Theorie-examen RPAS

transport_aerien_banner

Vergeet niet de praktische schikkingen in het kader van Covid-19 te raadplegen, voordat u naar het examen komt!

 

Examendata:

Het DGLV organiseert theorie-examens voor Drones-piloten tot en met 31/10/2020.

Kandidaten waarvan de examens werden geannuleerd, werden persoonlijk gecontacteerd. Voor meer info zie ook onze FAQ.

Volg ons nieuws via onze website en sociale mediakanalen.

 

Het DGLV plant examens op de volgende data:    

 

 • 14/9 (PM)
 • 15/9 (PM)
 • 21/9 (PM)
 • 22/9 (PM)
 • 28/9 (PM)
 • 29/9 (PM)

 

 • 5/10 (PM)
 • 6/10 (PM)
 • 12/10(AM)*
 • 12/10 (PM)
 • 13/10 (PM)
 • 19/10 (AM)*
 • 19/10 (PM)
 • 20/10 (PM)
 • 26/10 (PM)
 • 27/10 (PM)

*Nieuwe data

 

Indien er geen data voorzien zijn, adviseren wij u om regelmatig deze pagina te consulteren.

 

 

Inhoud examen:

Aan de hand van het theorie examen RPAS test het DGLV de kennis van de volgende vakken:

*Luchtvaartregelgeving en ATC-procedures;

*Menselijke prestaties en beperkingen;

*Meteorologie;

*Communicatie.

 

Inschrijving:

U moet zich inschrijven met behulp van de volgende link:

https://rpas.mobilit.fgov.be/rpas/site/login/loginpublic

Als eerste moet u éénmalig een gebruikersprofiel creëren met “Mijn profiel”. Een onderdeel hiervan is het opladen van een opleidingsattest dat u dient te vragen aan de persoon of instelling die de opleiding verstrekte. Ter informatie: het DGLV erkent geen opleidingsinstellingen en is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van de cursus. Een lijst met scholen is beschikbaar bij beroepsorganisaties drones.

Opmerking: wij zullen hoofdzakelijk uw e-mailadres gebruiken voor de briefwisseling (betalingsuitnodiging, uitnodiging voor het examen, vragen om inlichtingen). Gelieve er dus voor te zorgen dat u steeds hetzelfde e-mailadres gebruikt en dat u geregeld uw mailbox raadpleegt.

Na creatie van uw profiel kan u zich via “Examen plannen” inschrijven voor het theorie examen RPAS. Het programma laat u de data zien waarop er nog vrije plaatsen zijn voor het examen. Indien een examensessie reeds volzet is zal deze niet meer zichtbaar zijn voor de gebruiker ook al is deze vermeld bovenaan deze pagina. Het DGLV werkt op een first come – first served basis.

Na uw aanvraag ontvangt u per mail een betalingsuitnodiging met vermelding van het te betalen bedrag, de gestructureerde mededeling en de rekening van de begunstigde. Gebruik uitsluitend de juiste gegevens van de betalingsuitnodiging.

 

Belangrijk:

De betalingsuitnodigingen voor de deelname aan het theorie examen RPAS worden verstuurd op naam van de deelnemende kandidaat. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

De betaling dient ten laatste 7 dagen voor het examen voltooid zijn. Pas na de ontvangst van uw betaling, ontvangt u per e-mail een uitnodiging.

Breng deze uitnodiging / inschrijvingsbewijs mee naar uw examen.

Indien u zich niet aanbiedt voor het examen, wordt de vergoeding in geen geval terugbetaald en kan zij ook niet voor een later examen worden gebruikt.

 

Praktische schikkingen van het examen in het kader van Covid-19 :

De theorie examens RPAS zullen worden georganiseerd in het DGLV, Vooruitgangstraat 56 te Brussel.

