Acroniemen

transport_aerien_banner

 

AGL: Above Ground Level – boven het grondniveau. 

 

AMC: Acceptable Means of Compliance – aanvaardbare wijzen van naleving. 

 

AO: Airspace Observer – luchtruimwaarnemer. 

 

ARC: Air Risk Class – luchtrisicoklasse om botsingen tussen een drone en andere bemande luchtvaartuigen (vliegtuigen, helikopters, enz.) te vermijden. 

  

BVLOS: Beyond Visual Line of Sight – buiten zicht vlucht. Een vluchtuitvoering die buiten het zicht van de piloot plaatsvindt. 

 

ConOps: Concept of Operations – concept van de exploitatie. 

 

CxUAS-klasse die aan de gestandaardiseerde technische voorschriften voldoet. 

 

DGLV: Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer. 

 

EASA: European Union Aviation Safety Agency – Agentschap van de Europese Unie voor de veiligheid van de luchtvaart. 

 

ERP: Emergency Response Plan – noodplan. 

 

EU: European Union – Europese Unie. 

  

EVLOS: Extended Visual Line of Sight – binnen uitgebreid zicht. Een vluchtuitvoering die plaatsvindt binnen het uitgebreide zicht van de piloot dankzij de hulp van waarnemers van onbemande luchtvaartuigen. 

 

Geozone: Geografische UAS-zone. 

 

GM: Guidance Material – leidraad als hulpmiddel voor de interpretatie en toepassing van de regelgeving. 

 

GRC: Ground Risk Class – grondrisicoklasse. 

 

KB: koninklijk besluit. 

 

LUC: Light UAS operator Certificate – certificaat van exploitant van lichte UAS. 

  

MTOM: Maximum Take-off Mass – maximale startmassa. 

 

OM: Operations Manual – operationele handleiding. 

 

OSO: Operational Safety Objective – operationele veiligheidsdoelstelling. 

 

PDRA: Predefined Risk Assessment – vooraf gedefinieerde beoordeling van het operationele risico. 

 

SAIL: Specific Assurance and Integrity Level – specifiek niveau van waarborging en integriteit. Geeft de mate van zekerheid aan dat de UAS-vluchtuitvoering onder controle zal blijven. 

 

SORA: Specific Operations Risk Assessment – veiligheidsanalyse voor vluchtuitvoeringen in de categorie Specific. 

  

STS: Standard Scenario – standaardscenario. 

  

UA: Unmanned Aircraft  onbemand luchtvaartuig. 

  

UAS: Unmanned Aircraft System – onbemand luchtvaartuigsysteem. 

 

VLL: Very Low Level – vlucht op lage hoogte (op minder dan 150 m hoog). 

 

VLOS: Visual Line of Sight – binnen zicht. Een vluchtuitvoering die binnen het zicht van de piloot plaatsvindt.