Theorie-examen RPAS

transport_aerien_banner

Goed om te weten

Zoals u waarschijnlijk weet, wordt op 1 juli 2020 een nieuwe Europese verordening inzake onbemande luchtvaartuigenvan kracht. Aangezien de opleidingsvoorwaarden zeer verschillend zijn, zal het Directoraat-Generaal Luchtvaart (DGLV) na 1 mei 2020 geen theoretische examens meer organiseren op basis van onze nationale regelgeving (Vanwege het annuleren van de examens tussen 16/03 en 3/04, kan deze datum worden uitgesteld...).. 

Om dezelfde redenen zal het DGLV na 1 juni 2020 geen praktijkexaminatoren meer aanstellen.

 

Examendata:

Ten gevolge van de Covid 19-pandemie, annuleert het DG LV alle examens tot en met 3 april; dit geldt ook voor de RPAS-theorie-examens.

 De volgende sessies worden geannuleerd:

  • 17/03 PM
  • 19/03 AM  en PM
  • 24/03 PM
  • 31/03 AM
  • 02/04 PM

De personen ingeschreven voor deze examensessies worden persoonlijk verwittigd. Onze medewerkers zetten zich in om een oplossing te vinden om deze examensessies opnieuw in te plannen, zodat u de stappen voor het verkrijgen van uw licentie volledig kan doorlopen voor de wetswijziging van 1 juli 2020.

Volg ons nieuws via onze website en sociale mediakanalen.

 

Het DGLV plant examens op de volgende data:    

DI 24/3/20 – 14:00

DI 31/3/20 – 10:00

DO 2/4/20 – 14:00

 

DI 7/4/20 – 14 :00

DO 9/4/20 – 14:00

 

DO 16/4/20 – 10:00

DO 16/4/20 – 14:00

 

DI 21/4/20 – 14:00

DO 23/4/20 – 14:00

 

DI 28/4/20 – 14:00

DO 30/4/20 – 14:00

 

Indien er geen data voorzien zijn, adviseren wij u om regelmatig deze pagina te consulteren.

 

Inhoud examen:

Aan de hand van het theorie examen RPAS test het DGLV de kennis van de volgende vakken:

*Luchtvaartregelgeving en ATC-procedures;

*Menselijke prestaties en beperkingen;

*Meteorologie;

*Communicatie.

 

Inschrijving:

U moet zich inschrijven met behulp van de volgende link:

https://rpas.mobilit.fgov.be/rpas/site/login/loginpublic

Als eerste moet u éénmalig een gebruikersprofiel creëren met “Mijn profiel”. Een onderdeel hiervan is het opladen van een opleidingsattest dat u dient te vragen aan de persoon of instelling die de opleiding verstrekte. Ter informatie: het DGLV erkent geen opleidingsinstellingen en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Een lijst met scholen is beschikbaar bij beroepsorganisaties drones.

Opmerking: wij zullen hoofdzakelijk uw e-mailadres gebruiken voor de briefwisseling (betalingsuitnodiging, uitnodiging voor het examen, vragen om inlichtingen). Gelieve er dus voor te zorgen dat u steeds hetzelfde e-mailadres gebruikt en dat u geregeld uw mailbox raadpleegt.

Na creatie van uw profiel kan u zich via “Examen plannen” inschrijven voor het theorie examen RPAS. Het programma laat u de data zien waarop er nog vrije plaatsen zijn voor het examen. Indien een examensessie reeds volzet is zal deze niet meer zichtbaar zijn voor de gebruiker ook al is deze vermeld bovenaan deze pagina. Het DGLV werkt op een first come – first served basis.

Na uw aanvraag ontvangt u per mail een betalingsuitnodiging met vermelding van het te betalen bedrag, de gestructureerde mededeling en de rekening van de begunstigde. Gebruik uitsluitend de juiste gegevens van de betalingsuitnodiging.

 

Belangrijk:

De betalingsuitnodigingen voor de deelname aan het theorie examen RPAS worden verstuurd op naam van de deelnemende kandidaat. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

De betaling dient ten laatste 7 dagen voor het examen voltooid zijn. Pas na de ontvangst van uw betaling, ontvangt u per e-mail een uitnodiging.

Breng deze uitnodiging / inschrijvingsbewijs mee naar uw examen.

Indien u zich niet aanbiedt voor het examen, wordt de vergoeding in geen geval terugbetaald en kan zij ook niet voor een later examen worden gebruikt.

 

Praktische schikkingen van het examen:

De theorie examens RPAS zullen worden georganiseerd in het DGLV, Vooruitgangstraat 56 te Brussel.

U dient zich aan het onthaal aan te melden aan de hand van uw inschrijvingsbevestiging en ID.

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we u om op tijd aanwezig te zijn.

Als u 15 min te laat bent, kan u niet meer deelnemen.

Indien u een aanpassing voor de test wenst aan te vragen vanwege een handicap, ziekte of leerstoornis, dient u op voorhand contact op te nemen met rpas.exam@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail)

 

Verloop van het examen:

Het computergestuurd examen bestaat uit een minimum 50 meerkeuzevragen.

Om te slagen moet u ten minste 75% behalen voor elk van de 4 onderdelen, m.n.

*Luchtvaartregelgeving en ATC-procedures;

*Menselijke prestaties en beperkingen;

*Meteorologie;

*Communicatie.

Iedere correct beantwoorde vraag is 1 punt waard. Een slecht of geen antwoord is 0 punten waard.

 

Examenreglement:

Het inschrijvingsbewijs en ID moeten worden getoond aan het onthaal.

Neem uw inschrijvingsbewijs mee, deze bevat namelijk uw persoonlijke inlog code. Het is verboden te roken, te eten of te drinken in het examenlokaal. GSMs, smartphones en andere communicatiemiddelen (smarthorloges) zijn tijdens het examen verboden. Iedere kandidaat die tijdens het examen betrapt wordt met zo een toestel wordt automatisch uitgesloten van het examen en zijn examenresultaat wordt nietig verklaard. Het is aan de kandidaten verboden om in het examenlokaal rond te lopen of het examenlokaal te verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Het is verboden om tijdens het examen met medekandidaten te communiceren. Bij examenfraude en/of een inbreuk op de examenprocedure, wordt het examen onmiddellijk stopgezet en wordt het examen als gefaald beschouwd. Er kan bijkomend een administratieve sanctie worden opgelegd.

 

Examenresultaten:

De resultaten zullen via mail worden opgestuurd zodra het examen afgerond is. Bent u voor het examen geslaagd, dan bedraagt de geldigheidsduur slechts 12 maanden. U moet binnen deze termijn nog uw praktische test bij een examinator afleggen.

Als u een aanwezigheidsattest wenst, dan kan u dit aanvragen na het examen. Indien u het examen wenst in te kijken, dient u een afspraak te maken. Hiervoor kan u een mail sturen naar rpas.exam@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail).