Veelgestelde vragen

transport_aerien_banner

(laatste update op 26/11/2020)

 

Vanwege de COVID-19-crisis heeft de Europese Commissie de datum van toepassing van de EU-verordening 2019/947 met 6 maand uitgesteld. Deze zal dus van toepassing zijn vanaf 31/12/2020 in plaats van 01/07/2020, zoals oorspronkelijk voorzien.

 

A. Nieuwe regelgeving: wat zijn de basisprincipes?

B. Categorie Open: Hoe dronevluchten in de categorie Open uitvoeren?

1. Waarom Europese regelgeving inzake UAS?

2. Blijft het onderscheid tussen “dronepiloten” en “modelluchtvaartpiloten” voortbestaan?

3. Wat verandert er vanaf 01/01/2021 voor dronepiloten en -exploitanten?

3a. Wat is een speelgoeddrone en wat zijn de regels om te volgen? 

4. Zijn er voor drones verboden of beperkte zones? Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van meldingen of toelatingen om in gecontroleerde luchtruimgebieden (CTR, R/P/D-zones, enz.) vluchten uit te voeren?

4 bis - Waar zal men de kaart over de geografische zones moeten uploaden?

5. Waar kan ik de regelgeving inzake drones terugvinden?

5 bis - Waar kan ik de voorwaarden vinden voor de klassen C5-C6?

6. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van vluchtmeldingen?

6 bis - Wat zijn de verplichtingen op verzekeringsvlak? 

7. Wat is de categorie Open?

7 bis. Als ik in een stad of gemeente boven een openbaar of privaat eigendom zoals een straat, een park of een gebouw vlieg, vlieg ik dan in de categorie open A1 of A2? Hoe kan ik een voorbijganger op de hoogte brengen bij een vlucht?

8. Wat zijn de vereisten met betrekking tot UAS’s en vluchtuitvoeringen in de categorie Open?

8 bis. Momenteel zijn voor bepaalde vluchtuitvoeringen hexakopters verplicht. Hoe evolueert dit in de nieuwe wetgeving?

9. Wat is in België de vereiste minimumleeftijd voor piloten in de categorie Open?

10. Moet ik een verzekering afsluiten voor vluchtuitvoeringen in de categorie Open?

11. Mag ik ’s nachts dronevluchten uitvoeren in de categorie Open?

12. Mag ik nog vluchten uitvoeren met mijn huidige drone (zonder CE-markering)?

12 bis. Hoe kan men een CX-classificatie verkrijgen voor een bestaande drone? 

13. Wie mag vluchten uitvoeren in de categorie Open?

13 bis - Zal er een grondig en strikt toezicht zijn op de correcte toepassing van de reglementering voor wat betreft de A2-vluchtuitvoeringen?

14. In welke categorie mogen testvluchten worden uitgevoerd?

15. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van registratie?

16. Moet ik mijn drone ook registreren?

16 bis. Hoe voor elke exploitant bepalen over welke drones hij beschikt?

C. Categorie Specific: Hoe dronevluchten in de categorie Specific uitvoeren?

D. Uitdoofscenario van het nationale kader: Tot wanneer kan ik nog aanvragen doen en examens afleggen volgens het KB van 2016?

17. Wat is de categorie Specific?

18. Wat is in België de vereisteminimumleeftijd voor piloten in de categorie Specific?

19. Moet ik een verzekering afsluiten voor vluchtuitvoeringen in de categorie Specific?

20. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van registratie?

21. Moet ik mijn drone ook registreren?

22. Wat zijn de Belgische standaardscenario’s?

23. En wat als ik een vlucht in de categorie Specific, maar buiten de Belgische of Europese standaardscenario’s wil uitvoeren?

24. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van meldingen of toelatingen om in gecontroleerde luchtruimgebieden (CTR, R/P/D-zones, enz.) vluchten uit te voeren?

25. Mogen in de categorie Specific testvluchten worden uitgevoerd?

26. Hoe zullen de vluchtuitvoeringen in andere EU-landen verlopen?

27. Tot welke datum kan ik een theorie-examen bij het DGLV afleggen?

27 bis. Wat gebeurt er indien ik ben ingeschreven voor een examen dat geannuleerd werd?

28. Tot welke datum kan ik mijn praktijkexamen (klasse 1 & klasse 2) bij een erkende examinator afleggen?

29. Mag een kandidaat die slaagt voor zijn theorie het praktijkexamen nog afleggen na 31/12/2020?

29 bis - Ik ben al geslaagd voor mijn theorie-examen bij de FOD Mobiliteit en ik moet het praktijkexamen nog afleggen. Heeft het nog nut om dit te doen?

30. Als mijn vergunning klasse 1 vóór 31/12/2020 afloopt, mag ik deze dan hernieuwen?

30bis. Als mijn toelating voor klasse 1 vóór 31/12/2020 afloopt, tot wanneer kan ik dan een verlenging aanvragen?

E. Overgangsmaatregelen: Wat moet ik nu doen als ik volgens de Belgische regels dronevluchten wil blijven uitvoeren?

F. Verklarende woordenlijst

 

31. Ik ben exploitant klasse 1, wat moet ik doen om op 31/12/2020 in orde te zijn en te blijven werken?

31 bis - Is er een vrijstelling voorzien voor de exploitanten die al een PPL-vergunning hebben? 

32. Ik ben piloot klasse 1 / klasse 2, wat moet ik doen om op 31/12/2020 in orde te zijn en te blijven werken?

33. Welke rol speelt het DGLV bij de ondersteuning van deze verandering?

34. Kan ik vanaf 31/12/2020 nog afwijkingen aanvragen op basis van mijn vergunning 1A?

35. Hoe zit het vanaf 31/12/2020 met de OO-registratie?

36. Ik heb al een vergunning, mag ik na 31/12/2020 vluchten blijven uitvoeren?

37. Mag ik nog vluchten uitvoeren met mijn huidige drone (zonder CE-markering)?

38. Blijven mijn afwijkingen geldig na 31/12/2020?

39 - Is er tussen nu en januari 2021 een overgangsperiode om een nieuwe drone in te schrijven?

