Acroniemen

transport_aerien_banner

AGL: Above Ground Level  – hoogte ten opzichte van de grond.

 

KB: Koninklijk Besluit.

 

BVLOS: Beyond Visual Line of Sight – buiten zicht. Vluchtuitvoering die plaatsvindt buiten het zicht van de piloot.

 

DGLV: Directoraat-generaal Luchtvaart.

 

AESA of EASA: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart.

 

EVLOS: Extended Visual Line of Sight.

 

LUC: Light UAS operator Certificate – Certificaat van exploitant van lichte UAS'en

 

SORA: Specific Operations Risk Assessment – Risicobeoordeling van uitvoeringen in de categorie SPECIFIC.

 

STS: Spécifications Techniques/Technische Specificaties: in België gaat het over documenten met technische informatie over de realisatie van bouwwerken. Ze zijn niet normatief, maar functioneren als referentiedocumenten voor "werk volgens de regels van de kunst" en als een databank van producten en hun gebruiksdomeinen.

 

EU: Europese Unie.

 

VLOS: Visual Line of Sight – binnen zicht. Vluchtuitvoering die plaatsvindt binnen het zicht van de piloot.