Circulaires terreinen en activiteiten (GDF)

 GDF-01 (PDF, 153.77 KB) Modelluchtvaartuigen, terreinen voor modelluchtvaartuigen, evoluties van modelluchtvaartuigen en modelluchtvaartmeetings
 GDF-02-T (PDF, 293.08 KB) Tijdelijke burgerlijke helihavens
 GDF-02-P (PDF, 800.33 KB) Permanente burgerlijke helihavens 
 GDF-03 (PDF, 2.15 MB) Bebakening van hindernissen
 GDF-04 (PDF, 656.51 KB) Private luchtvaartterreinen
 GDF-04-U (PDF, 550.53 KB) ULM-terreinen
GDF-05 Valschermspringen
 GDF-06 (PDF, 105.47 KB) Burgerluchtvaartmeetings
 GDF-07 (PDF, 103.37 KB) Luchtvaartmeetings met vrije bemande ballons
GDF-08 (opgeheven) Vluchtdirecteur op luchtvaartmeeting met vrije ballons
 GDF-09 (PDF, 481.62 KB) Aerodrome Certificate - Annex 14
GDF-10 Wrijving en draagkracht van de verhardingen
 GDF-11 (PDF, 118.94 KB) Instellen van een tijdelijk gereserveerd of afgescheiden burgerlijk luchtruim ‘TRA/TSA'
 GDF-12 (PDF, 518.7 KB) Activiteiten: loslaten van ballonnen, afschieten van vuurwerk en projecteren van laserstralen en zoeklichten (skytracers)
GDF-14 Aanvraag en het behoud van een luchthavencertificaat