 • UA “Unmanned Aircraft”
 • UAS “Unmanned Aircraft System”
 • RPAS “Remotely Piloted Aircraft System”
 • RPA “Remotely Piloted Aircraft”
 • Drone
 • Identificatie van klassen (C0, C1-C4)
 • Categorieën Open, Specific, Certified
 • Bijeenkomst van mensen (menigte)
 • KB Drones
 • Europese verordening
 • Gevaarlijke goederen
 • Maximale startmassa (MTOM)

G. Meer informatie vindt u in de FAQ's van EASA.

 

 

Voorbehoud: deze FAQ geeft vereenvoudigde antwoorden op een aantal vragen en is gebaseerd op de gekende Europese verordening en een ontwerp van koninklijk besluit. Bijgevolg is de FAQ onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg steeds de officiële versie van de verordening (zodra beschikbaar). Het DGLV is ook van plan om deze FAQ bij te werken en aan te vullen.

 

 

A. Nieuwe regelgeving: wat zijn de basisprincipes?

1. Waarom Europese regelgeving inzake UAS?

 

Momenteel past elke lidstaat van de Europese Unie zijn eigen nationale regelgeving toe. Voor vluchtuitvoeringen in het buitenland moet een exploitant zich dan ook aan de plaatselijke voorschriften houden, wat vluchtuitvoeringen in het buitenland bemoeilijkt.

 

Om de ontwikkeling van de drone-activiteit in Europa aan te moedigen, heeft de Europese Commissie twee verordeningen opgesteld om de praktijken te harmoniseren en zo de vluchtuitvoeringen in de EU te vergemakkelijken.

 

Vanaf 31/12/2020 wordt de Europese regelgeving inzake UAS’s rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie, alsook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

 

Een UAS-exploitant of een piloot op afstand die aan de voorwaarden van de Europese verordening voldoet, zal dus onder bepaalde voorwaarden, in zijn land van herkomst, maar ook in alle andere lidstaten vluchten kunnen uitvoeren op basis van de certificaten (registratie, piloot, exploitant) die in zijn land van herkomst zijn verkregen.

 

 

2. Blijft het onderscheid tussen “dronepiloten” en “modelluchtvaartpiloten” voortbestaan?

Nee, in de Europese regelgeving wordt alleen een onderscheid gemaakt naargelang het risico voor de luchtvaartveiligheid dat aan de vluchtuitvoering verbonden is, en niet naargelang het doel ervan (recreatief/sportief of commercieel).

 

Modelluchtvaartactiviteiten die in modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen worden uitgevoerd, kunnen echter specifieke exploitatievoorwaarden genieten, en dit op basis van een speciale vergunning die door het DGLV wordt afgegeven.

 

 

3. Wat verandert er vanaf 31/12/2020 voor dronepiloten en -exploitanten?

Op deze datum wordt de huidige nationale regelgeving vervangen door een nieuwe Europese regelgeving. Het wettelijk kader zal dus ingrijpend veranderen.

 

In de nieuwe wetgeving worden 3 categorieën onderscheiden naargelang het risico. En hoe risicovoller de vluchtuitvoeringen, des te meer het DGLV betrokken is bij de goedkeuring ervan. Het is dan ook essentieel om te weten in welke categorie u vluchten zal uitvoeren alvorens te weten of u zich tot het DGLV moet richten.

 

Categorie Open

De exploitant moet bepaalde voorwaarden naleven om vluchten te mogen uitvoeren

 • Min. 14 jaar (A1 en A3) / 16 jaar (A2) - behalve voor speelgoeddrone
 • Laag risico
 • Vluchten binnen zicht
 • Maximale hoogte van 120 m AGL
 • Drones met identificatie van klasse C0-C1-C2-C3-C4

3 subcategorieën die elk specifieke exploitatievoorwaarden hebben.

 • A3: ver weg van bevolkte gebieden vliegen (>150 m)
 • A2: in de buurt van mensen vliegen, op >30 m
 • A1: mogelijkheid om over mensen te vliegen, maar niet over een bijeenkomst van mensen (menigte)

-> zie ook vraag 3bis- speelgoeddrone

Categorie Specific

Als u een van de verplichtingen in de categorie Open niet kan nakomen, dan valt u onder de categorie Specific.

Categorie Certified*

U valt onder de categorie Certified als

 • u met 1 drone met een spanwijdte van meer dan 3 m over een bijeenkomst van mensen (menigte) wil vliegen,
 • u personen vervoert of gevaarlijke goederen die in geval van een crash een hoog risico voor derden inhouden,
 • uw vluchten een te hoog risico inhouden om in categorie Specific te worden uitgevoerd.


Deze nieuwe wetgeving verandert de situatie voor recreatieve dronepiloten. De nieuwe wetgeving zal op iedereen van toepassing zijn, ook op speelgoed (met 2 uitzonderingen, zie 'speelgoeddrones' in deze FAQ).

 

*De exploitatievoorwaarden voor de categorie Certified zijn nog niet vastgelegd en vluchten in deze categorie zullen vanaf 31/12/2020 niet kunnen plaatsvinden.

 

 

3a. Wat is een speelgoeddrone en wat zijn de regels om te volgen?

Een drone is speelgoed wanneer een fabrikant van plan is het te gebruiken door kinderen jonger dan 14 jaar en het voldoet aan de minimaal vereiste veiligheidscriteria om zo genoemd te worden. De naleving van deze normen beperkt uiteraard de mogelijkheden van de drone (grootte, gewicht, ongevaarlijke reserveonderdelen, geen krachtige motor ...): zie Richtlijn  EU 2009/48 van 18 juni 2009 betreffende de veiligheid van speelgoed.

 

Speelgoed UAV's moeten voldoen aan de eisen van de Open categorie (klasse C0), subcategorie (A1/A2/A3) met 2 uitzonderingen :

 • geen minimumleeftijd indien men in A1 werkt met een C0 UAV overeenkomstig de Speelgoedrichtlijn ( EU 2009/48);
 • geen registratie als C0 voldoet aan de Speelgoedrichtlijn, zelfs als deze is uitgerust met een camera.

 

 

4. Zijn er voor drones verboden of beperkte zones? Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van meldingen of toelatingen om in gecontroleerde luchtruimgebieden (CTR, R/P/D-zones, enz.) vluchten uit te voeren?

Ja, uiteraard zijn er zones waar men met een drone niet mag vliegen, en andere zones waar vluchten aan specifieke voorwaarden zijn onderworpen (bepaalde apparatuur, categorieën voor vluchtuitvoeringen, vluchtmelding en/of vliegtoelating ...).

