Vracht en post

Luchtvracht/-post is een ideale vervoersvorm voor goederen die veilig en snel op hun bestemming moeten komen of voor goederen die vers moeten blijven.

Luchtvracht: goederen, met uitzondering van bagage, post, bedrijfspost van een luchtvaartmaatschappij, bedrijfsmaterieel van een luchtvaartmaatschappij en vluchtbenodigdheden, die bestemd zijn voor vervoer in een luchtvaartuig.

Luchtpost: zendingen van correspondentie en andere voorwerpen, andere dan bedrijfspost van een luchtvaartmaatschappij, die aangeboden worden door en bedoeld zijn voor levering aan postdiensten overeenkomstig de regels van de Wereldpostunie.

Sinds de invoering van de Europese regelgeving in 2003, naar aanleiding van de aanslagen in Amerika op 11 september 2001, willen de Europese overheden een zo veilig mogelijke vervoerketen creëren.

Mogelijke statuten binnen een veilige vervoerketen:

Meer informatie (aanvraagprocedures, documenten, …) vindt u op de desbetreffende pagina’s.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
DG Luchtvaart
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
 
Tél : +32 (0)2 277 43 11