Leveranciers van luchthavenbenodigdheden

Benodigdheden die verkocht of gebruikt worden zones van luchthavens die om veiligheidsredenen beperkt toegankelijk zijn, worden aan beveiligingscontroles onderworpen alvorens ze tot deze zones toegelaten worden. Ook leveringen aan belastingvrije winkels en restaurants vallen onder deze regeling. De controles moeten voorkomen dat verboden voorwerpen in de om veiligheidsredenen beperkt toegankelijke zones binnengebracht worden. De benodigdheden moeten niet meer systematisch worden gecontroleerd/gescreend wanneer deze door een bekend leverancier worden geleverd die deze benodigdheden al aan beveiligingscontroles heeft onderworpen en deze heeft beschermd tegen elke verboden manipulatie tijdens hun overbrenging naar de om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones.

Aanduiding van bekende leveranciers

Een entiteit die luchthavenbenodigdheden levert en voor beveiligingscontroles zorgt zoals hierboven vermeld, moet als bekend leverancier aangeduid worden door de luchthavenexploitant aan wie zij levert.

Na te zijn aangesteld als "bekend leverancier" moet de eenheid aan de luchthavenuitbater waar ze leveringen doet, een beveiligingsprogramma bezorgen waarin alle beveiligingscontroles bedoeld in punt 9.1.4. van verordening Nr. 185/2010 (EU) staan vermeld en voorts moet de entiteit ook een "Verbintenisverklaring — Bekend leverancier van luchthavenbenodigdheden” bezorgen. Deze verklaring moet worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de entiteit.

Wij raden de geinteresseerde entiteiten aan om punt 9.1.3. van verordening 185/2010 aandachtig te lezen. Hierin worden de verschillende stappen van de procedure voor aanstelling als bekend leverancier van luchthavenbenodigdheden uiteengezet.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: inspection.air.security@mobilit.fgov.be