 

Deze zones noemen we “geografische UAS-zones”. Deze zones zullen ter bescherming van verschillende gevoelige sites zoals luchthavens, nucleaire sites, militaire sites, ... worden gecreëerd.

 

De begripsomschrijving van geografische UAS-zones en de bekendmaking ervan wordt voorbereid. De geografische UAS-zones en de voorwaarden voor de toegang ertoe zullen vóór 31/12/2020 worden verduidelijkt en bekendgemaakt. Alle piloten op afstand en exploitanten zullen vóór de vlucht inlichtingen moeten inwinnen en de geografische UAS-zones moeten respecteren.

 

 

4 bis - Waar zal men de kaart over de geografische zones moeten uploaden?

Het DGLV moet het up te loaden bestandstype nog bepalen, maar het belangrijkste is om zich ervan te vergewissen dat de piloot correct over de laatste versie van de publicatie van de geografische zones is geïnformeerd.

 

 

5. Waar kan ik de regelgeving inzake drones terugvinden?

Het EASA publiceerde onlangs de "Easy access rules" voor drones. In dit document staan alle regels en procedures die door verordening 2019/947 worden opgelegd (alsook +AMC/GM) voor vluchtuitvoeringen met drones en verordening 2019/945 voor de technische vereisten van UAS’s.

 

Hoewel de regels bijna uitsluitend Europees zijn, kan een beperkt aantal aangelegenheden op Belgisch niveau worden geregeld. Dat betreft onze praktische uitvoering van verordening 2019/947, maar ook een aantal keuzes die wij moeten maken. Hiertoe werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld.

 

 

5 bis - Waar kan ik de voorwaarden vinden voor de klassen C5-C6?

Zoals vermeld in vraag 5, worden de technische vereisten voor de drones uiteengezet in verordening 2019/945 maar de standaarden in verband met de technische normen zijn nog niet allemaal gepubliceerd.

 

 

6. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van vluchtmeldingen?

U moet uw vlucht niet melden, behalve wanneer de vlucht plaatsvindt in een geografische UAS-zone die dit vereist.

 

6 bis - Wat zijn de verplichtingen op verzekeringsvlak?

 

Het is uw taak om uw drones bij uw verzekeringsmaatschappij aan te geven.In geval van een drone van minder dan 20 kg in de categorie OPEN, moet u dit aangeven aan uw verzekeraar BA familiale (en er u van vergewissen dat u afdoende bent verzekerd). In geval van een drone in de categorie SPECIFIC moet u een specifieke verzekering afsluiten.

 

Opgelet: sommige verzekeringsmaatschappijen beperken de voorwaarden voor de exploitatie van UAS (drones) in hun uitsluitingsclausules (gewicht, hoogte, enz.). Wij raden u daarom aan uw contract zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met uw makelaar om er zeker van te zijn dat uw UAS (drones) activiteiten goed gedekt zijn volgens de nieuwe Europese wetgeving inzake UAS (EU 2019/947).

 

Zie vraag 10 (OPEN) en vraag 19 (SPECIFIC)

 

B. Categorie Open: Hoe dronevluchten in de categorie Open uitvoeren?

7. Wat is de categorie Open?

 

In de categorie Open mogen UAS-vluchtuitvoeringen met een laag risico worden uitgevoerd.

 

In deze categorie mogen alleen vluchten binnen zicht worden uitgevoerd, en dit op een maximale hoogte van 120 m AGL en met UAS’s met een maximale startmassa van minder dan 25 kg.

 

Deze is onderverdeeld in 3 subcategorieën, elk met specifieke exploitatievoorwaarden.

 • A1: over mensen vliegen (maar niet over een bijeenkomst van mensen of menigte)
 • A2: in de buurt van mensen vliegen, op >30 m (of 5 m in lagesnelheidsmodus)
 • A3: ver weg van bevolkte gebieden (>150 m)

 

 

8. Wat zijn de vereisten met betrekking tot UAS’s en vluchtuitvoeringen in de categorie Open?

UAS’s voor vluchtuitvoeringen in de categorie Open moeten beschikken over een logo met de identificatie van de klasse (C0 tot C4) dat overeenkomt met subcategorieën van vluchtuitvoeringen binnen zicht in de categorie Open.

 • Subcategorie A1:dicht bij mensen vliegen is mogelijk. In dit geval moet er een UAS van klasse C1 met een massa van minder dan 900 g worden gebruikt. Met een UAS van klasse C0, met een massa van minder dan 250 g, is het zelfs toegelaten om over mensen te vliegen.
 • Subcategorie A2:er moet 30 m afstand tot mensen worden gehouden (verminderd tot 5 m als het UAS is uitgerust met een lagesnelheidsfunctie), met een UAS van klasse C2, met een massa van minder dan 4 kg.
 • Subcategorie A3: er moet 150 m afstand tot woon-, handels-, industrie- en recreatiegebieden worden gehouden, met een UAS van klasse C3, met een massa van minder dan 25 kg.

 

Zie ook 12. Mag ik nog vluchten uitvoeren met mijn huidige drone (zonder CE-markering)?

 

 

7 bis. Als ik in een stad of gemeente boven een openbaar of privaat eigendom zoals een straat, een park of een gebouw vlieg, vlieg ik dan in de categorie open A1 of A2? 

 

Categorieën/klassen

A1 -C0

A1 -C1

A2 -C2

A3 – C3 C4

Maximumgewicht van het UAS

max. 250gr.

max. 900gr.

max. 4kg.

max. 25 kg.

Overvliegen van personen

Ok voor het overvliegen van niet-betrokken personen, mits naleving van de wet op de privacy

Niet ok boven een bijeenkomst van personen

Ok boven betrokken personen mits naleving van de privacy

Niet ok boven een bijeenkomst van personen

30 meter afstand van de mensen of 5 meter in slow mode mits naleving van de wet op de privacy

Niet ok boven niet-betrokken personen

Niet ok boven een bijeenkomst van personen

 

Niet ok

Overvliegen vanbevolkte gebieden"

Ok

Theoretisch ok, indien gecontroleerde zone op de grond waarin elke persoon over de vluchtuitvoeringen werd geïnformeerd.

