Rol van de Cel Drones

transport_aerien_banner

De Cel Drones bestaat sinds januari 2018

 • Als wetgever

  • Implementeert ze de Europese regelgeving
  • Stelt ze de aanvullende nationale wetgeving op
  • Geeft advies aan de Minister om de UAS geografische zones op te stellen.
 • Als regulator

  • ziet ze toe op de naleving van de geldende wetgeving (Koninklijk Besluit RPAS 2020 + UE 2019/947)

   • Vergewist ze zich ervan dat de exploitanten hun operaties uitvoeren met inachtneming van de veiligheid zowel voor het luchtverkeer als voor de personen en goederen op de grond
   • Beheert ze de registratie van UAS exploitanten
   • Organiseert ze de online opleiding en Theorie-examens in de OPEN categorie
   • Levert de bewijzen van bevoegdheid van piloten op afstand
   • Levert ze de exploitatievergunningen en Certificaat van exploitant van lichte UAS (LUC) voor de UAS exploitatie in de SPECIFIEKE categorie
   • Bevestigt ze de ontvangst van exploitatieverklaringen voor vluchtuitvoeringen in het kader van Standaard Scenario’s in de SPECIFIEKE categorie
   • Wijst de entiteiten voor de organisatie van de opleiding van piloten op afstand  in de SPECIFIC categorie aan
   • Organiseert auditen van het naleven van de regelgeving door de exploitanten
   • Doet ze een beroep op juristen en inspecteurs van het DGLV om te controleren en op te treden bij niet-naleving van de wetgeving
   • Safety promotion
 • Zit ze de Belgian Civilian Drone Council voor.