Circulaires JAR-FCL Helikopters

FCL-51(Opgeheven) Voorwaarden waaraan de houder van een Belgische vergunning moet voldoen voor het verkrijgen van een JAR-FCL vergunning
FCL-52(Opgeheven) Goedkeuring van een FTO
FCL-53(Opgeheven) Goedkeuring van een TRTO
 FCL-54 (PDF, 41.33 KB)Registratie van een instelling voor de PPL(H)-opleiding
FCL-55(opgeheven) Goedkeuring van een instelling gespecialiseerd in de theoretische opleiding (IGTO)
 FCL-56 (PDF, 148.53 KB)Opleidingscursussen ATPL(H) – CPL(H) – IR(H)
 FCL-57 (PDF, 2.06 MB)Programma van de theoretische- en de vliegopleiding PPL(H)
FCL-58(Opgeheven) Programma en procedures van theorie-examen en vaardigheids-test PPL(H)
FCL-59(Opgeheven) Programma en procedures van de vaardigheidstest CPL(H)
FCL-60(Opgeheven) Programma en procedures van de vaardigheidstest en bekwaamheidsproef IR(H)
FCL-61(Opgeheven) Nachtvluchten met helikopter
 FCL-62 (PDF, 88.14 KB)Procedures en organisatie van het theorie-examen ATPL(H)
 FCL-63 (PDF, 84.55 KB)Procedures en organisatie van het theorie-examen  CPL(H)
 FCL-64 (PDF, 84.68 KB)Procedures en organisatie van het theorie-examen IR(H)
FCL-65(Opgeheven) IR(H): kennis van de Engelse taal
FCL-66(Opgeheven) De bevoegdverklaring  FI(H)
FCL-67(Opgeheven) De bevoegdverklaring TRI(H)
FCL-69(Opgeheven) De bevoegdverklaring IRI(H)
FCL-70(Opgeheven) De bevoegdverklaring voor meermotorige meerpiloot helikopters (ME-MPH)
FCL-71(Opgeheven) De bevoegdverklaring voor eenmotorige en meermotorige éénpiloot helikopters. (SPH – SE & ME)
FCL-72(Opgeheven) Vaardigheidstest ATPL(H)
FCL-73(Opgeheven) MCC Training
FCL-74Lijst van de typebevoegdverklaringen voor helikopters
FCL-75(Opgeheven) Overstapopleiding: theorie en examens
FCL-76(Opgeheven) Geldigmaking van vergunningen van bestuurder van helikopters die uitgereikt zijn door de Staten die geen lid zijn van de JAA
 FCL-78 (PDF, 108.54 KB)Richtlijnen aan de  examinatoren
FCL-79(Opgeheven) Omzetting van PPL(H) vergunningen uitgereikt door Staten die geen lid van de JAA zijn
FCL-81(Opgeheven) Goedkeuring van de voorafgaande theoretische opleiding voor een eerste typebevoegdverklaring voor een meermotorige éénpiloothelikopter