Voorziene maatregelen ter bescherming van de gezondheid:

 • Volg de aanwijzingen die worden weergegeven in het gebouw
 • Respecteer de regels inzake fysieke afstand. Voorzie een masker voor gevallen waarin de fysieke afstand niet bewaard kan worden
 • Als u vroeg aankomt (meer dan 15 minuten), wacht dan alstublieft voor het gebouw. U mag 15 minuten voor het begin van het examen bij de receptie van het gebouw komen. Te laat komen wordt niet getolereerd: als je later aankomt dan het tijdsstip aangegeven op je uitnodiging, wordt de toegang tot de examenruimte je ontzegd
 • Meld je aan bij de receptie met je uitnodiging en je identiteitskaart. Je zult uitgenodigd worden om door te gaan naar de examenruimte. 
 • Was je handen voordat je de kamer binnengaat (er is een dispenser met hydro-alcoholische oplossing beschikbaar voor de liften).
 • De examenplaatsen liggen op een goede afstand van elkaar. Zodra je aankomt, neem je plaats en blijf je zitten tot het einde van het examen. 
 • Als je klaar bent, ga dan direct naar de liften. 
 • Was je handen als je de kamer verlaat (er is een dispenser voor hydro-alcoholische oplossingen beschikbaar aan de uitgang van de liften). 

 

Als je een aanpassing van het examen wilt aanvragen vanwege een handicap, ziekte of leerstoornis, gelieve dan contact op te nemen met rpas.exam@mobilit.fgov.be.

 

De lokalen en computerapparatuur worden tussen de examensessies gedesïnfecteerd. 

 

In de hal van het gebouw is een fietsenstalling beschikbaar. 

 

 

Verloop van het examen:

Het computergestuurd examen bestaat uit een minimum 50 meerkeuzevragen.

Om te slagen moet u ten minste 75% behalen voor elk van de 4 onderdelen, m.n.

*Luchtvaartregelgeving en ATC-procedures;

*Menselijke prestaties en beperkingen;

*Meteorologie;

*Communicatie.

Iedere correct beantwoorde vraag is 1 punt waard. Een slecht of geen antwoord is 0 punten waard.

 

Examenreglement:

Het inschrijvingsbewijs en ID moeten worden getoond aan het onthaal.

Neem uw inschrijvingsbewijs mee, deze bevat namelijk uw persoonlijke inlog code. Het is verboden te roken, te eten of te drinken in het examenlokaal. GSMs, smartphones en andere communicatiemiddelen (smarthorloges) zijn tijdens het examen verboden. Iedere kandidaat die tijdens het examen betrapt wordt met zo een toestel wordt automatisch uitgesloten van het examen en zijn examenresultaat wordt nietig verklaard. Het is aan de kandidaten verboden om in het examenlokaal rond te lopen of het examenlokaal te verlaten om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. Het is verboden om tijdens het examen met medekandidaten te communiceren. Bij examenfraude en/of een inbreuk op de examenprocedure, wordt het examen onmiddellijk stopgezet en wordt het examen als gefaald beschouwd. Er kan bijkomend een administratieve sanctie worden opgelegd.

De geschreven examenreglement vindt u hier.

 

Examenresultaten:

De resultaten zullen via mail worden opgestuurd zodra het examen afgerond is. Bent u voor het examen geslaagd, dan bedraagt de geldigheidsduur slechts 12 maanden. U moet binnen deze termijn nog uw praktische test bij een examinator afleggen.

Als u een aanwezigheidsattest wenst, dan kan u dit aanvragen na het examen. Indien u het examen wenst in te kijken, dient u een afspraak te maken. Hiervoor kan u een mail sturen naar rpas.exam@mobilit.fgov.be (link stuurt een e-mail).

 

Examenconsultatie

Op dit moment kunnen we vanwege de gezondheidsmaatregelen van Covid-19 geen consultatie van de tests regelen. Dit zou opnieuw mogelijk moeten zijn vanaf 1 juli (datum nog te bevestigen).