantal zaken op Belgisch vlak geregeld worden. Dat gaat dan over onze praktische implementatie van de Verordening 2019/947, maar ook over een aantal keuzes die we moeten maken.  Daartoe werd een ontwerp-K.B. opgesteld waarvan het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) alvast enkele voorstellen wil meedelen:

 

1. Algemene bepalingen (voor alle categorieën drone-exploitaties):

 • Het DGLV zal tegen  01/01/2021 een online registratiesysteem voor exploitanten ter beschikking stellen;
 • Het DGLV bereidt momenteel specifieke geografische zones voor drones voor; na publicatie kunnen beperkingen en extra voorwaarden opgelegd worden om met een drone toegang tot deze zones te krijgen.

2. Bepalingen voor de ‘Open’ categorie

 • De minimale leeftijd voor dronepiloten wordt bepaald op 14 jaar, behalve voor de subcategorie A2 (minimum 16 jaar);
 • Het DGLV zal een online theoretische opleiding en test ter beschikking stellen voor dronepiloten in de subcategorieën A1 en A3;
 • Het DGLV zal een bijkomende theoretische test organiseren voor dronepiloten in de subcategorie A2;
 • Een gepaste verzekering zal verplicht zijn (burgerlijke aansprakelijkheid tot 20kg, EU-conforme verzekering daarboven)

3. Bepalingen voor de ‘Specific’ categorie

 • De minimale leeftijd voor dronepiloten blijft 16 jaar.
 • Er zal bij de beoordeling van de vereiste competentie rekening gehouden worden met de opgebouwde ervaring van Belgische piloten (met een attest klasse 2 of een bewijs van bevoegdheid klasse 1) in het kader van de vereiste operationele risicobeoordeling.

 

 

Visuele en didactische ondersteuning

We ontwikkelen ondersteunend materiaal in het Frans en het Nederlands om u te informeren over de nieuwe wetgeving en de implementatie ervan in België. De website zal regelmatig bijgewerkt worden.

 

Reeds beschikbaar:

 • FAQ

Jullie stellen zich ongetwijfeld vragen over de impact hiervan. Om alvast enkele antwoorden te geven, heeft het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) op zijn website een FAQ ter beschikking gesteld (deze FAQ wordt regelmatig bijgewerkt).

 

 

 • Tijdslijn

Implementatie van de wetgeving in België: belangrijke data (pdf te downloaden)

 

 • Webinar

Op 24 juni 2020 namen we deel aan een webinar georganiseerd door EUKA en AGORIA.

 1. Jean-Pierre De Muyt van SkeyDrone gaf een overzicht van wat er zal veranderen met de nieuwe Europese wetgeving.
 2. Kris Clarysse van DGLV presenteerde de implementatie van de nieuwe wetgeving in België.

 

U kunt de presentaties die in deze webinar gegeven werden, terugvinden in de vorm van ppt-presentaties en video door op deze link te klikken. De webinar en het ondersteunend materiaal zijn in het Engels.

 

Op 22 oktober 2020 namen we deel aan een webinar georganiseerd voor Drone Day 2020.

 1. Quentin Van Coppenolle van DGLV presenteerde de implementatie van de nieuwe wetgeving in België.

U kunt de presentaties die in deze webinar gegeven werden, terugvinden in de vorm van ppt-presentaties en video door op deze link te klikken.

 

​Leaflets EASA