 

Niet ok

Vlucht op 150 meter van woonwijken, handelsgebieden, recreatieve of industriegebieden.

Geografische zones

 

Naleving van de voorwaarden in de geografische zones

Elke exploitant is verantwoordelijk voor bijwerken van de gegevens in verband met de geografische zones in het UAS. Deze zones worden door het DGLV bekendgemaakt.

 

 

 

8 bis. Momenteel zijn voor bepaalde vluchtuitvoeringen hexakopters verplicht. Hoe evolueert dit in de nieuwe wetgeving?

Onder de nieuwe verordening is geen beperking op grond van het aantal propellers, maar er zijn wel beperkingen naargelang van de klassen (zie vragen 3 en 12) 

De verschillende vereisten en normen voor elk van deze klassen staan vermeld in de verordeningen 2019/945 en 2019/947.

 

 

9. Wat is in België de vereiste minimumleeftijd voor piloten in de categorie Open?

 • In de categorie Open A1 en A3: minimum 14 jaar (geen min. leeftijd voor speelgoeddrone)
 • In de categorie Open A2: minimum 16 jaar

 

 

10. Moet ik een verzekering afsluiten voor vluchtuitvoeringen in de categorie Open?

 • Massa van minder dan 20 kg: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

 

In artikel 14, §2, d), van verordening 2019/947 wordt bepaald dat de UAS-exploitant op het ogenblik van zijn aanvraag tot registratie een nummer van de verzekeringspolis voor UAS’s bezorgt, indien vereist uit hoofde van de Europese of Belgische wetgeving.

 

Overeenkomstig het ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van verordening 2019/947, zoals vastgelegd in artikel 12 van het KB 2020, is in België iedere UAS-exploitant die uitsluitend vluchten in de categorie Open uitvoert, verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om alle lichamelijke en materiële schade aan derden te dekken.

 

 • Massa van 20 kg of meer: specifieke verzekering

 

Als de maximale startmassa van het gebruikte UAS 20 kg of meer bedraagt, dan moet de UAS-exploitant een verzekering afsluiten overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.

 

Opgelet: sommige verzekeringsmaatschappijen beperken de voorwaarden voor de exploitatie van UAS (drones) in hun uitsluitingsclausules (gewicht, hoogte, enz.). Wij raden u daarom aan uw contract zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met uw makelaar om er zeker van te zijn dat uw UAS (drones) activiteiten goed gedekt zijn volgens de nieuwe Europese wetgeving inzake UAS (EU 2019/947).

 

11. Mag ik ‘s nachts dronevluchten uitvoeren in de categorie Open?

In de categorie Open zijn nachtvluchten toegelaten als deze vluchtuitvoeringen aan alle voorwaarden van de categorie Open voldoen.

 

Meer bepaald is het verplicht dat vluchtuitvoeringen binnen zicht (VLOS) worden uitgevoerd: u moet dus steeds uw UA duidelijk kunnen onderscheiden, ook 's nachts, om de regels van vluchten binnen zicht na te leven.

 • Het UAS moet eveneens met licht worden uitgerust om de zichtbaarheid van het UA in de lucht te garanderen (in de toekomst zal een groen knipperlicht verplicht zijn)
 • en de vluchtomgeving moet zodanig zijn dat de hele vlucht binnen zicht kan worden uitgevoerd.

 

 

12. Mag ik nog vluchten uitvoeren met mijn huidige drone (zonder CE-markering)?

De UAS die u op dit moment bezit kan een CE-markering hebben (omdat deze voldoet aan andere, niet-aeronautische eisen, zoals elektromagnetische emissies), maar als deze geen C0 tot C4-klasse heeft.  Daarom voldoet uw UAS niet aan de algemene eisen voor UAS- en Open categorie operaties.

 

Om ervoor te zorgen dat er vanaf 31/12/2020 vluchten in de categorie Open kunnen worden uitgevoerd zonder dat er UAS’s met CE-markering op de markt beschikbaar zijn, en om te voorkomen dat gebruikers snel een van deze UAS’s moeten aanschaffen, wordt er in de Europese verordening een overgangsregeling voorzien.

 • Tot 31/12/2022 kunnen UAS’s zonder vermelding van de klasse, afhankelijk van hun massa als volgt worden gebruikt (categorie Limited Open)
  • In de nabijheid van mensen als het UAS minder dan 500 g weegt.
  • Op 50 m afstand tot mensen als het UAS minder dan 2 kg weegt.
  • Op 150 m afstand tot woon-, handels-, industrie- en recreatiegebieden als de drone minder dan 25 kg weegt.
  • De opleidingsmodaliteiten in elk van deze subcategorieën zullen vergelijkbaar zijn met de overeenkomstige subcategorieën in de Open categorie.

 

Waar UAS-categorie Te verwerven kennis Tijdens de transitie
       
A1: Vliegen over mensen is mogelijk, maar vliegen over een groep mensen is verboden. C0 <250g Instructies van de fabrikant (*)  
Persoonlijke bouw <250g  
C1 <900g Vertrouwdheid met de instructies van de fabrikant
Volg de training online
De online test doorstaan (5 jaar geldig) (**)
<500g 
       
A2: dicht bij mensen (>30m van mensen of 5m in low-speed)  C2 <4kg • Vertrouwdheid met de instructies van de fabrikant
• Volg de training online
• De online test doorstaan 
• Praktische zelfstudie in een "veilig" gebied (voorwaarden van subcategorie A3)
• Verklaren van de praktijkopleiding
• een schriftelijk examen afleggen in de gebouwen van een door de bevoegde autoriteit erkende entiteit (geldig voor 5 jaar) (***)
UAS  met een maximaal toelaatbare massa < 2 kg mogen worden gebruikt op een minimale horizontale afstand van 50 m van personen.
       
A3: ver van mensen (> 150m) C3 <25kg Vertrouwdheid met de instructies van de fabrikant
Volg de training online
De online test doorstaan
 
C4 <25kg  
Persoonlijke bouw <25kg  
C0 *  
C1 **  
C2 ***  

 

 

 • Vanaf 01/01/2023 zijn de gebruiksvoorwaarden van UAS’s zonder klasse restrictiever: het UAS mag alleen worden gebruikt als het vóór 01/01/2023 in de handel werd gebracht en alleen onder de volgende voorwaarden:
  • In categorie A1, met een UAS van minder dan 250 g
  • In categorie A3, met een UAS van minder dan 25 kg
  • Voor een luchtvaartuig zonder klasse van minder dan 2 kg (en meer dan 250 g) is het niet langer mogelijk om een vlucht uit te voeren op minder dan 50 m van mensen (idem categorie A2).

