Circulaires Luchtwaardigheid (AIRW)

 AIRW-01 (PDF, 905 KB) Luchtwaardigheidsbewijzen – luchtvaartuigen – 5700 kg
 AIRW-02 (PDF, 189.6 KB) Luchtwaardigheidsbewijzen – luchtvaartuigen + 5700 kg
 AIRW-03 (PDF, 499.46 KB) Lichte vliegtuigen gebouwd door amateurs
 AIRW-04 (PDF, 18.53 KB) Gebruik van "auto" brandstof door sommige luchtvaartuigen
 AIRW-05 (PDF, 28.75 KB) Homologatie prototypes
 AIRW-06 (PDF, 1.09 MB) Beveiligingsmaatregelen tegen brand in de kajuit van vliegtuigen handelsluchtvervoer
 AIRW-07 (PDF, 25.28 KB) Onderhoud luchtvaartuigen - 5700 kg. Niet handelsluchtvervoer
 AIRW-08 (PDF, 1.27 MB) Gebruiksduur zuigermotoren
 AIRW-09 (PDF, 474.76 KB) Vereisten voor het onderhoudsprogramma van luchtvaartuigen "Annex II" niet gebruikt voor het handelluchtvervoer
 AIRW-11 (PDF, 179.77 KB) Onderhoud vliegtuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer
AIRW-12 Beperkte toelating verkeer ULM
 AIRW-13 (PDF, 22.69 KB) Gebruiksduur tussen algemene revisies van schroeven gemonteerd op vliegtuigen die niet gebruikt worden in het handelsluchtvervoer
 AIRW-14 (PDF, 108.95 KB) IJking van meetwerktuigen gebruikt door de erkende luchtvaartbedrijven voor onderhoud en bouw
 AIRW-15 (PDF, 70.71 KB) Voorwaarden vereist voor het bekomen van een toelating tot slepen van een ultralicht zweefvliegtuig door een ultralicht motorluchtvaartuig van het type "delta-vleugel"
 AIRW-16 (PDF, 36.06 KB) Voorschriften inzake het onderhoud van aërostaten en de te volgen procedures bij de jaarlijkse keuring door de directie Private Luchtvaart van het directoraat-generaal Luchtvaart
 AIRW-17 (PDF, 206.31 KB) Voorwaarden vereist die de exploitant moet naleven voor de vernieuwing van het luchtwaardigheidsbewijs van Belgisch ingeschreven luchtvaartuigen
AIRW-18 (opgeheven) Voorwaarden vereist die de exploitant moet naleven om de technische incidenten te melden overkomen gedurende de exploitatie van luchtvaartuigen
 AIRW-20 (PDF, 28.84 KB) Bepalen van de vereisten inzake instrumenten en uitrustingen waarmee vliegtuigen voor gebruik in het handelsluchtvervoer dienen voorzien te worden
 AIRW-21 (PDF, 117.07 KB) Lichte autogiro's
 AIRW-22 (PDF, 158.77 KB) Bepalen van de vereisten inzake instrumenten en uitrustingen waarmee helikopters voor het gebruik in het handelsluchtvervoer dienen voorzien te worden
 AIRW-24 (PDF, 1.23 MB) Voorwaarden vereist voor de toelating tot het luchtverkeer van lichte helikopters gebouwd door amateurs
 AIRW-26 (PDF, 37.06 KB) Invoering in België van de erkenning van productieorganisaties voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 "Part-21 subpart G"
 AIRW-27 (PDF, 56.52 KB) Erkenningsprocedure van productieorganisaties voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 Part - 21 subpart G
 AIRW-29 (PDF, 55.97 KB) Procedure van aflevering van akkoordverklaring aan kandidaat productieorganisaties (PO) voor de fabricage van onderdelen van luchtvaartuigen en/of van luchtvaartuigen volgens de verordening (EG) nr. 1702/2003 bijlage PART–21 subpart F
 AIRW-37 (PDF, 152.5 KB) Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van vliegtuigen en zweefvliegtuigen, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
 AIRW-38 (PDF, 149.2 KB) Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van éénmotorige helikopters, niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
 AIRW-39 (PDF, 152.22 KB) Aanbevelingen op gebied van de opstelling van het onderhoudshandboek van ballonnen niet gebruikt voor het handelsluchtvervoer, in overeenstemming met verordening (EG) N°2042/2003 bijlage I (« Deel M Subdeel G »)
 AIRW-40 (PDF, 95.08 KB) Teneinde het toezicht op luchtvaartuigen door het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), via het programma “Diepgaand onderzoek” (In-Depth Survey) mogelijk te maken, heeft deze circulaire tot doel het overmaken aan de exploitanten van grote luchtvaartuigen, van helikopters en van luchtvaartuigen gebruikt in het handelsluchtvervoer
 AIRW-41 (PDF, 1.64 MB) Procedure voor goedkeuring van onderhoudsprogramma's
 AIRW-42 (PDF, 614.19 KB) Luchtwaardigheidsbewijs voor uitvoer van een luchtvaartuig
 AIRW-43 (PDF, 7.05 MB) Historische vliegtuigen
 AIRW-45 (PDF, 583.7 KB) Indirecte goedkeuringsprocedure voor het aanpassen van bepaalde elementen in het handboek gelinkt aan de erkenning EASA Part 145, EASA Part M Subpart F, EASA Part M Subpart G of EASA Part 21 Subpart G
AIRW-46 ARC online
 AIRW-48 (PDF, 262.18 KB) Lijst van contacten binnen de directie Techniek
 AIRW-50 (PDF, 137.29 KB) Aanvaardbare werkwijzen betreffende de weging en de opstelling van het weegrapport voor niet-complexe luchtvaartuigen die niet gebruikt worden in het handelsluchtvervoer.
 AIRW-51 (PDF, 286.82 KB) Procedure voor het aanvragen en uitvoeren van een examen voor een luchtvaartuigtype uitgevoerd door het DGLV