Privégebruik

transport_aerien_banner

 

Als u uw drone privé wilt gebruiken, heeft u geen registratie van de drone,  attest van afstandspiloot, bewijs van bevoegdheid of toelating voor de vlucht  nodig. Er zijn wel beperkingen aan dit privégebruik:

  • De drone kan enkel gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.
  • De drone is beperkt tot een maximale opstijgmassa van minder dan 1 kg.
  • De drone mag niet hoger vliegen dan een hoogte van 10 m boven de grond.
  • De vlucht mag enkel boven privéterrein plaats vinden. Indien het niet uw eigen privéterrein is, hebt u toestemming nodig van de eigenaar.
  • De drone moet steeds binnen het visueel zichtbereik van de piloot blijven.
  • De piloot moet de algemene veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

U kan een opleiding volgen via een modelluchtvaartclub en modelluchtvaartverenigingen.


Vergewis u ervan dat uw familiale verzekering de burgerlijke aansprakelijkheid dekt voor de activiteiten van een op afstand bestuurd luchtvaartuig.
 
Als de drone gebruikt wordt voor niet-recreatieve doeleinden, wordt de activiteit geklasseerd in klasse 1 of klasse 2.