Categorie OPEN

transport_aerien_banner

Wat is de categorie OPEN?

In de tabel hieronder ziet u of uw vluchten tot de categorie OPEN behoren, en in welke subcategorie ze vallen: 

 

UAS

Exploitatie

Exploitant/Piloot

Klasse

Maximumgewicht

Subcategorie

Beperkingen

Registratie exploitant

Opleiding

piloot

Minimumleeftijd

 piloot

Eigen bouw / Niet-Cx UAS

< 250 g

A1

(mag ook in A3 vliegen)

- Vliegen boven niet-betrokken mensen is toegestaan

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

 

Nee, tenzij deze uitgerust is met een camera of sensor en geen speelgoeddrone is.

 

- Geen opleiding vereist maar wel aangeraden

- Het lezen van de gebruikershandleiding is vereist voor non Cx UAS

- De geografische zones en hun condities naleven

Geen minimumleeftijd

C0

- Het lezen van de gebruikershandleiding is vereist en een opleiding is aangeraden

- De geografische zones en hun condities naleven

 

14

 

Geen minimumleeftijd als het een speelgoeddrone is

 

C1

 

 

 

< 900 g

 

 

 

- Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen

- Mag niet vliegen boven een bijeenkomst van personen

 

Ja

- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

14

C2

< 4 kg

A2

(mag ook in A3 vliegen)

- Mag niet vliegen boven niet-betrokken mensen

- Moet op 30 m horizontale afstand blijven van niet-betrokken mensen (5 m in trage modus)

 

- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

- Verklaren een praktijkopleiding te hebben gevolgd

- Slagen voor het schriftelijk examen bij het DGLV

16

C3

< 25 kg

A3

- Ver weg van bevolkte gebieden vliegen (> 150 m)

- Moet op 30 m horizontale afstand blijven van eventuele omstanders

- De gebruikershandleiding lezen

- De online opleiding volgen

- Slagen voor het online theorie-examen

 

14

C4

Eigen bouw / Niet-Cx UAS

 

EXPLOITANT

Wie valt er in de categorie open?

 • Alle recreatieve piloten mogen vluchten uitvoeren in de categorie OPEN. Normaal gezien vallen de meeste recreatieve vluchten in deze categorie. Lees voor de zekerheid de tabel waarn alles wordt samengevat nog eens na. Voor activiteiten van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen worden er echter bijzondere bepalingen voorzien.
 • Professionele exploitanten mogen hun vluchten ook uitvoeren in de categorie OPEN zolang zij zich aan de relevante exploitatievoorwaarden houden. 

 

Hoe kan ik vluchten uitvoeren in de categorie OPEN?

 • Verzekering: u moet een verzekering afsluiten om alle mogelijke lichamelijke en materiële schade te dekken, voor u uw registratieaanvraag indient.
  • UAS met een maximale startmassa < 20 kg: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid;  Het is mogelijk dat uw gezinsverzekering puur recreatieve vluchten dekt. Vraag dit zeker na bij uw verzekeraar!
  • UAS met een maximale startmassa ≥ 20 kg: specifieke verzekering;  u moet een verzekering afsluiten overeenkomstig de bepalingen in de verordening betreffende de verzekeringseisen voor luchtvervoerders en exploitanten van luchtvaartuigen (Verordening (EG) Nr. 785/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004).
 • Zich registreren: Als u in België woont of als uw hoofdkantoor hier gevestigd is, dan moet u zich verplicht bij het DGLV registreren als "UAS-exploitant"  via een online portaal voor u vluchten mag uitvoeren. Aan het einde van de registratieprocedure krijgt u een registratienummer voor UAS-exploitanten, dat u op alle door u gebruikte drones moet aanbrengen.
  • U moet zich niet registreren als u:
   • een UAS gebruikt van minder dan 250 g zonder camera of andere sensor die persoonsgegevens kan opvangen ;
   • een "speelgoeddrone" gebruikt (die dus voldoet aan richtlijn 2009/48/CE over speelgoed) van minder dan 250 g, zelfs als er een camera of andere sensor opzit.
  • Uw UAS zelf moet niet worden geregistreerd.
  • Met uw registratienummer mag u in alle Europese lidstaten vliegen.

 

Beginnen met vliegen: u hoeft dit niet aan te geven bij het DGLV. U hoeft uw UAS enkel te laten besturen door een bekwame piloot en de voorwaarden te respecteren van de subcategorie waarin de vluchten plaatsvinden, inclusief het gebruik van een UAS met het correcte klasselabel. 

