Passagiers

Deze pagina bevat allerlei informatie voor de reizigers. Ze omvat onder meer informatie over vloeistoffen, de lijst van verboden voorwerpen in de handbagage en in de ruimtebagage, en de passagiersrechten;

Vloeistoffen, verstuivers en gels (=LAG)

De LAG's die de passagiers bij hebben, mogen worden meegenomen aan boord van het toestel of in de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones in de onderstaande gevallen:

  • Als de LAGS’s zich bevinden in containers van maximaal 100ml, en zich bevinden in een transparante, hersluitbare zak van maximaal 1l. De zak moet gesloten zijn en per passagier mag er slechts één zak mee.
  • Als het gaat om babyvoeding, medicatie of speciale dieetvoeding voor gebruik tijdens de vlucht. De LAG’s kunnen hierbij bijkomend onderzocht worden met een LEDS-apparaat. Let er op om in dit geval de LAG’s apart aan te bieden bij het beveiligingsonderzoek.