Veiligheidspromotie

Veiligheidspromotie is een set van middelen, processen en procedures die wordt gebruikt om de luchtvaartveiligheid te ontwikkelen, te onderhouden en te verbeteren door bewustmaking en gedragsverandering.

 

Veiligheidspromotie omvat de ontwikkeling van een aantal producten en acties zoals rapporten en technische publicaties, bulletins, folders en posters, audiovisueel materiaal, werksets, handleidingen en richtlijnen, sociale media en apps alsook conferenties, veiligheidsevenementen, roadshows en campagnes. Veiligheidspromotie handelt eveneens over het delen van “best practices” door de overheid en de industrie. Veiligheidspromotie kan ook bijdragen tot de verspreiding van ontwikkelingen in de regelgeving.

 

Belgische Veiligheidsbrochures

BCAA Aviation Safety Information Leaflets

Airspace Infringement Leaflets for General Aviation

Airspace Infringement Questionnaire

 

EASA

EASA publiceert op haar website veiligheidspromotiemateriaal (Safety Toghether) en organiseert ook conferenties over veiligheidspromotie.

 

ESSI

Het ESSI (European Strategic Safety Initiative) was een partnerschap tussen het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (European Aviation Safety Agency - EASA), andere regelgevende organisaties en de luchtvaartindustrie. De doelstelling van ESSI is het verhogen van de veiligheid door het uitwerken van veiligheidsanalyses en promotiemateriaal (zoals folders), het implementeren van actieplannen en het wereldwijd coördineren van veiligheidsinitiatieven.

De ESSI bestond uit 3 pijlers:

  • ECAST: Commercial Aviation Safety Team
  • EHEST: Helicopter Safety Team
  • EGAST: General Aviation Safety Team

Het directoraat-generaal Luchtvaart moedigt iedereen aan de maatregelen in de publicaties van ECAST, EHEST en EGAST toe te passen en na te leven. De brochures vindt u op deze pagina.

De activiteiten van ESSI werden in 2016 aan het nieuwe risicobeheersysteem van EASA overgedragen.

 

Safety Management International Collaboration Group (SMICG)

De Safety Management International Collaboration Group is een samenwerkingsverband tussen diverse regelgevende overheden met het oog op het bevorderen van een gemeenschappelijk begrip van veiligheidsmanagementbeginselen en -voorschriften en het vergemakkelijken van de uitvoering ervan in de internationale luchtvaartgemeenschap.

De leden van de SMICG:

  • werken samen aan gemeenschappelijke SMS / SSP onderwerpen;
  • delen opgedane ervaringen;
  • moedigen de progressie aan van een geharmoniseerd SMS;
  • delen informatie met de luchtvaartsector;
  • werken samen met internationale organisaties zoals ICAO en civiele luchtvaartautoriteiten die SSP / SMS hebben ingevoerd of ermee bezig zijn.

Meer info en hun brochures vindt u op SKYbrary.