 

 

12 bis- Hoe kan men een CX-classificatie verkrijgen voor een bestaande drone?

Het is helaas niet mogelijk om een CX-classificatie te verkrijgen voor een bestaande drone. Er zijn echter wel overgangsmaatregelen voorzien. Hiervoor verwijzen we naar het antwoord op vraag 37.

 

 

13. Wie mag vluchten uitvoeren in de categorie Open?

Alle professionele exploitanten of recreatieve piloten op afstand mogen vluchten uitvoeren in de categorie Open.

 • In de categorie Open mogen UAS-vluchtuitvoeringen met een laag risico worden uitgevoerd.
 • Alleen vluchtuitvoeringen binnen zicht zijn mogelijk op een hoogte van maximaal 120 m boven de grond, onder voorbehoud van het bestaan en de toegangsvoorwaarden in verband met de geografische zones...
 • Elke exploitant moet zich bij het DGLV registreren voordat hij vluchten uitvoert.

 

Voor vluchtuitvoeringen met een UAS in deze categorie zal standaard een online opleiding moeten worden gevolgd en een online examen moeten worden afgelegd.Het DGLV werkt aan de erkenningsvoorwaarden voor de reeds in bezit zijnde bewijzen van bevoegdheid/attesten.

 

Subcategorie A2is het meest dwingend en vereist een praktische zelfstudie en het succesvol afleggen van een aanvullend theoretisch examen in een lokaal van het DGLV.

 • De meeste recreatieve UAS-vluchtuitvoeringen zouden onder de categorie Open moeten vallen. Voor modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen worden er echter bijzondere bepalingen voorzien.
 • Professionele exploitanten die vandaag de dag vluchten in klasse 1 of 2 uitvoeren, kunnen ervoor kiezen om over te schakelen naar de categorie Open.

 

Zie ook 32. Ik ben piloot klasse 1 / klasse 2, wat moet ik doen om op 31/12/2020 in orde te zijn en te blijven werken?

 

 

13 bis - Zal er een grondig en strikt toezicht zijn op de correcte toepassing van de reglementering voor wat betreft de A2-vluchtuitvoeringen?

De politie en de inspectiedienst van het DGLV zullen moeten toezien op de naleving van de wetgeving. Dankzij de als CX geklasseerde drones zal het toezicht op afstand gemakkelijker zijn op het terrein. De politie zal ook een vereenvoudigde toegang hebben tot de gegevensbanken van het DGLV.

 

 

14. In welke categorie mogen testvluchten worden uitgevoerd?

In Open subcategorie A3 is het toegestaan om testvluchten met door een particulier gebouwde UAS’s uit te voeren. Binnen de grenzen van deze subcategorie kunnen tests worden uitgevoerd.

 

Afgezien van dit geval zullen testvluchten zoals elke andere aanvraag voor een vliegtoelating, in de categorie Specific worden behandeld.

 

 

15. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van registratie?

Volgens de Europese regelgeving kunnen de registratieverplichtingen tweeledig zijn: exploitant en/of UAS. Hier behandelen we de registratieverplichtingen als exploitant.

 

Of u nu een recreatieve piloot op afstand, een modelluchtvaartuigclub of -vereniging, of een professionele exploitant bent, u moet geregistreerd zijn als "UAS-exploitant" onder de Europese regelgeving.

 

In de categorie Open zullen alle UAS-exploitanten zich moeten registreren via een online portaal dat door het DGLV werd ontwikkeld.

 • Geen registratie voor:
  • speelgoeddrones van minder dan 250 g
  • drones van minder dan 250 g, zonder camera
  • drones met een overdraagbare kinetische energie kleiner dan of gelijk aan 80 joule en zonder camera

 

Aan het einde van de registratieprocedure krijgt u een registratienummer voor UAS-exploitant, dat u op de door u gebruikte drones moet aanbrengen.

 

 

16. Moet ik mijn drone ook registreren?

Volgens de Europese regelgeving kunnen de registratieverplichtingen tweeledig zijn: exploitant en/of UAS. De UAS-registratie heeft alleen betrekking op de categorie Certified.

 

16 bis - Hoe voor elke exploitant bepalen over welke drones hij beschikt?

Het is niet voorzien om een register op te stellen van de drones in de categorieën OPEN of SPECIFIC, maar de exploitant moet in zijn scenarioverklaring, zijn toelatingsaanvraag of aanvraag voor een LUC aangeven welke drones hij plant te gebruiken wanneer hij in de categorie SPECIFIC vliegt.

 

 

C. Categorie Specific: Hoe dronevluchten in de categorie Specific uitvoeren?

17. Wat is de categorie Specific?

Als u een van de verplichtingen in de categorie Open niet kan nakomen, dan valt u onder de categorie Specific.

 

De categorie Specific is een categorie voor vluchtuitvoeringen met een verhoogd risico:

 • in deze categorie is het toegestaan om vluchten buiten zicht uit te voeren,
 • of op plaatsen die een groter risico vormen voor derden (in bevolkte gebieden, in de buurt van een luchtvaartterrein, enz.)

 

Voor vluchtuitvoeringen in deze categorie is standaardeen vergunning van het DGLV nodig, maar in de Europese regelgeving wordt ook bepaald dat men in standaardscenario's volgens een declaratieregeling (dus zonder vergunning) vluchten kan uitvoeren: STS (meer informatie over deze standaardscenario's in de volgende vragen).

 

 

18. Wat is in België de vereiste minimumleeftijd voor piloten in de categorie Specific?

De minimumleeftijd voor dronepiloten blijft 16 jaar.

 

 

19. Moet ik een verzekering afsluiten voor UAS-vluchtuitvoeringen in de categorie Specific?

Voor UAS-exploitanten die vluchten in de categorie Specificuitvoeren, bepaalt het ontwerp van koninklijk besluit dat zij een verzekering moeten afsluiten overeenkomstig de bepalingen van verordening (EG) nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen.

