Foreign drones/operators/pilots

transport_aerien_banner

Foreign drones

Registration drones from abroad

If you have a identification or an registration edited by an authority from another country that allows to identify the drone, you are exempted from registering the drone in Belgian aviation register.
If you have only a number from the manufacturer or your own numbering system, you have to register the drone in Belgian aviation register.

If you have more questions about this subject, please contact the BCAA via Bcaa.registration@mobilit.fgov.be

 

Indien u beschikt over een inschrijving of immatriculatie afgeleverd door een luchtvaartautoriteit van een ander land die toelaat de drone te identificeren, dient u geen inschrijving van de drone in het Belgisch luchtvaartregister te overwegen.
Indien u enkel beschikt over een nummer van de fabrikant of van een eigen telsysteem, dient u wel over te gaan tot het inschrijven van de drone in het Belgisch luchtvaartregister.

Gelieve het DGLV te contacteren via Bcaa.registration@mobilit.fgov.be indien u meer vragen heeft over dit onderwerp.

 

Certificate of conformity 

If you have a certificate of conformity or other equivalent document delivered by another competent authority, this document can also be recognised in Belgium. If you have more questions about this subject, please contact the BCAA via rpas.tec@mobilit.fgov.be.

Beschikt u over een certificaat van overeenstemming of gelijkaardig document afgeleverd door een andere luchtvaartautoriteit, dan kan dit attest ook in België erkend worden. Gelieve het DGLV te contacteren via rpas.tec@mobilit.fgov.be indien u meer vragen heeft over dit onderwerp.

 

Pilot licence / training certificate

There is no recognition foreseen of a pilot licence or training certificate delivered by another authority.
However, if you have a licence type Part-FCL, you can receive as the Belgian pilots an exemption on following the theory courses and on passing the theoretical examination.

If you have more questions about this subject, please contact the BCAA via BCAA.lic.dir@mobilit.fgov.be.

 

Er is geen erkenning van een pilotenvergunning of attest afgeleverd door een andere luchtvaartautoriteit voorzien.
Echter, bent u houder van een geldig bewijs van bevoegdheid van het type Part-FCL dan kan u net zoals Belgische piloten een beroep doen op een vrijstelling op het volgen van theorielessen en het afleggen van een examen theorie.

Gelieve het DGLV te contacteren via BCAA.lic.dir@mobilit.fgov.be indien u meer vragen heeft over dit onderwerp.

 

Operator from abroad

If you have already an approved operations manual, you need to re-enter it at the BCAA for approval if the minimal elements required by the regulation are dealt with in the operations manual. If you don’t use the BCAA template, it is advised to make an cross reference table in order to show where the minimal elements are to be found in the operations manual.

If you have more questions about this subject, please contact the BCAA via rpas.ops@mobilit.fgov.be.

 

Indien u reeds een goedgekeurd operationeel handboek hebt dient u het opnieuw voor te leggen aan het DGLV ter goedkeuring op voorwaarde dat de minimum elementen zoals opgelegd door de regelgeving in het operationeel handboek zijn opgenomen. Indien u niet de DGLV template gebruikt is het aan te raden om een kruistabel te maken om aan te geven waar de minimum elementen in uw operationeel handboek terug te vinden zijn.

Gelieve het DGLV te contacteren via rpas.ops@mobilit.fgov.be indien u meer vragen heeft over dit onderwerp.