Machtiging van luchtarbeid en luchtdopen

Elke onderneming die in België luchtarbeid en/of luchtdopen verricht, moet houder zijn van een voorafgaande machtiging verleend door het directoraat-generaal Luchtvaart.

Luchtarbeid

Elke niet als luchtvervoer beschouwde luchtvaartactiviteit waarbij een luchtvaartuig gebruikt wordt voor specifieke doeleinden, zoals opleiding, luchtfotografie, publiciteit, topografie, toezicht vanuit de lucht, landbouwwerkzaamheden, takelwerken.

Voor het verrichten van luchtvervoer is een exploitatievergunning en een bewijs luchtvaartexploitant vereist.

Luchtdopen of lokale vluchten

Een vlucht zonder tussenlanding waarbij voor gemotoriseerde luchtvaartuigen het punt van vertrek en het punt van aankomst identiek zijn, en die als doel hebben een of meer passagiers aan boord van een luchtvaartuig mee te voeren tegen vergoeding.

Voor het exploiteren van vliegtuigen en/of helikopters moet de aanvrager beschikken over minstens één luchtvaartuig dat op zijn naam is ingeschreven in het Belgische luchtvaartregister. De machtiging wordt verleend voor een periode van 2 jaar, te vernieuwen op aanvraag van de exploitant.

Buitenlandse ondernemingen kunnen op basis van hun machtiging/toelating door hun luchtvaartautoriteiten, een machtiging verkrijgen voor een vernieuwbare termijn van zes maanden of voor het verrichten van een bepaalde opdracht.

Voor het effectief uitvoeren van bepaalde activiteiten is bijkomend een specifieke toestemming van de directie Luchthavens en Luchtruim van het directoraat-generaal Luchtvaart vereist.

In de toekomst zal deze materie het voorwerp uitmaken van een Europese regelgeving.

Valschermspringen en skydiving

Vanaf 1 april 2015 moeten de exploitanten van luchtvaartuigen (vliegtuigen, helikopters, luchtballonnen, enz.) die voor valschermspringactiviteiten worden gebruikt, voldoen aan de EASA-voorschriften (verordening 965/2012 EU). De machtigingen voor luchtarbeid die zijn afgegeven, zijn vanaf 1 april 2015 dus niet meer geldig voor wat betreft het valschermspringen. Klik hier om naar de webpagina over dropping en valschermspringen te gaan.