Opgelet: sommige verzekeringsmaatschappijen beperken de voorwaarden voor de exploitatie van UAS (drones) in hun uitsluitingsclausules (gewicht, hoogte, enz.). Wij raden u daarom aan uw contract zorgvuldig te lezen of contact op te nemen met uw makelaar om er zeker van te zijn dat uw UAS (drones) activiteiten goed gedekt zijn volgens de nieuwe Europese wetgeving inzake UAS (EU 2019/947).

 

20. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van registratie?

Volgens de Europese regelgeving kunnen de registratieverplichtingen tweeledig zijn: exploitant en/of UAS. Hier behandelen we de registratieverplichtingen als exploitant.

 

Of u nu een recreatieve piloot op afstand, een modelluchtvaartuigclub of -vereniging, of een professionele exploitant bent, u moet geregistreerd zijn als "UAS-exploitant" onder de Europese regelgeving.

 

In de categorie Specific zullen alle UAS-exploitanten zich moeten registreren via een online portaal dat door het DGLV werd ontwikkeld.

 

Aan het einde van de registratieprocedure krijgt u een registratienummer voor UAS-exploitant, dat u op de door u gebruikte drones moet aanbrengen.

 

 

21. Moet ik mijn drone ook registreren?

Volgens de Europese regelgeving kunnen de registratieverplichtingen tweeledig zijn: exploitant en/of UAS. De UAS-registratie heeft alleen betrekking op de categorie Certified.

 

 

22. Wat zijn de Belgische standaardscenario’s?

Momenteel bestaan er in België geen standaardscenario’s, maar er worden verschillende scenario’s uitgewerkt.

 

 

23. En wat als ik een vlucht in de categorie Specific, maar buiten de Belgische of Europese standaardscenario’s wil uitvoeren?

Dan moet de exploitant (u of uw werkgever) bij het DGLV een vergunning aanvragen en krijgen.

 

In de Europese regelgeving worden geen standaardopleidingsvereisten in de categorie Specificvastgelegd, buiten de standaardscenario's: alles hangt af van het risiconiveau van de vluchtuitvoering. De opleidingsvereisten zullen worden vastgelegd in de door het DGLV afgegeven vergunning.

 

Vergunningen zullen worden afgegeven op basis van een risicoanalyse die wordt uitgevoerd volgens een methode genaamd SORA ("Specific Operations Risk Assessment", operationele risicobeoordeling in de categorie Specific), die door JARUS is ontwikkeld en door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) is erkend als aanvaardbare wijze van naleving (publicatie van 9 oktober 2019, AMC1 voor artikel 11 van verordening (EG) 2019/947).

 

Het DGLV zal gaandeweg communiceren over de verschillende wijzen van naleving van de vereisten met betrekking tot de via SORA geïdentificeerde risico's.

 

Voor vluchtuitvoeringen met een verhoogd risico kunnen de huidige opleidingsvereisten echter in grote mate worden gebruikt om de bekwaamheid van piloten op afstand aan te tonen.

 

 

24. Wat zijn mijn verplichtingen op het vlak van meldingen of toelatingen om in gecontroleerde luchtruimgebieden (CTR, R/P/D-zones, enz.) vluchten uit te voeren?

Vluchtmeldingen zullen niet langer verplicht zijn. Desaliettemin kunnen deze een voorwaarde zijn voor de toegang tot de geografische UAS-zones die ter bescherming van verschillende gevoelige sites zoals luchthavens, nucleaire sites, ... zullen worden gecreëerd.

 

De voorwaarden voor toegang tot deze geografische zones zullen vóór 31/12/2020 worden verduidelijkt.

 

 

25. Mogen in de categorie Specific testvluchten worden uitgevoerd?

Testvluchten buiten de in Open subcategorie A3 vastgelegde grenzen zullen zoals elke andere aanvraag voor een vliegtoelating, in de categorie Specificworden behandeld. De modaliteiten worden later verduidelijkt.

 

 

26.  Hoe zullen de vluchtuitvoeringen in andere EU-landen verlopen?

De aangifte van vluchtuitvoeringen zal op dezelfde manier verlopen als in België, aangepast aan de specifieke omstandigheden van het lokale luchtruim en aan de vereisten die binnen de nationale prerogatieven blijven (zoals bijvoorbeeld beveiligingskwesties).

 

Een exploitant die in België is geregistreerd en er een vliegvergunning heeft ontvangen, kan in een andere lidstaat een soortgelijke aanvraag indienen. Deze lidstaat zal op zijn beurt oordelen of de lokale omstandigheden de afgifte van een vergunning mogelijk maken.

 

De registratie van de exploitanten zal slechts eenmalig moeten worden uitgevoerd, aangezien de databanken tussen de lidstaten zullen worden gedeeld.

 

 

D. Uitdoofscenario van het nationale kader: Tot wanneer kan ik nog aanvragen doen en examens afleggen volgens het KB van 2016?

 

27. Tot welke datum kan ik een theorie-examen bij het DGLV afleggen?

Het DGLV organiseert theorie-examens voor Drones-piloten tot en met 31/10/2020.  Zie de pagina 'drone examen' om de data te vinden.

Op 31/12/2020 worden er in de nieuwe Europese regelgeving inzake drones immers andere opleidingsvoorwaarden van kracht.

 

 

27 bis. Wat gebeurt er indien ik ben ingeschreven voor een examen dat geannuleerd werd?

Uiteraard, door de COVID-19-crisis hebben we verschillende examens moeten schrappen (maart-april). Alle deelnemers die getroffen zijn door een annulering, worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

Restituties

U krijgt uw geld terug voor het geannuleerde examen of de geannuleerde examens.

Als u zich opnieuw wilt inschrijven voor een nieuwe datum, moet u betalen voor uw nieuwe inschrijving om de activeringscode te ontvangen. 

 

Nieuwe data

We hervatten begin juni de dronepilootexamens. De nieuwe data worden in het systeem opgeslagen. U kunt zich vanaf nu inschrijven.

 

Goed om te weten

Het DGLV organiseert theorie-examens voor de drone piloten tot 31/10/2020. Zo kunt u dus zeker een datum vinden die voor uw past.

