Rol van de Cel Drones

transport_aerien_banner

De Cel Drones bestaat sinds januari 2018

 • Als wetgever
  • Implementeert ze de Europese wetgeving
  • Stelt ze de nationale wetgeving op
 • Als regulator
  • ziet ze toe op de naleving van de geldende wetgeving (Koninklijk Besluit RPAS)
   • Vergewist ze zich ervan dat de exploitanten hun operaties uitvoeren met inachtneming van de veiligheid zowel voor het luchtverkeer als voor de personen en goederen op de grond
   • Doet ze een beroep op juristen en inspecteurs van het DGLV om te controleren en op te treden bij niet-naleving van de wetgeving.
   • Valideert ze het Certificaat van overeenstemming voor drones (homologatie)
   • Beheert ze de inschrijving van luchtvaartuigen
   • Levert ze de toelatingen voor de exploitatie en de afwijkingen/ontheffingen op de wetgeving af
   • Bevestigt ze de ontvangst van de verklaringen van vluchtuitvoering
   • Registreert ze de meldingen van vluchtuitvoeringen
   • Controleert ze of de operatoren de vereiste competenties bezitten om hun vluchten uit te voeren
   • Organiseert ze de Theorie-examens
   • Stelt ze de instructeurs en de examinatoren voor de examens en praktijkopleidingen aan
   • Levert ze de attesten en bewijzen van bevoegdheid af
  • Maakt ze de aanleg van testgebieden voor bijzondere vluchtuitvoeringen mogelijk
  • Vergunt ze de terreinen voor de praktijkopleidingen
 • Zit ze de Belgian Civilian Drone Council voor