Toestel

transport_aerien_banner

Afhankelijk van de subcategorie mag een UAS in de categorie OPEN wel of niet over bepaalde zones vliegen

 

  • Klasselabel

Uw UAS moet een klasselabel hebben om aan alle technische vereisten te voldoen voor gebruik in de categorie OPEN. Deze lopen van C0 tot C4. Dit label moet in de vorm van de onderstaande logo's komen:

 

Logo klasse C0

Logo klasse C1

Logo klasse C2

Logo klasse C3

Logo klasse C4

 

Op het UAS dat u nu heeft, staat misschien CE omdat het aan andere normen voldoet (over bijvoorbeeld elektromagnetische emissies). U kunt bovenstaande logo’s gebruiken om te weten te komen hoe het etiket dat door de fabrikant op de drone is aangebracht eruit moet zien. In het geval dat de fabrikant geen van deze labels op uw drone heeft aangebracht, moet u uw drone als niet-Cx-conform beschouwen waarvoor het gebruik ervan in de categorie Open onderhevig is aan een overgangsperiode is (gebruik in de categorie Limited tot 1/1/2023), daarna is hij enkel nog bruikbaar in de A1- (drone van minder dan 250g) of A3-subcategorie (drone tussen 250g en 25kg).

 

Aangezien de meeste UAS die vandaag op de markt zijn niet over dit soort klasselabel beschikken, en om exploitanten niet te verplichten snel zo'n UAS aan te kopen, is er vanaf 31 december 2020 een tussentijdse regeling voorzien door de Europese wetgeving.

 

  • UAS-register voor exploitanten 

Er bestaat geen register met UAS in de categorie OPEN.