 

 

28. Tot welke datum kan ik mijn praktijkexamen (klasse 1 & klasse 2) bij een erkende examinator afleggen?

Uw praktijkexamen moet vóór 10/12/2020 plaatsvinden, aangezien het DGLV na 10/12/2020 geen aanvragen voor attesten of bewijzen van bevoegdheid voor piloot op afstand meer zal accepteren.

 

29. Mag een kandidaat die slaagt voor zijn theorie het praktijkexamen nog afleggen na 31/12/2020?

Nee, het DGLV mag na 31/12/2020 geen certificaten meer afgeven op basis van de nationale regelgeving.

 

29 bis - Ik ben al geslaagd voor mijn theorie-examen bij de FOD Mobiliteit en ik moet het praktijkexamen nog afleggen. Heeft het nog nut om dit te doen?

Er zijn twee opties.

 • Ofwel behaalt u uw Belgisch bewijs van bevoegdheid voor piloot op afstand klasse 1 om de overbrugging naar de EU-regeling te genieten en al waardevolle ervaring te kunnen verwerven. Let in dit geval op de deadlines (zie vragen 28 en 29).
 • Ofwel wacht u de inwerkingtreding van de nieuwe verordening af: deze voorziet geen praktijkexamen in de categorie OPEN.

 

30. Als mijn vergunning klasse 1 na 31/12/2020 vervalt, mag ik deze dan verlengen?

Nee, na 31/12/2020 mogen geen documenten meer worden afgegeven of gewijzigd op basis van de nationale wetgeving.

 

30bis. Als mijn toelating voor klasse 1 vóór 31/12/2020 afloopt, tot wanneer kan ik dan een verlenging aanvragen?

Indien uw vergunning vóór 31/12/2020 afloopt, kunt u uiterlijk op 31/10/2020 een verlenging aanvragen om uw activiteiten na 31/12/2020 voort te zetten. Uw vergunning blijft maximaal 1 jaar geldig vanaf de vervaldatum en tot de door de Europese Commissie vastgestelde datum voor het einde van de geldigheid van nationale certificaten (31/12/2021). Tijdens deze periode kunt u dus blijven werken, onder de voorwaarden van uw vergunning, maar alleen in België en binnen de geografische zones die door de nieuwe regelgeving zijn voorzien.

Heel belangrijk:

Velen van u hebben een verlengingsverzoek ingediend.

 Om de diensten niet te zwaar te belasten en om alle verzoeken te kunnen opvolgen, dient u ervoor te zorgen dat uw aanvraag volledig en conform is en volgende elementen bevat:

 • Het verzekeringscertificaat voor elk toestel, inclusief de gegevens van het toestel en de betrokken exploitant, met een geldige vervaldatum
 • De mogelijke overeenkomsten tussen drone-houders en operatoren, met inbegrip van elke belanghebbende, elk toestel en elke geldigheid van de overeenkomst
 • Een correct ingevuld verlengingsverzoek
 • Een ‘bijlage 2’ met vermelding van een lijst van de geldige LAPL's
 • Bovendien moet u, als uw bedieningshandleiding sinds de laatste autorisatie niet meer is gewijzigd, dit in uw e-mail aangeven.

Kern infos:

31/10/2020  = laatste dagom een verlenging vanuw vergunning aan te vragen (indien uw vergunning vóór 31/12/2020 afloopt en indien u deze wilt hernieuwen)

31/12/2020 = er kunnen geen verklaringen voor klasse 1b of vergunningen voor klasse 1ameer worden gedaan of afgegeven. Voortaan is er geen enkele wijziging meer mogelijk.

 

 

E. Overgangsmaatregelen: Wat moet ik nu doen als ik volgens de Belgische regels dronevluchten wil blijven uitvoeren?

31. Ik ben exploitant klasse 1, wat moet ik doen om op 31/12/2020 in orde te zijn en te blijven werken?

U kunt uw verklaring/vergunning blijven gebruiken als deze nog geldig is.

 

Desalniettemin moet u zich als UAS-exploitant registreren en de geografische UAS-zones en de in die zone van toepassing zijnde vluchtuitvoeringen respecteren. Er is een overgangsperiode voorzien om tegen de vervaldatum van uw vergunning en tot de door de Europese Commissie vastgestelde datum voor het einde van de geldigheid van nationale certificaten (een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld) in orde te geraken

 

31 bis - Is er een vrijstelling voorzien voor de exploitanten die al een PPL-vergunning hebben?

 

Neen, de enige aanpassingen staan vermeld in de vragen 31 (exploitanten) en 32 (piloten)

               

 

32. Ik ben piloot klasse 1 / klasse 2, wat moet ik doen om op 31/12/2020 in orde te zijn en te blijven werken?

U kunt uw bewijs van bevoegdheid/attest blijven gebruiken als dit geldig is en als u vluchten uitvoert op basis van een verklaring of vergunning voor klasse 1.

 

Er is een overgangsperiode voorzien om tegen de vervaldatum van uw vergunning en tot de door de Europese Commissie vastgestelde datum voor het einde van de geldigheid van nationale certificaten (een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld) in orde te geraken.

 • Als u in het bezit bent van een bewijs van bevoegdheid voor klasse 1 of een attest voor klasse 2, kunt u een certificaat voor de categorie Open (A1-A3) behalen na het volgen van een online opleiding en het succesvol afleggen van een online examen over de kennis van de Europese verordening 2019/947, georganiseerd door het DGLV.
  • Na het behalen van dit certificaat A1-A3 kunnen de houders van een bewijs van bevoegdheid voor klasse 1 tevens het certificaat A2 behalen.
  • Om het certificaat A2 te behalen, moeten de piloten met een attest voor klasse 2 een aanvullend examen bij het DGLV afleggen.

De kwestie van de kosten/kosteloosheid van online lessen en testen wordt momenteel besproken met de minister van Begroting. Het is te vroeg om zich hierover uit te spreken. 

In het kader van de vereiste operationele risicobeoordeling wordt de opgedane ervaring van de Belgische piloten (met een bewijs van bevoegdheid voor klasse 2 of klasse 1) bij de beoordeling van de vereiste bekwaamheid gewaardeerd.

 

 

33. Welke rol speelt het DGLV bij de ondersteuning van deze verandering?

Het DGLV zal de opleidingen en de theorie-examens voor de afgifte van vaardigheidscertificaten in de categorie Open verzorgen.

