COVID-19 (Coronavirus)

Click here for the English version of this page.

 

Op deze pagina zal het DGLV regelmatig informatie plaatsen die verband houdt met het Coronavirus en die nuttig kan zijn voor u. Mogen wij daarom vragen om regelmatig deze pagina te raadplegen.

 

Commercieel passagiersvervoer

In het kader van de COVID19-pandemie en van de heropstart van de activiteiten m.b.t. de commerciële luchtvaart voor passagiers dienen, vanaf 8 juni 2020 en tot nader order, de in dit document (v7) omschreven sanitaire maatregelen te worden toegepast door elke luchthavenuitbater. Elke luchtvaartmaatschappij voor passagiers op Belgisch grondgebied wordt verzocht de in het hogervermeld document omschreven sanitaire maatregelen toe te passen alsook de maatregelen vermeld in het document "Maatregelen om de verspreiding van SARS-CoV-2 te voorkomen" van 1 oktober 2021.

 

Ontheffingen (exemptions) en vrijstellingen (approvals)

Het Directoraat-generaal Luchtvaart heeft enkele ontheffingen (exemptions) en vrijstellingen (approvals) toegestaan in verband met COVID-19 (Coronavirus).

 

domein onderwerp link ontheffing
ACW / OPS / ATCO / CAW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

BCAA/Exemptions/COMB/2020-03 (verlopen)

DG bijscholingsvormingsprogramma’s

C-OPS/RDA/17-12-2020

C-OPS/RDA/26-03-2020 (verlopen)

ACW vergunningen, bevoegdverklaringen, aantekeningen, certificaten en attesten

BCAA/Exemptions/FCL/2021-02 (verlopen)

 

BCAA/Exemptions/FCL/2020-01 (verlopen)

BCAA/Exemptions/FCL/2020-05 (verlopen)

 

Informatie nota

FAQ

ACW Uitstel van volledige implementatie van nieuwe licentievereisten voor ballonvliegers BCAA/Exemptions/FCL/2020-02 (verlopen)
ACW Uitstel van toepasselijkheid van eisen op PBN-training BCAA/Exemptions/FCL/2020-03 (verlopen)
ACW Uitstel van volledige implementatie van nieuwe vergunningsvereisten voor piloten van zweefvliegtuigen BCAA/Exemptions/FCL/2020-04 (verlopen)

 

Verklaring domeinen:

  • ACW: bemanning (Aircrew)
  • OPS: vluchtuitvoering (Air Operations)
  • ATCO: luchtverkeersleiders (Air Traffic Control Officer)
  • CAW: permanente luchtwaardigheid (Continuing Airworthiness)
  • DG: gevaarlijke goederen (Dangerous Goods)

 

Belgische adviezen en andere maatregelen

Passagiersrechten

Meer informatie over de invloed van de coronacrisis op passagiersrechten vindt u hier.

 

Verlenging vergunningen

Een Koninklijk Besluit en een Ministerieel Besluit met maatregelen die moeten  toelaten de vergunningen van ULM-, ballon- en paramotor piloten tijdelijk te verlengen, werden op 10 juli goedgekeurd:

Het DGLV is zich er terdege van bewust dat door de nieuwe COVID-19 maatregelen van november 2020  opnieuw vele trainingssessies, vaardigheidstests (skill-tests) en bekwaamheidsproeven (proficiency checks) niet kunnen doorgaan. Het DGLV bekijkt, samen met EASA (European Aviation Safety Agency), welke maatregelen kunnen worden getroffen voor de piloten van wie rating(s), attesten en certificaten binnenkort vervallen. Deze maatregelen zullen zo snel mogelijk op deze website onder de rubriek COVID-19 gepubliceerd worden.

 

 

Adviezen en info van internationale organisaties

Hieronder kunt u nuttige links naar de relevante pagina’s of documenten terugvinden van internationale organisaties en de Europese Unie met betrekking tot de (aanpak van de) huidige Covid-19 pandemie.

 

Europese Unie

Overzicht van de maatregelen genomen inzake mobiliteit op het niveau van de Europese Unie, met inbegrip van de recent gepubliceerde richtlijnen inzake passagiersrechten bij commercieel luchtvervoer

 

EASA

Deze pagina geeft een overzicht van al EASA's coronavirus-gerelateerde informatie.

 Informatie voor de luchtvaartorganisaties

Nu de pandemie een nieuwe fase is ingegaan en het hoogseizoen nadert, blijft de realiteit van de pandemie aanzienlijke gevolgen hebben voor de hele luchtvaartsector en creëert zij zelfs een reeks nieuwe risico's die specifiek verband houden met de post COVID ramp-up.
 
Om ervoor te zorgen dat u als luchtvaartorganisatie klaar bent en veilig blijft, verstrekt het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) informatie over de toprisico's waarmee u te maken krijgt, biedt het een kader voor de analyse van uw activiteiten en geeft het de instrumenten aan waarmee u de nodige maatregelen kunt nemen.
 
In het licht van de uitzonderlijke uitdagingen waarmee de luchtvaartgemeenschap wordt geconfronteerd, vraagt het DGLV aan de luchtvaartorganisaties om deze oefening voor uw organisatie te doen op basis van deze EASA-bronnen:
  • Het “European Plan for Aviation Safety (EPAS)”, waarin de strategische prioriteiten en de belangrijkste risico's voor het Europese luchtvaartsysteem worden beschreven en de nodige acties worden vastgesteld om deze risico's te beperken.
  • De "Review of Aviation Safety Issues Arising from the COVID-19 Pandemic" moet de sector helpen zich voor te bereiden op een toename van de vliegactiviteiten in de komende maanden. De organisaties moeten nagaan of de in de evaluatie vermelde veiligheidskwesties van toepassing zijn op hun eigen organisatie en, indien van toepassing, deze in hun SMS opnemen.
  • Campagne "Ramp-up, Be Ready, Stay Safe": Op organisatieniveau is wat er in uw organisatie gebeurt uniek en het is van het grootste belang dat u de tijd neemt om na te denken over waar u zich bevindt in het ramp-up traject en beslist wat u moet doen op basis van wat er in uw organisatie gebeurt. Dit campagnemateriaal is een geweldig hulpmiddel om de eigenlijke oefening te doen.

Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO)

 

Eurocontrol

 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

 

 

 

 

Deze pagina is op 19/05/2022 om 14:00 geüpdated.