Passagiers

Deze pagina bevat allerlei informatie voor de reizigers. Ze omvat onder meer informatie over vloeistoffen, de lijst van verboden voorwerpen in de handbagage en in de ruimtebagage, en de passagiersrechten;

Vloeistoffen, verstuivers en gels (=LAG)

De LAG's die de passagiers bijhebben, mogen worden meegenomen aan boord van het toestel of in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones in de onderstaande gevallen:

  • de LAG's die in een luchthaven of aan boord van een luchtvaartuig werden gekocht en verpakt zijn in een verzegelde manipulatieaantonende tas (STEB), die een afdoend en zichtbaar bewijs bevat dat de aankoop gebeurde in het aan de luchtzijde van de luchthaven gelegen gedeelte
  • de LAG's die bedoeld zijn om gedurende de reis te worden verbruikt en nodig zijn om medische redenen of met het oog op een speciaal dieet, inclusief babyvoeding.
  • de LAG's zich in individuele verpakkingen bevinden met een capaciteit van hoogstens 100 milliliter of gelijkwaardig en verpakt zijn in één transparante hersluitbare plastic tas met een capaciteit van hoogstens 1 liter, waarbij de inhoud gemakkelijk in de plastic tas past en de tas volledig gesloten is
  • de LAG's die op het ogenblik van de aankoop in een lokaal verkooppunt aan de luchtzijde van een luchthaven in (een) speciaal daarvoor bestemde STEB('s) zijn geplaatst
  • de LAG’s die zich in (een) STEB('s) bevinden en die afkomstig zijn van een andere EU-luchthaven of een luchtvaartuig van een EU-luchtvaartmaatschappij en opnieuw zijn verzegeld in (een) daartoe bestemde STEB('s) alvorens de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven te verlaten (dit geldt voor transitpassagiers in de luchthavens waar de passagiers de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone van de luchthaven tussen hun twee vluchten in, moeten verlaten);
  • de LAG’s die lokaal, aan de luchtzijde, met LEDS-apparatuur aan een beveiligingsonderzoek werden onderworpen en vervolgens in (een) daartoe bestemde STEB('s) zijn verzegeld.

Opmerkingen:

  • Onder "daartoe bestemde STEB" verstaat men een manipulatieaantonende tas (security tamper-evident bag = STEB) die duidelijk herkenbaar is als een manipulatieaantonende tas van de desbetreffende luchthaven. De "daartoe bestemde STEB" moet een bewijs bevatten dat de tas werd verzegeld op de desbetreffende luchthaven in de loop van de 3 uren voorafgaand aan het binnenbrengen ervan in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zone van diezelfde luchthaven.
  • Onder "liquid explosive detection systems of LEDS)" verstaat men: systeem voor de opsporing van vloeibare explosieven.