 

In de categorie Specific worden de vergunningen altijd door het DGLV afgegeven. De exploitant die aan de standaardscenario's voldoet, kan zijn vluchtuitvoeringen ook eenvoudigweg aan het DGLV aangeven. Het DGLV zal ook zorgen voor de erkenning van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de theoretische en praktische opleiding.

 

34. Kan ik vanaf 31/12/2020 nog afwijkingen aanvragen op basis van mijn vergunning 1A?

Nee, na 31/12/2020 mogen geen documenten meer worden afgegeven of gewijzigd op basis van de nationale wetgeving.

 

 

35. Hoe zit het vanaf 31/12/2020  met de OO-registratie?

Drones kunnen tot 30/11/2020 bij DGLV worden geregistreerd.

 

Het drones-register wordt op 31/12/2020 verwijderd. De registraties kunnen alleen worden gebruikt als ze zijn opgenomen in de uitgebreide autorisatie 1a, want volgens de regelgeving moeten drones niet meer worden geregistreerd, behalve voor de categorie Certified.

 

Drones die in de categorie Certified worden gebruikt, zullen aan bepaalde technische vereisten moeten voldoen, net zoals de regels die van toepassing zijn op commerciële vliegtuigen. De momenteel geregistreerde drones voldoen niet aan deze vereisten en kunnen daarom niet worden geregistreerd.

 

 

36. Ik heb al een vergunning, mag ik na 31/12/2020 vluchten blijven uitvoeren?

Tot de vervaldatum van uw vergunning kunt u vluchten uitvoeren volgens de nationale regels.

 • Verklaringen voor klasse 1B of vergunningen voor klasse 1A worden niet in Europese documenten omgezet (wegens gebrek aan equivalent).
 • Deze verklaringen voor klasse 1B en vergunningen voor klasse 1A, alsook elke aan exploitanten van klasse 1A toegestane afwijking, blijven geldig in België, tot de vervaldatum ervan en tot de door de Europese Commissie vastgestelde datum voor het einde van de geldigheid van nationale certificaten (een nieuwe datum moet nog worden vastgesteld).

 

U zult echter al aan bepaalde vereisten moeten voldoen, zoals de registratie en de toegang tot de geografische UAS-zones.

 

U heeft tot deze vervaldatum de tijd om in orde te geraken (zie FAQ).

 • Opleidingen en examens voor piloot in de categorie Open,
 • Behalen van vergunning van het DGLV voor vluchtuitvoeringen in de categorie Specific,

 

 

37. Mag ik nog vluchten uitvoeren met mijn huidige drone (zonder CE-markering)?

 

38. Blijven mijn afwijkingen geldig na 31/12/2020?

Deze zijn geldig tot de datum die op de afwijking wordt vermeld. Desalniettemin moet u ook in deze zone de geografische UAS-zones respecteren. In geval van twijfel of strijdigheid tussen de afwijking (voormalige nationale regelgeving) en de voorwaarden van de geografische UAS-zone, past u de meest beperkende voorwaarden toe of contacteert u de verantwoordelijke van de zone en/of het DGLV.

 

 

39 - Is er tussen nu en januari 2021 een overgangsperiode om een nieuwe drone in te schrijven?

In het raam van de nieuwe Europese wetgeving moeten de drones van de categorie OPEN en SPECIFIC niet meer worden ingeschreven. De aanvragen om inschrijving van drones kunnen echter tot 30/11/2020 bij het DGLV worden ingediend. Volgens het van kracht zijnde koninklijke besluit is een inschrijving inderdaad verplicht:

 • om te mogen vliegen tot 30/12/2020;
 • en om te vliegen onder dekking van uw A1-toelating tot het einde van de geldigheidsperiode ervan (zelfs na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening). 

 

 

F. Verklarendewoordenlijst

 • UA: “Unmanned Aircraft”: onbemand luchtvaartuig
 • UAS: “Unmanned Aircraft System” of “onbemand luchtvaartsysteem”: het UA en de apparatuur om het op afstand te besturen
 • RPAS: “Remotely Piloted Aircraft System”: op afstand bestuurd luchtvaartuigsysteem
 • RPA: “Remotely Piloted Aircraft: op afstand bestuurd luchtvaartuig
 • Drone: Aanduiding van UA’s en RPA’s in de omgangstaal
 • Identificatie van klassen (C0, C1-C4): een CE-markering wordt op de drones aangebracht om hun klasse te binnen de categorie Open te bepalen (naargelang verschillende criteria zoals bijvoorbeeld het gewicht).
 • Categorieën Open, Specific, Certified:categorieën van vluchtuitvoeringen zoals vastgelegd in de Europese uitvoeringsverordening (zie hieronder). Meer info over wat deze omvatten vindt u hier.
 • Bijeenkomst van mensen (menigte):het gaat hier niet om een maximumaantal personen, men beoogt hier de bijeenkomsten van mensen waarbij de densiteit van de menigte zo hoog is dat de mensen geen uitwijkmogelijkheid hebben.
 • KB Drones: het koninklijk besluit van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim
 • Europese verordening: de uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen
 • Gevaarlijke goederen: artikelen of stoffen die bij een incident of ongeval een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid, de veiligheid, eigendommen of het milieu en die als vracht worden meegenomen door het onbemande luchtvaartuig, waaronder met name:

a)

explosieven (gevaar voor massa-explosie, luchtdrukwerking of scherfwerking, gering gevaar voor luchtdrukwerking, groot brandgevaar, springstoffen, extreem ongevoelige explosieven);

b)

gassen (ontvlambaar gas, niet-ontvlambaar gas, giftig gas, zuurstof, inademingsgevaar);

c)

ontvlambare vloeistoffen (ontvlambare vloeistof, brandbaar, stookolie, benzine);

d)

ontvlambare vaste stoffen (ontvlambare vaste stoffen, zelfontbrandende vaste stoffen, gevaarlijk in contact met water);

e)

oxidatiemiddelen en organische peroxiden;

f)

giftige en besmettelijke stoffen (gif, biologisch risico);

g)

radioactieve stoffen;

h)

bijtende stoffen;

 

 • Maximale startmassa (MTOM):de door de fabrikant of de bouwer gedefinieerde maximale massa van het UA, met inbegrip van de lading en de brandstof, waarbij vluchtuitvoeringen met het UA kunnen worden verricht;