Luchthavenpersoneel

Al het personeel werkzaam op Belgische internationale luchthavens dient aan verschillende beveiligingsvereisten te voldoen. Personeel met toegang tot de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones moet een beveiligingsopleiding volgen en wordt onderworpen aan een achtergrondonderzoek alvorens het een luchthavenidentiteitskaart of een bemanningsidentiteitskaart krijgt.

Personen die beveiligingsonderzoeken, toegangscontroles of andere beveiligingscontroles uitvoeren of verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan, worden geselecteerd, opgeleid en indien nodig gecertificeerd. Deze aanpak garandeert dat ze geschikt zijn voor dit werk en bevoegd om de hen toegewezen taken uit te voeren.

Achtergrondonderzoek voor personeel werkzaam op luchtzijde

De Europese regelgeving verplicht het bezit van een luchthavenidentificatiekaart voor personeel dat beschikt over een onbegeleide toegang tot de beperkt toegankelijke zones van de luchthaven. Deze luchthavenidentificatiebadge wordt enkel verleend wanneer het desbetreffende personeelslid eerst een achtergrondonderzoek ondergaan heeft.

Volgens de nationale wetgeving wordt de onbegeleide toegang tot de beperkt toegankelijke zones toegekend aan personen die over een luchthavenidentificatiebadge beschikken. De uitgifte van deze badge is verbonden aan de uitvoering van een veiligheidsonderzoek op de persoon voor wie de badge bestemd is. Dit veiligheidsonderzoek voldoet aan de vereisten van het achtergrondonderzoek opgelegd door de Europese regelgeving.

Het veiligheidsonderzoek bestaat uit de consultatie en evaluatie van de gegevens vervat in:

  • het centrale strafregister van het Ministerie van Justitie;
  • de gerechtelijke strafregisters;
  • het bevolkings- en vreemdelingenregister gehouden door de gemeentes;
  • het nationaal register;
  • het wachtregister voor vreemdelingen.

Verder worden ook geconsulteerd:

  • de gegevens van de politiediensten die toegankelijk zijn voor politiefunctionarissen tijdens het uitvoeren van een identiteitscontrole;
  • inlichtingen ingewonnen in het kader van de organieke wet van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 30 november 1998 en gecommuniceerd via de inlichtingen- en veiligheidsdiensten;
  • hun gerechtelijke gegevens, gecommuniceerd via de politiediensten, onder voorbehoud van toestemming van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten.