Circulaires terreinen en activiteiten (GDF)

GDF-01 Modelluchtvaartuigen, terreinen voor modelluchtvaartuigen, evoluties van modelluchtvaartuigen en modelluchtvaartmeetings
GDF-02-T Tijdelijke burgerlijke helihavens
GDF-02-P Permanente burgerlijke helihavens 
GDF-03 Bebakening van hindernissen
GDF-04 Private luchtvaartterreinen
GDF-04-U ULM-terreinen
GDF-05 Valschermspringen
GDF-06 Burgerluchtvaartmeetings
GDF-07 Luchtvaartmeetings met vrije bemande ballons
GDF-08 (opgeheven) Vluchtdirecteur op luchtvaartmeeting met vrije ballons
GDF-09 Aerodrome Certificate - Annex 14
GDF-10 Wrijving en draagkracht van de verhardingen
GDF-11 Instellen van een tijdelijk gereserveerd of afgescheiden burgerlijk luchtruim ‘TRA/TSA'
GDF-12 Activiteiten: loslaten van ballonnen, afschieten van vuurwerk en projecteren van laserstralen en zoeklichten (skytracers)
GDF-14 Aanvraag en het behoud van een luchthavencertificaat