Opleiding

Een niet te onderschatten schakel in de beveiligingsketting is opleiding. We schenken dan ook veel aandacht aan het opleiden van personeel, van het beveiligingspersoneel tot de directieleden in de luchthavens.

Zo zijn momenteel volgens de Europese en nationale regelgeving basisopleidingen beveiligingsbewustmakingstraining verplicht voor iedereen die werkt in zones van de luchthaven die om beveiligingsredenen beperkt toegankelijk zijn. Ook zijn er specifieke opleidingen voor personeel dat beveiligingsonderzoeken, toegangscontroles of andere beveiligingscontroles uitvoert of verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze controles.