Drones

Een drone is een luchtvaartuig en is dus onderworpen aan luchtvaartwetgeving om de veiligheid van de andere luchtvaartuigen en mensen en voorwerpen op de grond te waarborgen.  Naast veiligheid wil het Koninklijk Besluit betreffende het gebruik van op afstandbestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim ook de privacy van de burger verzekeren.

 

Wat is een drone?

Een drone is een onbemand luchtvaartuig met een maximum opstijgmassa van niet meer dan 150 kg en bestuurd vanaf een grondcontrolestation.

 

Een modelluchtvaartuig is een op afstand bestuurd luchtvaartuig exclusief gebruikt voor sportieve en recreatieve doeleinden.

 

Een drone kan ook gecatalogiseerd worden als een staatsluchtvaartuig. Dit is een luchtvaartuig dat  gebruikt wordt voor operaties van militairen, douane, politie, opsporing en redding, brandbestrijding, kust-overwaking of operaties of analoge activiteiten onder controle en de verantwoordelijkheid van de Staat, ondernomen in het algemeen belang door een organisatie op vraag van de publieke overheid. Het DGLV is niet bevoegd voor deze staatsluchtvaartuigen.

 

Vereisten

Om te weten aan welke vereisten u en uw drone moeten voldoen, kan u het schema gebruiken om te bepalen bij welke klasse u hoort.

 

 

Contact

 

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Technische Directie
City Atrium
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

 

De drone cel is elke dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8u30 en 12u00 bereikbaar. Opgelet: tijdens de schoolvakanties zijn we op vrijdag telefonisch niet bereikbaar.

02/277.43.07 (NL)

02/277.43.08 (FR)

 

Image HTML map generator