Start 2 Drone – Onze tips voor een goede voorbereiding en een veilige uitvoering van uw vluchten

transport_aerien_banner

Wilt u uw drone, ook wel UAS of Unmanned Aircraft System genoemd, voor het eerst gebruiken? Hier volgen de vier stappen voor een goede voorbereiding en veilige uitvoering van uw vluchten (hierna vluchtuitvoeringen genoemd) in de categorie Open. Deze stappen zijn vastgelegd in overeenstemming met de nieuwe Europese Verordening 2019/947 die sinds 31 december 2020 van kracht is. 

 

Registreer u gratis als exploitant 

Sluit een verzekeringspolis af die geschikt is voor uw beoogde vluchtuitvoeringen en doe dit voordat u zich registreert, aangezien u bij uw registratie om een bewijs daarvan zal worden gevraagd. Voor informatie met betrekking tot de verzekering van uw UAS neemt u contact op met uw verzekeraar of makelaar. 

 

Wanneer u in het bezit bent van uw verzekeringsdocument kan u zich gratis laten registreren als UAS-exploitant via het Drone Portaal van het DG Luchtvaart. Dit portaal is 24 uur op 24 online beschikbaar. 

 

Welke drone moet worden geregistreerd? 

 

Niet-speelgoeddrone 

Speelgoeddrone  

(Voldoet aan de eisen van de Speelgoedrichtlijn

Drone –250 g (toebehoren inbegrepen) 

Registratie verplicht indien uitgerust met een camera of sensoren 

 

Registratie facultatief 

Registratie facultatief indien niet uitgerust met een camera of sensoren 

Drone +250 g 

Registratie verplicht 

 

Uw registratie is gevalideerd wanneer u een exploitantnummer krijgt toegewezen. Breng dit nummer permanent en zichtbaar op uw UAS aan. Als uw drone met een identificatiesysteem op afstand is uitgerust, moet u uw exploitantnummer ook in dit systeem uploaden. 

 

Bepaal de totale massa van de drone die u wilt gebruiken 

Tot eind 2022 wordt de exploitatiecategorie van UAS-vluchtuitvoeringen met een laag risiconiveau OPEN Limited genoemd. Voor deze categorie hangen de exploitatievoorwaarden van uw UAS af van de maximale startmassa ervan (toebehoren inbegrepen). Zorg ervoor dat u het maximaal toegelaten startgewicht van uw drone kent (-500 g, -2 kg of -25 kg) om te bepalen onder welke voorwaarden uw vluchtuitvoeringen moeten worden verricht. 

 

Volg een opleiding tot goede piloot 

Lees de gebruikershandleiding van uw UAS aandachtig en volg een theoretische en/of praktische opleiding, naargelang van de subcategorie waarin u uw UAS-vluchtuitvoeringen wilt verrichten.  

 

Een subcategorie wordt vastgesteld op basis van de maximale startmassa van het UAS. In de categorie OPEN Limited zijn er drie. 

 

Welke opleiding voor welke subcategorie? 

Subcategorie A1/A3 

Subcategorie A2 

Gratis theoretische opleiding en examen op het online platform 

 

Praktische opleiding 

 

Aanvullend theorie-examen in de lokalen van het DG Luchtvaart 

 

Wanneer u slaagt voor uw examen ontvangt u een bewijs van voltooiing van de online opleiding of een vaardigheidsbewijs van piloot op afstand. Tijdens uw UAS-vluchtuitvoeringen moet u steeds in het bezit zijn van uw bewijs van uw vaardigheden als piloot. 

 

Meer informatie over opleidingen en examens vindt u op deze pagina

 

Bereid elke vluchtuitvoering voor 

Neem vóór de aanvang van elke UAS-vluchtuitvoering de volgende regels in acht: 

  • Zorg ervoor dat u lichamelijk fit genoeg bent om de beoogde vluchtuitvoeringen te verrichten. 

  • Volg de instructies in de gebruikershandleiding van uw UAS. 

  • Controleer of uw batterijen voldoende zijn opgeladen en of uw UAS in goede staat verkeert. 

  • Als u een toebehoren aan uw drone hebt toegevoegd, moet u deze wegen om na te gaan of de maximale startmassa niet wordt overschreden. Controleer ook de exploitatievoorwaarden voor deze nieuwe massa.  

  • Controleer of de zone waar u uw drone wilt gebruiken niet onder voorwaarden valt of verboden is. U kan deze geografische zones nagaan via Droneguide, en de toegangsvoorwaarden voor deze zones zijn beschikbaar op de website van het DG Luchtvaart

  • Observeer de omgeving van uw exploitatiezone om na te gaan welke obstakels u moet vermijden en waar personen aanwezig zijn die niet bij de vluchtuitvoering betrokken zijn. 

  • Zorg ervoor dat u altijd voldoet aan de exploitatievoorwaarden van de subcategorieën van OPEN Limited die op uw vluchtuitvoeringen van toepassing zijn. 

 

U kan nu veilig en verantwoordelijk vluchten uitvoeren.