Bewijs van bevoegdheid voor bestuurder van een drone

transport_aerien_banner

Wat is het?

Het bewijs van bevoegdheid laat u toe een drone te besturen tijdens vluchten van klasse 1 en klasse 2.

 

Hoe het bewijs van bevoegdheid bekomen ?

 

Hoe de vergunning bekomen?

  • ten minste 18 jaar zijn;
  • een theorie-opleiding volgen;
  • een praktische opleiding volgen bij een erkend instructeur;
  • slagen voor het theorie-examen bij het DGLV en
  • slagen voor een praktische test afgenomen door een examinator RPAS erkend en aangeduid door het DGLV.

Voor informatie omtrent het theorie examen RPAS klik hier.

 

Medisch certificaat

Alvorens de praktische opleiding te volgen dient u in bezit te zijn van een geldig medisch certificaat (minimum voor LAPL). U vindt de lijst van de artsen en de medische centra hier.

 

Praktische vaardigheidstest en Theorie-examen “Specifieke Kennis”

De praktische vaardigheidstest en het theorie-examen over de “Specifieke Kennis” legt u af bij een examinator RPAS.

Voor het examen dient u de “aanbeveling voor de praktische vaardigheidstest” voor te leggen die opgemaakt is door de RPAS-vlieginstructeur die verantwoordelijk was voor de praktische opleiding.

U dient  eveneens uw logboek voor te leggen zodat de examinator kan oordelen over uw ervaring als bestuurder van een drone, evenals uw attest van de gevolgde opleiding of het bewijs dat u geslaagd bent voor het theorie-examen.

Het theorie-examen “Specifieke Kennis” vormt een onderdeel van de praktische test. Het bestaat uit een 20 tal schriftelijke meerkeuzevragen en peilt naar uw kennis over de specifieke onderwerpen:

  • technologie van het luchtvaartuig,
  • aerodynamica,
  • navigatie,
  • instrumenten en
  • het regelgevend kader betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Het praktisch vaardigheidstest kan enkel afgelegd worden bij een aangewezen examinator. De aanwijzing van de examinator dient te gebeuren voor het praktische examen. Als kandidaat, kunt u een of meerdere examinatoren voorstellen via het formulier “aanvraag voor vaardigheidstest”. De naam van de examinator met wie u het examen zal afleggen zal u gecommuniceerd worden door het DGLV. In sommige gevallen kan het DGLV een andere examinator aanwijzen die niet op uw lijst van voorgestelde examinatoren staat. Zonder voorafgaande aanduiding, kan de examinator uw examen dus niet afnemen.

 

Bewijs van bevoegdheid aanvragen

Indien u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u uw aanvraag voor een bewijs van bevoegdheid indienen bij het DGLV. Verstuur hiervoor per post of e-mail het ingevulde formulier, samen met de gevraagde documenten. De bij te voegen documenten zijn vermeld rechts beneden van elk in te vullen veld.

 

COVID-19-maatregelen – Gepland: verlenging van de termijnen tussen de theorie- en praktijkexamens

Meer info

 

Wat als ik reeds een geldige vergunning JAR-FL, PART-FCL of militair brevet heb?

U moet de theoretische opleiding over de luchtvaartregelgeving, meteorologie, menselijke prestaties en beperkingen en communicatie niet meer volgen. U bent ook vrijgesteld voor het theorie examen over de vermelde vakken dat plaatsvindt in het DGLV. Alle andere voorwaarden voor het behalen van de vergunning blijven geldig.

 

En daarna?

Let goed op alle beperkingen die opgelegd zijn door de verschillende koninklijke besluiten en reglementen bij het gebruik van uw drone. Indien u toch twijfels hebt over de geldigheid van een vlucht of bij het uitoefenen van uw functie als bestuurder van een drone, gelieve dan het DGLV te contacteren via rpas.lic@mobilit.fgov.be.

 

Hou een gedetailleerd overzicht bij van al uw uitgevoerde vluchten in een logboek. Dit logboek moet voldoen aan de voorwaarden voorzien in het K.B. over de drones.


Vergeet niet uw medisch certificaat na te kijken voor iedere vlucht. Dit moet steeds geldig zijn bij de uitoefening van uw functie als bestuurder van een drone.

Beoefen uw functie als bestuurder van een drone regelmatig. U moet erop toezien dat u minstens 6 vluchten (totale duur 2 uur) in de laatste 24 maanden uitvoert. Zo niet dient u opnieuw een vaardigheidsexamen af te leggen.

 

Contact

Alle vragen in verband met het bewijs van bevoegdheid RPAS kan u versturen naar rpas.lic@mobilit.fgov.be.