RPAS-vlieginstructeur of -examinator

transport_aerien_banner

In overeenstemming met het artikel 35 van de Koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim, moet elke kandidaat:

  • houder zijn van een geldig bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een RPA;
  • de cursus instructietechniek zoals bedoeld in FCL.930.FI, b), 1) van de verordening (EU) nr. 1178/2011 hebben gevolgd. U  vindt  de lijst van ATO (Approved Training Organisation) op onze website: "Vergunningen – Opleidingscentra".
  • over een vliegervaring beschikken van minstens 100 uur als bestuurder van een RPA

 

De kandidaat die aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet, moet slagen voor de vaardigheidstest voor RPAS-vlieginstructeur afgenomen door een ervaren RPAS-examinator, die hiertoe speciaal door het DGLV is aangewezen. U zal de nodige formulieren terugvinden in de rubriek “Formulieren”.

 

De bevoegdverklaring voor RPAS-vlieginstructeur is geldig voor een periode van 3 jaar.

 

Alle vragen in verband met de bevoegdverklaring voor RPAS-vlieginstructeur of het certificaat voor RPAS-examinator dienen te worden gesteld aan rpas.lic@mobilit.fgov.be.