Beveiligingsapparatuur

De uitrusting die gebruikt wordt voor beveiligingsonderzoeken, toegangscontroles en andere beveiligingscontroles moet voldoen aan strenge vereisten en geschikt zijn om de beveiligingscontroles uit te voeren. Om te garanderen dat deze uitrusting aan de hoogste standaarden voldoet, worden er op continue basis audits en inspecties op deze apparatuur uitgevoerd door de dienst Inspectie Beveiliging van het directoraat-generaal Luchtvaart.

Erkende apparatuur

Het directoraat-generaal Luchtvaart stelt een lijst met erkende apparatuur ter beschikking. Indien een entiteit apparatuur gebruikt die niet op deze lijst staat, kan ze een aanvraag tot erkenning indienen op het directoraat-generaal Luchtvaart – dienst Inspectie Beveiliging, met vermelding “Aanvraag erkenning beveiligingsapparatuur”.

Contact

FOD Mobiliteit en Vervoer
Luchtvaartbeveiliging
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

Mail: inspection.air.security@mobilit.fgov.be