Circulaires JAR-FCL Vliegtuigen

FCL-01 (Opgeheven) Voorwaarden waaraan de houder van een Belgische vergunning moet voldoen voor het verkrijgen van een JAR-FCL vergunning
FCL-02 (Opgeheven) Goedkeuring van een FTO
FCL-03 (Opgeheven) Goedkeuring van een TRTO
 FCL-04 (PDF, 41.33 KB) Registratie van instellingen voor opleiding PPL(A)
FCL-05 (opgeheven) Goedkeuring van een instelling gespecialiseerd in de theoretische opleiding
 FCL-06 (PDF, 115.11 KB) Goedkeuring van de opleidingscursussen
 FCL-07 (PDF, 279.33 KB) Programma van de theoretische- en de vliegopleiding PPL(A)
FCL-08 (Opgeheven) Programma en procedures van theorie-examen en vaardigheidstest PPL(A)
FCL-09 (Opgeheven) Programma en procedures van de vaardigheidstest CPL(A)
FCL-10 (Opgeheven) Programma en procedures vaardigheidstest en bekwaamheidsproef IR(A)
FCL-11 (Opgeheven) Nachtvluchten met vliegtuig
 FCL-12 (PDF, 93.11 KB) Procedures en organisatie van het theorie-examen ATPL(A)
 FCL-13 (PDF, 84.86 KB) Procedures en organisatie van het theorie-examen CPL(A)
 FCL-14 (PDF, 84.05 KB) Procedures en organisatie van het theorie-examen IR(A)
FCL-15 (Opgeheven) IR(A): kennis van de Engelse taal
FCL-16 (Opgeheven) De bevoegdverklaring FI(A)
FCL-17 (Opgeheven) De bevoegdverklaring TRI(A)
FCL-18 (Opgeheven) De bevoegdverklaring CRI(A)
FCL-19 (Opgeheven) De bevoegdverklaring IRI(A)
FCL-20 (Opgeheven) De bevoegdverklaring voor meermotorige meerpiloot vliegtuigen (ME / MPA)
FCL-21 (Opgeheven) Vaardigheidstest en bekwaamheidsproef éénmotorige en meermotorige éénpiloot vliegtuigen ( SE-ME / SPA)
FCL-22 (Opgeheven) Vaardigheidstest ATPL(A)
FCL-23 (Opgeheven) MCC Training
FCL-24 Lijst van type- en klassebevoegdverklaringen voor vliegtuigen
FCL-25 (Opgeheven) Overstapopleiding: theorie en examens
FCL-26 (Opgeheven) Geldigmaking van vergunningen van bestuurder van vliegtuigen die uitgereikt zijn door de Staten die geen lid zijn van de JAA
 FCL-27 (PDF, 297 KB) Bijzondere bevoegdverklaringen uitsluitend voor het gebruik binnen het nationale luchtruim
FCL-28 (Opgeheven) Richtlijnen aan de examinatoren
FCL-29 (Opgeheven) Omzetting van PPL(A) vergunningen uitgereikt door Staten die geen Lid zijn van de JAA
 FCL-30 (PDF, 98.75 KB) Geldigheid, wedergeldigmaking en hernieuwing van de IR(A) bevoegdverklaring
 FCL-32 (PDF, 40.66 KB) Theoretische HPA cursus