Ik heb een drone. Wat nu?

transport_aerien_banner

Welk type drone?

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een maximale startmassa van niet meer dan 150 kg dat vanuit een post voor afstandsbesturing wordt bestuurd. Het is onderworpen aan de luchtvaartregelgeving teneinde de veiligheid van de overige luchtvaartuigen alsook die van personen en voorwerpen op de grond te waarborgen. Naast de veiligheid, streeft het koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim er ook naar om de privacy van de burger te vrijwaren.

 

De eisen waaraan u moet voldoen om uw drone te mogen gebruiken, hangen af van het gewicht van de drone en van de plaats waar u deze wil laten vliegen. Het koninklijk besluit onderscheidt drie klasses: klasse 1, klasse 2 en recreatief gebruik.

 

Recreatief gebruik 

Klasse 2 

Klasse 1 

Gewicht: minder dan 1 kg 

Vliegen op zicht 

  • op een maximale hoogte van 10 m 

  • Boven een privaat terrein  

  • op meer dan 3 km van luchthavens en luchtvaartterreinen 

Geen overvlucht van risicogebieden, van groepen personen 

Als u uw drone laat vliegen boven een modelluchtvaartterrein, dan moet u de regels van de modelluchtvaart naleven 

Gewicht: minder dan 5 kg 

Min. 16 jaar 

Vliegen op zicht 

  • op een maximale hoogte van 45 m 

  • op meer dan 1.5 zeemijl van luchtvaartterrein en op 0.5 zeemijl van helihavens - uitgezonderd toelating 

  • op meer dan 50 m van personen/dieren/gebouwen  

  • op meer dan 30 m van obstakels 

Geen overvlucht van personen 

Gewicht: minder dan 150 kg 

Min. 18 jaar 

Vliegen op zicht 

  • op een maximale hoogte van 90 m 

  • op meer dan 1.5 zeemijl van luchtvaartterreinen en op 0.5 zeemijl van helihavens - uitgezonderd toelating 

  • op meer dan 30 m van obstakels (uitgezonderd afwijking) 

Overvlucht van personen toegestaan (1A) 

 

Wat betreft de drones die meer dan 150 kg wegen is het niet het DGLV, maar het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) dat bevoegd is. U vindt meer informatie op de website van het EASA