Circulaires Luchtwaardigheid (AIRW)

AIRW-01 Luchtwaardigheidsbewijzen – luchtvaartuigen – 5700 kg
AIRW-02 Luchtwaardigheidsbewijzen – luchtvaartuigen + 5700 kg
AIRW-03 Lichte vliegtuigen gebouwd door amateurs
AIRW-04 Gebruik van "auto" brandstof door sommige luchtvaartuigen
AIRW-05 Homologatie prototypes
AIRW-06 Beveiligingsmaatregelen tegen brand in de kajuit van vliegtuigen handelsluchtvervoer
AIRW-07 Onderhoud luchtvaartuigen - 5700 kg. Niet handelsluchtvervoer
AIRW-08 Gebruiksduur zuigermotoren
AIRW-09 Vereisten voor het onderhoudsprogramma van luchtvaartuigen "Annex II" niet gebruikt voor het handelluchtvervoer
AIRW-10 Erkenningsprocedure van onderhoudsorganisaties van luchtvaartuigen en/of onderdelen van luchtvaartuigen volgens de JAA JAR 145 norm
AIRW-11 Onderhoud vliegtuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer
AIRW-12 Beperkte toelating verkeer ULM
AIRW-13 Gebruiksduur tussen algemene revisies van schroeven gemonteerd op vliegtuigen die niet gebruikt worden in het handelsluchtvervoer
AIRW-14 IJking van meetwerktuigen gebruikt door de erkende luchtvaartbedrijven voor onderhoud en bouw
AIRW-15 Voorwaarden vereist voor het bekomen van een toelating tot slepen van een ultralicht zweefvliegtuig door een ultralicht motorluchtvaartuig van het type "delta-vleugel"
AIRW-16 Voorschriften inzake het onderhoud van aërostaten en de te volgen procedures bij de jaarlijkse keuring door de directie Private Luchtvaart van het directoraat-generaal Luchtvaart
AIRW-17 Voorwaarden vereist die de exploitant moet naleven voor de vernieuwing van het luchtwaardigheidsbewijs van Belgisch ingeschreven luchtvaartuigen
AIRW-18 (opgeheven) Voorwaarden vereist die de exploitant moet naleven om de technische incidenten te melden overkomen gedurende de exploitatie van luchtvaartuigen
AIRW-19 Kwalificatieprocedures voor het certificeringpersoneel in de erkende onderhoudsbedrijven voor luchtvaartuigen
AIRW-20 Bepalen van de vereisten inzake instrumenten en uitrustingen waarmee vliegtuigen voor gebruik in het handelsluchtvervoer dienen voorzien te worden
AIRW-21 Lichte autogiro's
AIRW-22 Bepalen van de vereisten inzake instrumenten en uitrustingen waarmee helikopters voor het gebruik in het handelsluchtvervoer dienen voorzien te worden
AIRW-23 Erkenningsprocedure van de JAR-OPS 1/3 Subpart M
AIRW-24 Voorwaarden vereist voor de toelating tot het luchtverkeer van lichte helikopters gebouwd door amateurs
AIRW-25 Erkenningsprocedure voor onderhoudsorganisaties van luchtvaartuigen en/of onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) n° 2042/2003 annex II (Part 145) van de Commissie van de Europese Gemeenschap
AIRW-26 Invoering in België van de erkenning van productieorganisaties voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 "Part-21 subpart G"
AIRW-27 Erkenningsprocedure van productieorganisaties voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 Part - 21 subpart G
AIRW-28 Erkenningsprocedure voor een managementorganisatie voor permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer volgens het reglement (EC) n° 2042/2003 annex I (Part M) van de commissie van de Europese Unie
AIRW-29 Procedure van aflevering van akkoordverklaring aan kandidaat productieorganisaties (PO) voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen en/of van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 bijlage PART–21 subpart F
AIRW-30 Toepassing in België van de erkenning van onderhoudsorganisaties van andere dan grote luchtvaartuigen, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, of de onderdelen daarvan, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2042/2003 bijlage I (“PART-M Subpart F”) van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
AIRW-31 Erkenningsprocedure voor onderhoudsorganisaties van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, of de onderdelen daarvan in overeenstemming met Verordening (EG) n°2042/2003 bijlage I (“Part M Subpart F”) van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
AIRW-32 Vereisten en aanbevelingen op gebied van de redactie van het handboek voor onderhoudsorganisaties van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, of de onderdelen daarvan in overeenstemming met Verordening (EG) n°2042/2003 bijlage I (“Part M Subpart F”)
AIRW-33 Criteria die moeten gevolgd worden door de managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid die over een erkenning beschikken volgens het reglement (EG) N° 2042/2003 bijlage I ( Deel M onderdeel G) om te voldoen aan de bepalingen van het reglement (EG) N° 2042/2003 bijlage I onderdeel I met ingang van 28 september 2008
AIRW-34 Erkenningprocedure voor managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EC) n°2042/2003 bijlage I (“Part M Subpart G”) van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
AIRW-35 Erkenningprocedure voor managementorganisaties voor permanente luchtwaardigheid van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EC) N°2042/2003 bijlage I (« Part M Subpart G ») van de Commissie van de Europese Gemeenschappen om te voldoen aan de bepalingen van het reglement (EG) N° 2042/2003 Bijlage I « Part M Subpart I » met ingang van 28 september 2008
AIRW-36 Aanbevelingen op gebied van de redactie van het handboek voor managementsorganisaties van permanente luchtwaardigheid van andere dan grote luchtvaartuigen en niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met Verordening (EG) n°2042/2003 bijlage I (Part M Subpart G)
AIRW-37 Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van vliegtuigen en zweefvliegtuigen, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
AIRW-38 Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van éénmotorige helikopters, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
AIRW-39 Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van ballonnen niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
AIRW-40 Teneinde het toezicht op luchtvaartuigen door het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), via het programma “Diepgaand onderzoek” (In-Depth Survey) mogelijk te maken, heeft deze circulaire tot doel het overmaken aan de exploitanten van grote luchtvaartuigen, van helikopters en van luchtvaartuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer
AIRW-41 Procedure voor goedkeuring van onderhoudsprogramma's
AIRW-42 Luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer van een luchtvaartuig
AIRW-43 Historische vliegtuigen
AIRW-45 Indirecte goedkeuringsprocedure voor het aanpassen van bepaalde elementen in het handboek gelinkt aan de erkenning EASA Part 145, EASA Part M Subpart F, EASA Part M Subpart G of EASA Part 21 Subpart G
AIRW-46 ARC online
AIRW-48 Lijst van contacten binnen de directie Techniek