 

PILOOT

Hoe vliegen in de categorie OPEN

 • Opleiding: om een vlucht in de categorie OPEN uit te voeren, moet u de fabrieksinstructies van uw UAS goed kennen en de vereiste opleiding volgen voor de subcategorie waarin uw vlucht valt. 
  • Subcategorieën A1 en A3: de opleiding en het examen vinden online plaats. Als u slaagt voor het examen, ontvangt u een certificaat van de online opleiding dat vijf jaar geldig is.
  • Subcategorie A2: Voor deze subcategorie moet u niet alleen het certificaat van de online opleiding behaald hebben, maar ook: 
   • een praktijkopleiding volgen die als zelfstudie mag worden uitgevoerd volgens de exploitatievoorwaarden van subcategorie A3 (op minstens 150 m van bewoonde gebieden);
   • slagen voor een extra theoretisch examen dat bij het DGLV wordt georganiseerd. Bij uw inschrijving zal enkel worden gevraagd om aan te geven dat u effectief de vereiste competenties hebt behaald bij de vereiste praktische zelfscholing.

Na te slagen voor het extra theorie-examen zal u een vaardigheidscertificaat van piloot op afstand krijgen.

 

Wat moet ik kennen?

 • UAS van minder dan 250 g (C0 of zelfgemaakt): het is niet nodig om de online opleiding te volgen om deze UAS te mogen besturen. U moet enkel de gebruikershandleiding van uw toestel goed doorgenomen hebben. We raden u ook aan om de gratis online opleiding te volgen. 
 • Modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen: Leden van modelluchtvaartuigclubs en -verenigingen mogen met UAS of modelluchtvaartuigen vliegen tijdens clubactiviteiten zonder een opleiding te hebben gevolgd. Ze moeten echter wel voldoen aan de opleidingsvereisten die zijn vastgelegd door de modelluchtvaartfederaties en de clubs. Voor alle vluchten die niet binnen de activiteiten van de club vallen moet een modelluchtvaartpiloot echter wel de opleidingsvoorschriften hierboven volgen.

 

Wanneer in de categorie OPEN vliegen?

 • Overdag: zonder bijkomende voorwaarden.
 • 's Nachts: 's nachts vliegen in de categorie OPEN mag zolang de vlucht aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Zichtbaarheid: alle vluchten moeten steeds plaatsvinden binnen het zicht van de piloot plaatsvinden (VLOS = (Visual Line Of Sight)): Vluchtuitvoering binnen zicht.). U moet dus steeds uw UAS goed kunnen onderscheiden, zelfs 's nachts, om de regels rond zichtbaarheid te respecteren. De vliegomgeving moet er een zijn waar u de hele vlucht lang uw toestel kunt zien. 
  • Veiligheid: er moet de hele vlucht lang een groen knipperlicht branden dat de zichtbaarheid van het UAS in de lucht garandeert.

 

TOESTEL

Afhankelijk van de subcategorie mag een UAS in de categorie OPEN wel of niet over bepaalde zones vliegen

 

 • Klasselabel

Uw UAS moet een klasselabel hebben om aan alle technische vereisten te voldoen voor gebruik in de categorie OPEN. Deze lopen van C0 tot C4. Dit label moet in de vorm van de onderstaande logo's komen:

 

Logo klasse C0

Logo klasse C1

Logo klasse C2

Logo klasse C3

Logo klasse C4

 

Op het UAS dat u nu heeft, staat misschien CE omdat het aan andere normen voldoet (over bijvoorbeeld elektromagnetische emissies). U kunt bovenstaande logo’s gebruiken om te weten te komen hoe het etiket dat door de fabrikant op de drone is aangebracht eruit moet zien. In het geval dat de fabrikant geen van deze labels op uw drone heeft aangebracht, moet u uw drone als niet-Cx-conform beschouwen waarvoor het gebruik ervan in de categorie Open onderhevig is aan een overgangsperiode is (gebruik in de categorie Limited tot 1/1/2023), daarna is hij enkel nog bruikbaar in de A1- of A3-subcategorie.

 

Aangezien de meeste UAS die vandaag op de markt zijn niet over dit soort klasselabel beschikken, en om exploitanten niet te verplichten snel zo'n UAS aan te kopen, is er vanaf 31 december 2020 een tussentijdse regeling voorzien door de Europese wetgeving.

 

 • UAS-register voor exploitanten 

Er bestaat geen register met UAS in de categorie OPEN.