Theorie-examen RPAS

transport_aerien_banner

Momenteel zijn er geen theorie examens voorzien.

U kunt uw aanvraag doorsturen naar rpas.exam@mobilit.fgov.be om op de wachtlijst te komen. U wordt dan later via mail op de hoogte gebracht zodra er datums gekend zijn.

 

Aan de hand van het theorie examen RPAS test het DGLV de kennis van de volgende vakken:

*Luchtvaartregelgeving en ATC-procedures;

*Menselijke prestaties en beperkingen;

*Meteorologie;

*Communicatie.

 

Inschrijving:

U moet bij het inschrijven voor het theorie-examen aantonen dat u een opleiding hebt gevolgd. Vergeet dus niet een opleidingsattest te vragen aan de persoon of instelling die de opleiding verstrekte. Ter informatie: het DGLV erkent geen opleidingsinstellingen en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Een lijst met scholen is beschikbaar bij beroepsorganisaties drones.

U dient u in te schrijven door te mailen naar rpas.exam@mobilit.fgov.be


Opmerking: wij zullen hoofdzakelijk uw e-mailadres gebruiken voor de briefwisseling (betalingsuitnodiging, uitnodiging voor het examen, vragen om inlichtingen). Gelieve er dus voor te zorgen dat u steeds hetzelfde e-mailadres gebruikt en dat u dit geregeld raadpleegt.

Na ontvangst van uw volledig ingevulde aanvraag zullen wij u een betalingsuitnodiging met vermelding van het te betalen bedrag, de gestructureerde mededeling en de rekening van de begunstigde doormailen. Gebruik uitsluitend de juiste gegevens van de betalingsuitnodiging.

 

Belangrijk:

De betalingsuitnodigingen voor de deelname aan het theorie examen RPAS worden verstuurt op naam van de deelnemende kandidaat. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.


De betaling dient ten laatste 7 dagen voor het examen voltooid zijn. Pas na de ontvangst van uw betaling, ontvangt u per e-mail een uitnodiging.
Breng uw uitnodigingsbewijs mee naar uw examen.

Indien u zich niet aanbiedt voor het examen, wordt de vergoeding in geen geval terugbetaald en kan zij ook niet voor een later examen worden gebruikt.

 

Praktische schikkingen van het examen:

De theorie examens RPAS zullen worden georganiseerd in het DGLV, Vooruitgangstraat 56 te Brussel.

U dient zich aan het onthaal aan te melden aan de hand van uw inschrijvingsbevestiging en ID.

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we u om op tijd aanwezig te zijn.
Als u 15 min te laat bent, kan u niet meer deelnemen. 

Indien u een aanpassing voor de test wenst aan te vragen vanwege een handicap, ziekte of leerstoornis, dient u op voorhand contact op te nemen met rpas.exam@mobilit.fgov.be  

 

Verloop van het examen:

Het computergestuurd examen bestaat uit een minimum 50 meerkeuzevragen. Om te slagen moet u ten minste 75% behalen voor elk van de 4 onderdelen, m.n.

*Luchtvaartregelgeving en ATC-procedures;

*Menselijke prestaties en beperkingen;

*Meteorologie;

*Communicatie.

Iedere correct beantwoorde vraag is 1 punt waard. Een slecht of geen antwoord is 0 punten waard.

 

Examenreglement:

Het inschrijvingsbewijs en ID moeten worden getoond aan het onthaal.  

Neem uw inschrijvingsbewijs mee, deze bevat namelijk uw persoonlijke inlog code.

Het is verboden te roken, te eten of te drinken in het examenlokaal.

GSMs, smartphones en andere communicatiemiddelen (smarthorloges) zijn tijdens het examen verboden. Iedere kandidaat die tijdens het examen betrapt wordt met zo een toestel wordt automatisch uitgesloten van het examen en zijn examenresultaat wordt nietig verklaard.

Het is aan de kandidaten verboden om in het examenlokaal rond te lopen of het examenlokaal te verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan.

Het is verboden om tijdens het examen met medekandidaten te communiceren.

Bij examenfraude en/of een inbreuk op de examenprocedure, wordt het examen onmiddellijk stopgezet en wordt het examen als gefaald beschouwd. Er kan bijkomend een administratieve sanctie worden opgelegd.

 

 

Examenresultaten:

De resultaten zullen via mail worden opgestuurd zodra het examen afgerond is. Bent u voor het examen geslaagd, dan bedraagt de geldigheidsduur slechts 12 maanden. U moet binnen deze termijn nog uw praktische test bij een examinator afleggen.

Als u een aanwezigheidsattest wenst, dan kan u dit aanvragen na het examen.

Indien u het examen wenst in te kijken, dient u een afspraak te maken. Hiervoor kan u een mail sturen naar rpas.exam@mobilit.fgov.be.