COVID-19 (Coronavirus)

Click here for the English version of this page.

 

Op deze pagina zal het DGLV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

Lichte luchtvaart

Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, informeert het DGLV dat er geen specifieke maatregelen meer van toepassing zijn voor activiteiten in het domein van de lichte luchtvaart vanaf 01 september 2021. Het DGLV herinnert eraan dat nog steeds de algemene regels gevolgd moeten worden conform het Ministerieel Besluit en de FAQ op https://www.info-coronavirus.be, en dit met name voor evenementen, horeca, publieke ruimtes, werkvloer, … . In dat kader kunnen lokale besturen altijd aanvullende maatregelen nemen in functie van de epidemiologische situatie.

Het DGLV bedankt de volledige luchtvaartsector voor de goede naleving van de geldende maatregelen.

 

 Commercieel passagiersvervoer

In het kader van de COVID19-pandemie en van de heropstart van de activiteiten m.b.t. de commerciële luchtvaart voor passagiers dienen, vanaf 8 juni 2020 en tot nader order, de in dit  document (PDF, 257.33 KB) omschreven sanitaire maatregelen te worden toegepast door elke luchthavenuitbater. Elke luchtvaartmaatschappij voor passagiers op Belgisch grondgebied wordt verzocht de in het hogervermeld document omschreven sanitaire maatregelen toe te passen alsook de maatregelen vermeld in het document " Maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen (PDF, 120.3 KB)" van 1 oktober 2021.

 

Ontheffingen (exemptions) en vrijstellingen (approvals)

Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft enkele ontheffingen (exemptions) en vrijstellingen (approvals) toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus).

 

domein onderwerp link ontheffing
ACW / OPS / ATCO / CAW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

 BCAA/Exemptions/COMB/2020-03 (PDF, 166.97 KB)

Attachment to Part-FCL licences
DG bijscholingsvormingsprogramma’s

 C-OPS/RDA/17-12-2020 (PDF, 176.24 KB)

 C-OPS/RDA/26-03-2020 (PDF, 182.11 KB) (verlopen)

ACW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

 BCAA/Exemptions/FCL/2021-02 (PDF, 172.63 KB) (verlopen)

 

 BCAA/Exemptions/FCL/2020-01 (PDF, 279.82 KB) (verlopen)

 BCAA/Exemptions/FCL/2020-05 (PDF, 170.84 KB) (verlopen)

 

 Informatie nota (PDF, 375.58 KB)

 FAQ (PDF, 108.69 KB)

ACW Uitstel van volledige implementatie van nieuwe licentievereisten voor ballonvliegers  BCAA/Exemptions/FCL/2020-02 (PDF, 200.44 KB) (verlopen)
ACW Uitstel van toepasselijkheid van eisen op PBN-training  BCAA/Exemptions/FCL/2020-03 (PDF, 145.48 KB) (verlopen)
ACW Uitstel van volledige implementatie van nieuwe vergunningsvereisten voor piloten van zweefvliegtuigen  BCAA/Exemptions/FCL/2020-04 (PDF, 193.71 KB) (verlopen)

 

Verklaring domeinen:

  • ACW: bemanning (Aircrew)
  • OPS: vluchtuitvoering (Air Operations)
  • ATCO: luchtverkeersleiders (Air Traffic Control Officer)
  • CAW: permanente luchtwaardigheid (Continuing Airworthiness)
  • DG: gevaarlijke goederen (Dangerous Goods)

 

Belgische adviezen en andere maatregelen

Theoretische examens voor pilotenvergunningen

In het kader van de coronascrisis, worden de theoretische examens voor het bekomen van een vergunning of een bevoegdverklaring (ATPL, CPL, IR voor vliegtuig of helikopter, privépiloot voor vliegtuig, helikopter of zweefvliegtuig, ULM of nationale ballon), de didactische examens voor de bevoegdverklaring als ULM- en paramotor-monitor, evenals de examens van radiotelefoniste geannuleerd tot en met 2 juni.

Meer informatie over de maatregelen met betrekking tot de theoretische examens vindt u hier.

 

Passagiersrechten

Meer informatie over de invloed van de coronacrisis op passagiersrechten vindt u hier.

 

Verlenging vergunningen

Een Koninklijk Besluit en een Ministerieel Besluit met maatregelen die moeten  toelaten de vergunningen van ULM-, ballon- en paramotor piloten tijdelijk te verlengen, werden op 10 juli goedgekeurd:

Het DGLV is zich er terdege van bewust dat door de nieuwe COVID-19 maatregelen van november 2020  opnieuw vele trainingssessies, vaardigheidstests (skill-tests) en bekwaamheidsproeven (proficiency checks) niet kunnen doorgaan. Het DGLV bekijkt, samen met EASA (European Aviation Safety Agency), welke maatregelen kunnen worden getroffen voor de piloten van wie rating(s), attesten en certificaten binnenkort vervallen. Deze maatregelen zullen zo snel mogelijk op deze website onder de rubriek COVID-19 gepubliceerd worden.

 

 

Adviezen en info van internationale organisaties

Hieronder kunt u nuttige links naar de relevante pagina’s of documenten terugvinden van internationale organisaties en de Europese Unie met betrekking tot de (aanpak van de) huidige Covid-19 pandemie.

 

Europese Unie

 

EASA

Deze pagina geeft een overzicht van al EASA's coronavirus-gerelateerde informatie.

 

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

 

Eurocontrol

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

 

 

 

 

Deze pagina is op 01/10/2021 om 13:40 geüpdated.