Gecontroleerde grondoppervlakte

transport_aerien_banner

Vluchtuitvoering boven een gecontroleerde grondoppervlakte volgens het Belgische standaardscenario

Verricht u UAS-vluchtuitvoeringen in de categorie SPECIFIC? Hebt u onlangs verklaard dat u voldoet aan de exploitatievoorwaarden en -beperkingen van het Belgische standaardscenario? Weet u dat u dan met uw UAS boven een gecontroleerde grondoppervlakte moet vliegen? Het gaat om een gebied op de grond waarin alleen diegenen aanwezig mogen zijn die bij de UAS-vluchtuitvoering betrokken zijn. Het gebied bestaat uit een gedeelte in de hoogte genaamd het “operationeel volume”, en een gedeelte op de grond genaamd de “grondrisicobuffer”. Met deze buffer kan elk risico op de grond worden vermeden voor personen die niet bij de vluchtuitvoering betrokken zijn; maar kent u de kneepjes om ervoor te zorgen dat dit gebied goed wordt gecontroleerd?

 

Wat is het Belgische standaardscenario?

Het Belgische standaardscenario, ofwel BE-‑STS-‑01, is een type UAS-vluchtuitvoering in de categorie SPECIFIC (categorie voor vluchtuitvoeringen met een verhoogd risico). Hiervoor wordt een lijst van precieze maatregelen voorzien om het risico voor anderen te beperken. Het is sinds 31 december 2020 van toepassing.

 

Voordat u een standaardscenario (of STS) kunt gebruiken, moet u bij het DGLV een verklaring afleggen als UAS-exploitant.

 

Hebt u onlangs verklaard dat u voldoet aan de exploitatievoorwaarden en -beperkingen van het BE-‑STS-‑01? Kent u de regels voor de toepassing van de gecontroleerde grondoppervlakte?

 

Wat is een gecontroleerde grondoppervlakte?

Een gecontroleerde grondoppervlakte is een gebied op de grond waarin de UAS wordt geëxploiteerd en waarin u kunt garanderen dat alleen betrokken personen aanwezig zijn.

De gecontroleerde grondoppervlakte wordt opgelegd in het kader van het Belgische standaardscenario om de veiligheid van de personen op de grond te garanderen.

 

Hoe is een gecontroleerde grondoppervlakte samengesteld?

Het gebied bestaat uit twee hoofdelementen: een operationeel volume en een grondrisicobuffer.

 

Operationeel volume

Het operationele volume is de ruimte waarin uw UAS wordt geëxploiteerd, rekening houdend met een veiligheidszone in geval van onvoorziene voorvallen. Het wordt onderverdeeld in twee delen:

 • het vluchtgeografiegebied, dat wil zeggen het gebied waarin de vlucht onder normale operationele omstandigheden plaatsvindt;
 • en het gebied voor onvoorziene voorvallen, dat wil zeggen het gebied waarin de procedures voor onvoorziene voorvallen moeten worden toegepast indien de UAS het vluchtgeografiegebied verlaat.

 

Grondrisicobuffer

Er wordt een buffer ingesteld om de risico’s voor personen op de grond tot een minimum te beperken indien de UAS, ondanks de toepassing van de procedures voor onvoorziene voorvallen, het operationele volume verlaat. Deze buffer is dan ook bedoeld om eventuele schade aan derden op het oppervlak te voorkomen.

 

 

Enkele tips om ervoor te zorgen dat deze oppervlakte goed wordt gecontroleerd

Er bestaan verschillende manieren om ervoor te zorgen dat deze grondoppervlakte doeltreffend wordt gecontroleerd:

 • Door de vlucht stop te zetten wanneer personen op de grond de gecontroleerde grondoppervlakte doorkruisen.
 • Door te beletten dat personen de gecontroleerde grondoppervlakte betreden, met de hulp van een betrokken persoon die de drone volgt. Opgelet, deze mobiele persoon moet permanent in contact blijven met de piloot om hem te vragen de vluchtuitvoering zo snel mogelijk stop te zetten indien niet-betrokken personen de gecontroleerde oppervlakte zouden betreden.
 • Door zich aan de volledig tegenovergestelde kant te bevinden ten opzichte van waar er zich niet-betrokken personen bevinden die de oppervlakte enkel doorkruisen. Als u bijvoorbeeld vluchtuitvoeringen in het westen van het vluchtgeografiegebied aan het verrichten bent en als niet-betrokken personen de buffer aan de uiterste oostkant doorkruisen, is het misschien niet per se noodzakelijk om de vluchtuitvoeringen te stoppen als voldoende afstand tussen de UAS en deze personen wordt gehandhaafd.

 

De bepalingen van het BE-‑STS-‑01 vereisen namelijk niet dat deze oppervlakte volledig moet worden afgesloten of gebarricadeerd.

 

Het belangrijkste is dat het risico naargelang van de concrete situatie en operationele omstandigheden juist wordt ingeschat.

 

Voor meer informatie

Als u meer informatie wenst over het Belgische standaardscenario, kunt u terecht op onze webpagina.

 

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de helpdesk van de Cel Drones via:

 • het volgende mailadres: uas@mobilit.fgov.be;
 • het telefoonnummer van de Cel Drones (bereikbaar op dinsdag en donderdag van 8.45 tot 12.00 uur):
  • +32 (0) 2 277 43 07 (NL)
  • +32 (0) 2 277 43 08 (FR)