Inspectie

De dienst Inspectie Beveiliging van het directoraat-generaal Luchtvaart is bevoegd voor het toezicht op de toepassing van de beveiligingsmaatregelen in de burgerluchtvaart. Hij is eveneens verantwoordelijk voor de erkenning van leveranciers van vlucht- en luchthavenbenodigdheden, vrachtagenten en afzenders.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: inspection.air.security@mobilit.fgov.be