Brexit

Op 31/01/2020 verliet het Verenigd Koninkrijk officieel de Europese Unie.

 

Er geldt nu een overgangsperiode tot 31/12/2020, waarin het Verenigd Koninkrijk niet langer deelneemt aan de werkzaamheden van de Europese instellingen, maar waarin het de geldende Europese regels blijft toepassen en toegang heeft tot de interne Europese markt.

 

Omgekeerd zal ook het Verenigd Koninkrijk dezelfde markttoegang blijven verlenen aan Europese bedrijven en het vrij personenverkeer met de EU toepassen, zoals voorheen.

 

Deze overgangsperiode kan met één of twee jaar worden verlengd. Een beslissing over deze verlenging moet uiterlijk op 30/6/2020 worden genomen. De Britse regering heeft evenwel reeds aangekondigd dat ze aan een verlenging zal verzaken.

 

De EU en het Verenigd Koninkrijk zullen deze overgangsperiode gebruiken om overeenstemming te bereiken over een nieuwe verhouding, op basis van de politieke verklaring die de EU en het Verenigd Koninkrijk op 17 oktober 2019 hebben aangenomen.

 

Deze nieuwe verhouding zou vorm krijgen in een omvattend partnerschapsverdrag. Het zou een vrijhandelsovereenkomst moeten omvatten voor zowel goederen als diensten (en dus vervoer) evenals andere overeenkomsten per sector.

 

Voor het geval de partijen er niet in zouden slagen zo’n verdrag te sluiten voor 31 december 2020 en indien er geen verlenging is van de overgangsperiode, zullen nieuwe noodmaatregelen (contingency) voorbereid moeten worden, zoals het geval was in 2019, toen er geen zekerheid was over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (Brexit) met of zonder een terugtrekkingsovereenkomst.