Circulaires Operaties - Exploitatie (OPS)

OPS-01 Handboek Operaties
OPS-02 (vervangen door GDF-02-T) Luchtdopen met hefschroefvliegtuigen
OPS-03 (ingetrokken) Zwemvesten
OPS-04 (ingetrokken) Vervoer gehandicapten in vliegtuigen + 5700 kg
OPS-05 Bevrachtiging of verhuring van een vliegtuig door een belgisch exploitant in het handelsluchtvervoer
OPS-06 (ingetrokken) Minimum navigatieperformaties in de Noord Atlantische Regio (NAT)
OPS-07 (vernietigd) Vlieg- en diensttijdbeperkingen en rusttijden
OPS-08 Maximum toegelaten aantal passagiers aan boord van vliegtuigen + 5700 kg.
OPS-09 (opgeheven) Luchtarbeid en luchtdopen in ULM
OPS-10 Vervoer van uitwendige lasten met helikopters uitgevoerd bij middel van kabel
OPS-11 Voorwaarden waaraan een exploitant moet voldoen om een algemene machtiging tot vervoer door de lucht van gevaarlijke goederen te bekomen
OPS-11b Voorwaarden waaraan de exploitanten, die niet in het bezit zijn van een algemene machtiging tot vervoer van gevaarlijke goederen door de lucht, moeten voldoen (zie OPS-11 voor het bekomen van een algemene machtiging)
OPS-12 IFR vluchten
OPS-13 (ingetrokken) Massa, zwaartepuntsbepaling en lading
OPS-14 (ingetrokken) Alle weer operaties
OPS-15 (ingetrokken) Exploitatie van tweemotorige vliegtuigen op lange afstand vluchten (ETOPS)
OPS-16 Minimum lijst van de uitrusting
OPS-17 Samenstelling van bemanning, in ’t bijzonder, bij vluchten met versterkte bemanning
OPS-18 Kwaliteitssysteem
OPS-19 (ingetrokken) Basic RNAV operaties in het Europees luchtruim
OPS-20 Bijvoegen van de vermelding "JAR-OPS 1" of "JAR-OPS 3" naargelang het geval op de AOC (Air Operator Certificate) van de Belgische exploitanten
OPS-21 (ingetrokken) RVSM-operaties in het europees luchtruim
OPS-22 (ingetrokken) Draagbare Elektronische Apparaten (Portable Electronic Devices: PEDs)
OPS-23 (ingetrokken) Vluchtdata monitoring programma
OPS-25 Safety briefing card
OPS-27 Handboek voor cabine personeel
OPS-NCO-01 Wedstrijdvluchten of luchtvaartvertoningen, kennismakingsvluchten, droppen van valschermspringers, sleepvluchten met zweefvliegtuigen en kunstvluchten.
OPS-SPO-01 Commerciële gespecialiseerde luchtvaartactiviteit met een hoog risico