Waar te vliegen? Gebruik Droneguide

transport_aerien_banner

Terwijl drones tot voor enkele jaren amper bekend waren en het gebruik ervan vooral militair was, kennen ze nu een steeds diverser gebruik: speelgoed, fotografie, filmpjes, verkenning en analyse van de omgeving, levering van tal van goederen... Maar de komst van de drones in ons luchtruim houdt ook risico’s in en doet tal van vragen rijzen. Hoe kan men ieders veiligheid garanderen? Hoe kan men garanderen dat drones geen gevaar inhouden voor vliegtuigen en hun passagiers? Daarom hebben de Cel Drones van het DGLV en skeyes Droneguide gelanceerd .

Ongeacht het type drone, Droneguide is er om u te helpen bepalen waar in het Belgische luchtruim u mag vliegen en onder welke voorwaarden.

 • Het is een handig instrument voor elke dronepiloot
  • Om een vlucht voor te bereiden en om de gebieden te controleren waar de vlucht is toegelaten
 • www.droneguide.be: Vanaf 13 september

  • wordt alles gecentraliseerdvia dit gebruiksvriendelijke toepassing op droneguide.be.

   • Om een afwijking/ontheffing te vragen

   • Om een vluchtuitvoering te melden

Een overgangsperiode van die 3 maanden is voorzien (tot en met 11 december). Vanaf 12 december wordt droneguide het aanbevolen kanaal voor het doorgeven van notificaties en het aanvragen van afwijkingen

 

 • droneguide is nuttig voor de professionele operatoren van drones (en voor vlootbeheerders)
  • De machtigingen in een beveiligde omgeving te beheren
  • Om toegang te krijgen tot het chronologisch overzicht van de vluchtuitvoeringen

 

droneguide is beschikbaar als website en als applicatie.

 

Website: www.droneguide.be

U kunt er informatie vinden over het gebruik van drones, alsook een dynamische kaart van het luchtruim waarop de gebieden zijn aangeduid waar dronevluchten zijn toegelaten en (tijdelijk of permanent) zijn verboden.

 

Applicatie

Dankzij de applicatie kunt u via geolokalisatie rechtstreeks vanop uw smartphone/tablet zien of u zich in een gebied bevindt waar een vlucht met uw type drone is toegelaten.

 

CSAM: beveiligde toegang tot de aanvullende functionaliteiten van droneguide

Om toegang te krijgen tot de aanvullende functionaliteiten van droneguide als beheerder of operator van een drone van klasse 1A (een afwijking/ontheffing aanvragen, een vlucht melden, uw vloot beheren…) :

 • moet u er eerst voor zorgen dat
  • uw organisatie op CSAM is ingeschreven
  • er een hoofdtoegangsbeheerder is aangesteld.
 • Zodra deze formaliteit is vervuld, kunt u op een beveiligde manier de toegangen en de rollen aan uw medewerkers toekennen.

 

Vanaf 12 december 2019, na een overgangsperiode van 3 maanden volgend op de go-live van 12 september, wordt het gebruik van het Droneguide-platform verplicht voor klasse 1 A- en B-meldingen en klasse 1A-afwijkingsverzoeken.
Als dit nog niet is gebeurd, registreer dan zo snel mogelijk je account. U vindt specifieke stapsgewijze handleidingen op www.droneguide.be .


Na het verplichte gebruik van Droneguide om legaal uw operaties van klasse 1 op de hoogte te stellen of om afwijkingen te verzoeken, moet u er rekening mee houden dat:

 

 

 • U ontvangt geen bevestigingsmail van Droneguide. Voor u als gebruiker volstaat het wettelijk gezien om op de meldingsknop in Droneguide te drukken. Droneguide stuurt uw melding door naar de autoriteiten. Voor meldingen met het back-upsysteem kunt u nog steeds een bevestigingsmail aanvragen.
 • Tijdens de overgangsperiode van Droneguide in de afgelopen drie maanden hebben we enige onzekerheid opgemerkt over de volgende praktische punten. Let op:


- Voor uitzonderingsverzoeken blijft de maximale doorlooptijd van 15 werkdagen na 12 december ongewijzigd. Houd hier rekening mee bij het plannen van uw activiteiten.
- Houd ook rekening met de aanwezige ondersteuningskanalen. U wordt geacht deze aan te wenden alvorens de back-upkanalen te gebruiken voor klasse 1-meldingen en klasse 1A-afwijkingsverzoeken.
- Raadpleeg het DGLV voor juridische vragen. Voor uw overige vragen en ondersteuning kunt u het Droneguide team contacteren. Gelieve steeds eerst www.droneguide.be te raadplegen.
- Wanneer u contact opneemt met onze ondersteuningsteams, geef dan een duidelijke en beknopte beschrijving van uw probleem of vraag, inclusief alle ondersteunende informatie zoals screenshots, zaaknummers, entiteits- of persoonsnaam, datum en tijd, enz. Hierdoor kunnen wij u efficiënter helpen.

 

Houd bij het plannen van uw activiteiten, met name afwijkingsaanvragen, tijdens de kerstvakantieperiode rekening met de jaarlijkse sluiting van de DGLV-kantoren tussen 21/12/ ’19 en 05/01/’20. Deze periode wordt niet meegeteld voor de 15 werkdagen verwerkingstijd van afwijkingsaanvragen. Het ondersteuningsteam van Droneguide blijft gedurende deze periode beschikbaar, echter in beperkte capaciteit. Om een vlotte registratie te garanderen, raden wij u aan uw account zo snel mogelijk te registreren.