Transitie

transport_aerien_banner

Als u al vluchtuitvoeringen hebt gedaan binnen het Belgisch wettelijk kader is er een transitieperiode voorzien van een jaar (van 31 december 2020 tot 31 december 2021) zodat u de tijd hebt om u aan te passen aan de nieuwe Europese wetgeving.

U mag nog twee jaar (tot 31 december 2022) in alle subcategorieën een UAS gebruiken zonder klasselabel (C0-C4). Na deze datum zal het gebruik ervan beperkt zijn.

 

UAS’s zonder klasselabel (voor de transitieperiode van 31 december 2020 tot 31 december 2022).

 

UAS

Exploitatie

Exploitant/Piloot

Klasse

Maximumgewicht

Subcategorie

Beperkingen

Registratie exploitant

Opleiding

piloot

Minimumleeftijd

 piloot

Zelfgemaakt toestel

< 250 g

A1

(mag ook in A3 vliegen)

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

 

Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is

- De gebruikershandleiding lezen

- De geografische zones en hun condities naleven

Geen minimumleeftijd

UAS’s zonder klasselabel

 

 

 

< 250 g

 

 

14

 

Geen minimumleeftijd als het een speelgoeddrone is

< 500 g

 

- Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

Ja

- De gebruikershandleiding lezen

- De opleiding volgen en slagen voor de examens georganiseerd door het DGLV

 

14

< 2 kg

A2

(mag ook in A3 vliegen)

- Moet op 50 m horizontale afstand blijven van mensen

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

 

16

< 25 kg

A3

- Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m)

- Mag niet nabij niet-betrokken mensen vliegen

14

 

EXPLOITANT

Als u al vluchtuitvoeringen gedaan hebt binnen het Belgisch wettelijk kader mag u:

  • uw vluchtuitvoeringen voortzetten binnen de operationele voorwaarden voorzien in uw declaratie (klasse 1B) of uw vergunning (klasse 1A), inclusief mogelijke afwijkingen, zolang deze vallen onder het koninklijk besluit van 10 april 2016, en dit tot ze verlopen of tot ten laatste 31 december 2021;
  • uw vluchten uitvoeren in de categorie OPEN zolang de voorwaarden hiervoor vervuld zijn;
  • uw vluchten uitvoeren in de categorie SPECIFIC nadat u ze hebt aangegeven of nadat u de nodige vergunning hebt verkregen.

U moet in alle situaties zich registreren als UAS-exploitant en de toegangsvoorwaarden voor geografische UAS-zones respecteren.

 

​PILOOT

Als u binnen het Belgisch wettelijk kader:

  • Houder was van een bewijs van bevoegdheid klasse 1: u kan een vaardigheidsbewijs A1-A3 halen door een online opleiding te volgen en een online examen af te leggen over Verordening (EU) 2019/947. Eens u het vaardigheidsbewijs A1-A3 hebt behaald, krijgt u automatisch het vaardigheidsbewijs A2. 
  • Houder was van een attest klasse 2: u kan een vaardigheidsbewijs A1-A3 halen door een online opleiding te volgen en een online examen af te leggen over Verordening (EU) 2019/947. Om een vaardigheidsbewijs A2 te halen moet u bij het DGLV een bijkomend theoretisch examen voor deze subcategorie afleggen.

Deze documenten blijven geldig tot 31 december 2021, maar de Europese regelgeving primeert, vooral wanneer het gaat over geografische zones waarvoor specifieke voorwaarden gelden.

 

 

TOESTEL

Categorie OPEN Limited

 

Tot 31 december 2022 mogen UAS zonder klasse gebruikt worden onder volgende voorwaarden, afhankelijk van hun gewicht: 

 

Gewicht UAS

Toegestane vliegafstand

< 500 g

In de buurt van mensen, volgens de voorschriften voor subcategorie A1

< 2 kg

Op min. 50 m afstand van mensen

< 25 kg

Op min. 150 m afstand van woon-, handels-, industrie- of recreatiezones, volgens de voorschriften voor subcategorie A3

 

 

 

De opleidingen voor elk van deze subcategorieën zullen vergelijkbaar zijn met die voor de overeenkomstige subcategorieën in de categorie OPEN. 

 

Vanaf 1 januari 2023 worden de voorwaarden om een UAS zonder klasselabel te besturen strenger. Het UAS mag alleen worden gebruikt als het vóór 1 januari 2023 in de handel werd gebracht en enkel onder bepaalde voorwaarden: 

  • Een UAS van minder dan 250 g volgt de regels voor categorie A1 
  • Een UAS van 250g tot 25 kg volgt de regels voor categorie A3 

 

Voor een UAS zonder klasselabel van minder dan 2 kg (maar meer dan 250 g) zal het niet langer toegestaan zijn om op minder dan 50 m van mensen te vliegen (net zoals voor categorie A2). 

 

Categorie SPECIFIC

Als de risicobeoordeling dit toelaat, mag u uw huidige UAS blijven gebruiken in de categorie SPECIFIC.