Do’s and Don’ts

transport_aerien_banner

Tips om in alle veiligheid met je drone te vliegen. 

De nieuwe Europese wetgeving legt verschillende categorieën vast (OPEN of SPECIFIC) op basis van het risico van de UAS-vluchtuitvoering, en niet langer naargelang het soort gebruik van de UAS (recreatief of professioneel). De risicocategorie wordt bepaald op basis van verschillende elementen, zoals de vlieghoogte van het UAS, de afstand ervan tot mensen, de zichtbaarheid van de UAS, het gewicht ervan, enz.

 

Of u nu een amateur of een professional bent, en ongeacht in welke categorie u UAS-vluchtuitvoeringen verricht, het is belangrijk dat u zich bewust bent van het risico en dat u zorgt voor uw eigen veiligheid en die van anderen.

 

Gemeenschappelijke regels

Om de veiligheid van de mensen in de omgeving te waarborgen en met het oog op een correct gebruik van uw UAS, moet u verplicht, ongeacht in welke categorie u vluchtuitvoeringen verricht:

  • zich als UAS-exploitant bij het DGLV registreren (behalve voor speelgoeddrones en UAS van minder dan 250 g zonder sensor die alleen in de categorie OPEN worden gebruikt)
  • de gebruiksaanwijzing van uw UAS lezen
  • een verzekering afsluiten
  • van tevoren de aanwezigheid nagaan van een geografische UAS-zone waarin u uw UAS-vluchtuitvoering wil verrichten
  • de privacy respecteren van personen die niet bij de vluchtuitvoering betrokken zijn (geen foto’s maken en niet filmen zonder voorafgaande toestemming)

 

Al deze regels zijn cumulatief en verplicht. Ze moeten dan ook allemaal bij elke UAS-vluchtuitvoering worden nageleefd.

 

Naast deze gemeenschappelijke regels zijn er echter specifieke verplichtingen voor elke categorie van vluchtuitvoeringen die verband houden met het risiconiveau van de beoogde UAS-vluchtuitvoeringen.

 

De categorie OPEN

In de categorie OPEN zijn de UAS-vluchtuitvoeringen met een laag risico opgenomen. Om uw UAS-vluchtuitvoeringen in deze categorie naar behoren te verrichten, is het noodzakelijk om naast de gemeenschappelijke regels enkele basisbeginselen na te leven.

 

Do’s

Don’ts

Volg een theoretische opleiding en slaag voor het examen.

Vlieg niet boven of in de nabijheid van luchthavens, gevangenissen, waterwegen en wegen.

Vlieg steeds met uw UAS binnen zicht (VLOS).

Vlieg niet hoger dan 120 m hoogte.

Blijf uit de buurt van personen die niet bij uw vlucht betrokken zijn.

Vlieg niet boven bijeenkomsten van mensen (menigtes), boven personen of boven woningen.

 

Drop geen voorwerpen die u met uw UAS vervoert.

 

Voor meer informatie over de specifieke kenmerken van de categorie OPEN kunt u onze webpagina raadplegen.

 

De categorie SPECIFIC

Als uw UAS-vluchtuitvoering een verhoogd risico inhoudt, valt u binnen een andere categorie vluchtuitvoering: de categorie SPECIFIC. Voor deze categorie gelden andere basisbeginselen dan die van de categorie OPEN.

 

Do’s

Don’ts

Volg een theorie- EN een praktijkopleiding.

Het is verboden om onder de 16 jaar een UAS te besturen.

Zorg dat u steeds de bevestiging van uw verklaring, uw vergunning of uw certificaat van exploitant van lichte UAS bij u hebt (afgegeven door het DGLV).

 

Vlieg met uw UAS binnen zicht (VLOS) of buiten zicht (BVLOS).

Vlieg niet met uw UAS zonder aandachtig te zijn of op uw vliegomgeving te letten.

Mogelijkheid om hoger dan 120 m hoogte te vliegen.

 

Mogelijkheid om boven bijeenkomsten van mensen (menigtes) te vliegen.

Vlieg niet boven een bijeenkomst (menigte) als uw UAS groter is dan 3 m.

Mogelijkheid om voorwerpen te droppen.

Verbod op het vervoer van personen of gevaarlijke stoffen.

 

De gemeenschappelijke regels blijven van toepassing.

 

Voor meer informatie over de kenmerken van de categorie SPECIFIC kunt u onze webpagina raadplegen.

 

Contact

FAQ

FOD Mobiliteit en Vervoer

DG Luchtvaart – Cel Drones
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : uas@mobilit.fgov.be