COVID-19 (Coronavirus)

Click here for the English version of this page.

 

Zoals u reeds hebt kunnen vaststellen verandert de situatie van uur tot uur. Om u tijdig en op een correcte manier te informeren, heeft het DGLV een specifieke “COVID-19 (Coronavirus)” webpagina aangemaakt. Op deze pagina zal het DGLV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

 Heropstart lichte luchtvaart

In aanvulling van het Ministerieel Besluit (MB) van 08 mei 2020, informeert het DGLV u over de algemene principes in het domein van de lichte luchtvaart vanaf 29 juli 2020 0000h. Deze instructies blijven van toepassing tot nader order. 


Er wordt aan allen herinnerd dat deze principes en de toelichting op het MB van 08 mei 2020, de nationale, Europese en internationale regels en verplichtingen die gelden in de burgerlijke luchtvaartsector niet vervangen of wijzigen. Deze richtlijnen zullen ook bij de ordediensten verspreid worden. Evenzeer zal het DGLV  op de toepassing van deze richtlijnen toezien.

 

Meer informatie vindt u  hier (PDF, 243.23 KB).

 

 Commercieel passagiersvervoer

In het kader van de COVID19-pandemie en van de heropstart van de activiteiten m.b.t. de commerciële luchtvaart voor passagiers dienen, vanaf 8 juni 2020 en tot nader order, de in dit  document (PDF, 284.4 KB) omschreven sanitaire maatregelen te worden toegepast door elke luchthavenuitbater. Elke luchtvaartmaatschappij voor passagiers op Belgisch grondgebied wordt verzocht de in dit  document (PDF, 284.4 KB) omschreven sanitaire maatregelen toe te passen, behalve hoofdstuk 2, B, punt “Verplichting die op 1 augustus 2020 van kracht wordt betreffende de passagiers die naar België komen”, dat geldt voor elke luchtvaartmaatschappij en alle passagiers die naar België komen.

 

Ontheffingen (exemptions) en vrijstellingen (approvals)

Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft enkele ontheffingen (exemptions) en vrijstellingen (approvals) toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus).

 

domein onderwerp link ontheffing
ACW / OPS / ATCO / CAW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

  BCAA/Exemptions/COMB/2020-03 (PDF, 166.97 KB)

 Attachment to Part-FCL licences
CAW certificaat van beoordeling van de luchtwaardigheid (ARC)

 BCAA/Exemptions/TEC/2020-05 & BCAA/Exemptions/TEC/2020-06 (PDF, 1011.5 KB)

 DG bijscholingsvormingsprogramma’s  C-OPS/RDA/26-03-2020 (PDF, 182.11 KB)
ACW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

 BCAA/Exemptions/FCL/2020-01 (PDF, 279.82 KB)

 Attachment to Part-FCL licences (PDF, 191.94 KB)

 Informatie nota (PDF, 375.58 KB)

 FAQ (PDF, 108.69 KB)

CAW uitstel van de datum van toepassing van de laatste wijzigingen van verordening (EU) 1321/2014 (art 3 en art 4)  BCAA-Exemptions-TEC-2020-08 (PDF, 107.53 KB)
ACW Uitstel van volledige implementatie van nieuwe licentievereisten voor ballonvliegers  BCAA/Exemptions/FCL/2020-02 (PDF, 200.44 KB)
ACW Uitstel van toepasselijkheid van eisen op PBN-training  BCAA/Exemptions/FCL/2020-03 (PDF, 145.48 KB)
ACW Uitstel van volledige implementatie van nieuwe vergunningsvereisten voor piloten van zweefvliegtuigen  BCAA/Exemptions/FCL/2020-04 (PDF, 193.71 KB)
DG handreinigingsmiddelen en desinfecterende producten  C-OPS/RDA/09-07-2020 (PDF, 122.56 KB)

 

Verklaring domeinen:

  • ACW: bemanning (Aircrew)
  • OPS: vluchtuitvoering (Air Operations)
  • ATCO: luchtverkeersleiders (Air Traffic Control Officer)
  • CAW: permanente luchtwaardigheid (Continuing Airworthiness)
  • DG: gevaarlijke goederen (Dangerous Goods)

 

Belgische adviezen en andere maatregelen

Theoretische examens voor pilotenvergunningen

In het kader van de coronascrisis, worden de theoretische examens voor het bekomen van een vergunning of een bevoegdverklaring (ATPL, CPL, IR voor vliegtuig of helikopter, privépiloot voor vliegtuig, helikopter of zweefvliegtuig, ULM of nationale ballon), de didactische examens voor de bevoegdverklaring als ULM- en paramotor-monitor, evenals de examens van radiotelefoniste geannuleerd tot en met 2 juni.

Meer informatie over de maatregelen met betrekking tot de theoretische examens vindt u hier.

 

Drones en modelluchtvaart

Na de recente aanpassing van de maatregelen die zijn genomen om COVID-19 te bestrijden, worden bepaalde beperkingen op RPAS-vluchten (drones) met ingang van 4 mei 2020 opgeheven. Er moet echter een onderscheid worden gemaakt tussen RPAS-vluchten voor professionele doeleinden en die voor recreatieve doeleinden en modelluchtvaart.
Het ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken is uiteraard ook van toepassing op piloten en exploitanten van drones en op modelvliegen.

 

Meer info over maatregelen ivm dronevluchten vindt u hier.

 

Permanente luchtwaardigheid luchtvaartuigen

Meer informatie betreffende maintenance flights en de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen tijdens deze COVID-19 periode vind u  hier (PDF, 179.88 KB).

 

Passagiersrechten

Meer informatie over de invloed van de coronacrisis op passagiersrechten vindt u hier.

 

Grensovergangen

De grenzen zijn gesloten voor niet-essentiële verplaatsingen. De toegestane vluchten worden echter gezien als een essentiële verplaatsing en dus gelden de quarantaineregels niet voor de Belgische of buitenlandse bemanning van deze vluchten. Belgische inwoners die in het buitenland werken (bijvoorbeeld MUAC) mogen ook de grens over. Meer info vindt u hier.

 

 Verlenging vergunningen

Een Koninklijk Besluit en een Ministerieel Besluit met maatregelen die moeten  toelaten de vergunningen van ULM-, ballon- en paramotor piloten tijdelijk te verlengen, werden op 10 juli goedgekeurd:

 

 

Adviezen en info van internationale organisaties

Hieronder kunt u nuttige links naar de relevante pagina’s of documenten terugvinden van internationale organisaties en de Europese Unie met betrekking tot de (aanpak van de) huidige Covid-19 pandemie.

 

Europese Unie

 

EASA

Deze pagina geeft een overzicht van al EASA's coronavirus-gerelateerde informatie.

 

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

 

Eurocontrol

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

 

 

 

 

Deze pagina is op 31/07/2020 om 20:10 geüpdated.