Vaste afzenders (account consignors)

Een afzender die voor eigen rekening vracht of post voor vervoer aanbiedt en wiens procedures in voldoende mate aan de gemeenschappelijke beveiligingsregels en -normen beantwoorden om deze vracht met om het even welk vrachtvliegtuig of post met om het even welk postvliegtuig te vervoeren.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail : inspection.air.security@mobilit.fgov.be